Domů | Absolvent.cz

Komunikujte efektivně a předcházejte konfliktům doma, ve škole i v práci
Martina Krejčová je důkazem toho, že i při studiu dvou vysokých škol je zároveň možné začít budovat kariéru. Jak se ze stážistky stala vedoucí více než dvacetičlenného týmu?
Praxe je velmi důležitou součástí studia, která studentům může v budoucnosti nesmírně ulehčit hledání zaměstnání. Ve společnosti Strabag je to jistým odrazovým můstkem. Je to jedna z největších...
Několikatýdenní letní internship není v Česku obvyklý. Jeho absolvování ale Anně Mičkové pomohlo v rozhodnutí nastoupit do EY na plný úvazek.


Progresivní obory

Každý student si klade otázku, kterému oboru se nadále věnovat, aby si zajistil co nejlepší budoucnost. Který obor je tím pravým? Odpověď na tuto otázku však není jednoduchá a jednoznačná.

Veřejná vs soukromá vysoká

Na vysokých školách v České republice studuje přes 288 tisíc studentů a jedna desetina z nich tak činí na soukromých vysokých školách. Je veřejná vysoká lepší volbou?

Další články