STUDIUM, KTERÉ REFLEKTUJE POŽADAVKY Z PRAXE | Absolvent.cz

STUDIUM, KTERÉ REFLEKTUJE POŽADAVKY Z PRAXE

Fakulta materiálově-technologická Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě intenzivně připravuje studenty na jejich působení v praxi. Absolventi díky tomu nemají problém najít uplatnění v oborech, kterým se na škole věnovali. Osobní přístup vyučujících a zapojení aktuálních trendů do výuky potvrzují, že studium technických oborů není nudnou záležitostí.

Ing. JAN KLUSÁK (34)
studuje obor Procesní inženýrství v doktorském programu a svou disertační práci věnuje tématu mikroreaktorů vyrobených pomocí technologie 3D tisku. Toto téma je nejen zajímavé, ale má také velkou perspektivu využití v chemickém a biotechnologickém průmyslu. Chemie si ho získala již během bakalářského studia na Ostravské univerzitě.

Jak jste se připravoval na nástup na VŠ? Co byste doporučil maturantům, kteří se chystají nastoupit na FMT?

Maturantům bych doporučil, ať se naučí „učit se“ a pořádně si zopakují matematiku – jejich život bude na fakultě mnohem snadnější.  Ale není se rozhodně čeho bát, na univerzitě fungují přípravné kurzy právě z matematiky a chemie a navíc tady existuje Math support centre, kde nováčkům rádi se vším pomohou.

Co je pro vás nejoblíbenější součástí studia na Fakultě materiálově-technologické?

Rozhodně je to aplikační výzkum – v laboratoři nebo i mimo ni. A druhou nejoblíbenější je možnost potkat se s mladými lidmi. Oba tyto aspekty, společně s dalšími přispěly k mému rozhodnutí aktivně se zapojit do projektů fakulty i po dokončení doktorského studia  ať už jako postdok nebo formou nějaké vědecké spolupráce.

Na jakém projektu/výzkumu jste se v rámci fakulty doposud podílel?

Podílel jsem se na výzkumu mikroreaktorů pro syntézu nanočástic stříbra, sloužící jako aktivní látka do filtrů respirátorů a masek.

Jaké je vaše vysněné směřování po úspěšném absolvování VŠB-TUO?

Vzhledem k tomu, že doktorské studium studuji při zaměstnání ve vlastním podnikání, které je i mým vysněným cílem po škole, už si plním své sny ☺

V čem je podle vás Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO jedinečná?

Jan:Jedinečná je rozhodně v osobním přístupu kantorů ke studentům. Tím, že je fakulta poměrně malá, se znají všichni se všemi a je tak snadnější získat potřebné informace, domluvit si konzultaci.
Miroslav: Má dlouholetou tradici a staví na pevných základech. Současně se nyní přizpůsobuje době a novým trendům, což je výborné. Dokáže tak vychovávat mladé odborníky, jejichž znalosti ze studia dobře reflektují požadavky praxe.


Ing. MIROSLAV BODROG (36)
vystudoval obor Řízení kvality na Vysoké škole báňské, který byl v tu dobu nestrukturovaný - po pěti letech studia získal rovnou inženýrský titul. Směr fakulty přímo navazoval na střední průmyslovou školu, kterou vystudoval v Košicích - volba vysoké školy tedy nebyla složitá. Nyní působí jako výrobní ředitel společnosti Maxion Wheels Czech, s.r.o. v Ostravě, která vyrábí litá automobilová kola.

MĚL JSEM 100% ÚSPĚŠNOST U POHOVORŮ


Co je pro vás z dob studia FMT nejpřínosnější i nyní?

Možná odpovím trochu oklikou. Celé studium mi dalo technický přehled, a to díky skladbě a rozmanitosti předmětů. Obecně mě vysokoškolské studium naučilo samostatnosti a dalo mi možnost seznámit se s mnoha fajn lidmi. I tento aspekt studentského života je podle mě hodně důležitý – člověk pak po letech vzpomíná nejen na samotné studium, ale hlavně i na zážitky a milá setkání ☺

Máte za sebou zahraniční zkušenost v rámci studia na VŠB-TUO?

V rámci studia ne a moc toho lituji. Bohužel tenkrát těch možnosti bylo o mnoho méně, než je tomu nyní. Ale byl jsem 2x v USA na programu Work and Travel a byla to výborná zkušenost. Všem současným studentům moc doporučuji využít možností, které dnes univerzita nabízí – programy Erasmus atd. – cestování jim dá mnoho cenných zkušeností.

Kam směřovaly vaše kroky po absolvování vysokoškolského studia?

Odjel jsem podruhé do USA odkud jsem se po 5 měsících vrátil a začal jsem pracovat v oboru automotive business ve slévárně hliníku na pozici procesního inženýra. Byla to úplně nová slévárna postavená na zelené louce a byl jsem jejím sedmým zaměstnancem. Bylo zajímavé stát u zrodu nové pobočky.

Jak vám studium na VŠB-TUO pomohlo v praxi? Našel jste uplatnění na pracovním trhu snadno?

Získal jsem technický základ, přehled a jak už jsem zmínil – studium mě naučilo samostatnosti, která je pak v pracovním životě nesmírně důležitá. Jako absolvent vysoké školy jsem byl pouze na 2 pohovorech a měl jsem 100% úspěšnost.

Jakou radu nebo tip byste dal těm, kteří o studiu Fakulty materiálově-technologické uvažují? Proč se vydat právě tímto směrem?

Nebojte se toho. Vysokoškolské studium je sice náročné a od toho středoškolského se dost liší – ale stojí to za to. Navíc jako absolventi FMT nebudete mít problém se uplatnit v praxi a na trhu práce se stanete žádanými odborníky.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.