CHCI SE VĚNOVAT OBORU, KTERÝ MÁ BUDOUCNOST | Absolvent.cz

CHCI SE VĚNOVAT OBORU, KTERÝ MÁ BUDOUCNOST

Svou dráhu v ČEZu odstartoval Jakub Mochan v absolventském programu, díky kterému se z něj stal projektový manažer. Jaké projekty má v ČEZ Distribuci na starosti a proč ho zlákala energetika?

Jak začala vaše kariéra ve společnosti ČEZ?

Po skončení vysoké školy jsem se přihlásil do absolventského programu v ČEZu, kam jsem byl i vybrán, ale nakonec jsem se rozhodl zamířit do jiného než energetického odvětví.  Projektovému řízení jsem se tedy z počátku věnoval v menší marketingové firmě, ale ČEZ mě pořád lákal. Proto, když byla za dva roky na to v ČEZu vypsaná obdobná pozice, přihlásil jsem se na ni, opět jsem úspěšně prošel výběrovým řízením a následně na tuto pozici i nastoupil.

Čemu jste se v rámci absolventského programu věnoval?

Působil jsem v oddělení Architektury technologických systémů. Pod názvem mé tehdejší pozice - absolvent VŠ/koordinátor projektů je možná těžké představit si něco konkrétního. Kdybych měl vypíchnout hlavní body mé práce, byla by to v prvních měsících účast na projektových schůzkách, kde jsem naslouchal a dělal zápisy. Společně s tím jsem pomáhal projektovým manažerům jednotlivých projektů s jejich agendou a díky tomu jsem zjistil, že mě způsob vedení projektů baví, a že bych u toho mohl do budoucna zůstat. Zhruba po půlroce programu jsem se pustil do školení, která mě začala směrovat do oblastí, kterým jsem se chtěl v rámci programu naplno věnovat. A v ten moment jsem se rozhodl, že se chci zaměřit na projektové řízení spíš než na samotnou architekturu. 

Jak jste se dostal z absolventského programu na svou nynější pozici?

Začínal jsem u malých projektů a postupně jsem sbíral zkušenosti. Hodně mi pomohlo, že jsem měl to štěstí být v týmu zkušených manažerů a kolegů, od kterých jsem toho mohl co nejvíce odkoukat. Základní principy řízení projektů v ČEZd vycházejí z metodiky PRINCE2, a právě toto školení jsem absolvoval v průběhu absolventského programu. A společně s organizační změnou v rámci vnitřní struktury ČEZu, to byly hlavní důvody, které asi nejvíce rozhodly o mém posunu na projektového manažera. Na začátku roku jsem tedy dostal možnost stát se projektovým manažerem v novém oddělení - Řízení změn. Byl jsem z toho nadšený, ale je třeba vzít v potaz, že začátky nebyly snadné a člověk se musí stále učit. Řídím projekty napříč celou organizací a různými úrovněmi - přijdu tak do kontaktu s montéry, ale jednám i s manažery jednotlivých útvarů. A uřídit skype, kde je 20 lidí je občas výzva i teď (smích).

V jakém oddělení a na jaké pozici aktuálně působíte?

Naše oddělení vzniklo 1. ledna letošního roku a organizačně spadá pod úsek Generálního ředitele ČEZ Distribuce. Já konkrétně pracuji v oddělení Řízení změn, kde jsem projektovým manažerem. Mám tedy na starosti celé portfolio činností u jednotlivých projektů.
Sestavuji projektový tým, tvořím plán projektu, odhaduji a řeším jeho možná rizika a vedu projektovou dokumentaci. Samotný projekt tak řídím a odpovídám za dodržení termínů a finančních limitů. Vedení společnosti pak pravidelně informuji o tom, jak projekt běží. Jsem tedy odpovědný za projekt ve všech jeho fázích.

“Člověk může odřídit jakýkoliv projekt, ale hlavní je, aby Vás bavil.”

 

Na jakém projektu aktuálně pracujete?

Moje projekty spadají do sekce výstavby, kde společně s dalšími kolegy řídíme projekty nad 100 milionů Kč. V lednu jsem dostal na starost svůj první projekt tzv. Ptákosedy. Pojmenování projektu může znít úsměvně jedná se však o důležitou problematiku ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem.
V únoru potom přišel další projekt Regulace napětí a jalového výkonu. Projekt se zabývá automatickou regulací napětí na hladině VN.
Třetí projekt se věnuje Dálkově ovládaným prvkům, tzv. DOP. Ty mají vliv na zrychlení řízení distribuční soustavy elektrické energie. Čím více bude těchto prvků, tím kratší budou výpadky dodávek energie a zákazníci méně pocítí opravy vedení, ať už plánované nebo akutní při poruchách a kalamitách. Pro ČEZ jsou tyto prvky významné, protože firma sleduje ukazatele nepřetržitosti distribuce a snaží se dosáhnout co nejnižších hodnot, aby dodávka elektřiny byla přerušena na co nejmenší dobu.

Ptákosedy jsou různé doplňkové ochrany elektrického vedení. Na stávající sloupy vysokého napětí se montují kryty, které zamezí kontaktu ptactva s elektrickým proudem a většinou dovolí ptákům i dosednout.
DOP mají vliv na snížení počtu klientů ovlivněných poruchou a zkracují čas přerušení distribuce elektrické energie.

Jaký projekt je vaším nejoblíbenějším?

Asi to budou Ptákosedy, protože se mě na tento projekt každý ptá a celá jeho problematika je velmi zajímavá - stále se vymýšlí nové prototypy ochrany ptactva, plastové kryty atd. Takže Ptákosedy jsou pro mě nejzajímavějším projektem.

Působí vaše oddělení tedy jako výkonná nebo spíše strategická jednotka v rámci společnosti ČEZ?

Projekty, které jdou přes naše oddělení, jsou spojené se změnou v rámci řízení distribuční soustavy. Zavádíme změny ve společnosti, které reflektují celospolečenskou poptávku. S rozvojem elektromobility, rozvojem obnovitelných a decentrálních zdrojů logicky přichází i výrazná změna řízení distribuce elektrické energie. Jako projektoví manažeři jsme tedy zapojení do všech oddělení napříč společností.

Proč jste se rozhodl pro ČEZ?

Už na střední škole jsem si říkal, že budu jednou pracovat v ČEZu. Navíc se mi jako firma vždy líbil a mám spoustu kamarádů a známých, co mají s ČEZem pozitivní zkušenosti. Studoval jsem slaboproud, na který navázala vysoká škola taktéž zaměřená na IT. No a už na vysoké jsem věděl, že energetika je zároveň disciplínou, která se neustále vyvíjí, vyžaduje moderní technologie, nové přístupy a myšlení. Je to zkrátka neuvěřitelně dynamické odvětví, proto se chci věnovat oboru, který má budoucnost.

Chtěl byste i nadále působit v energetice?

Určitě ano. Osobně bych byl velmi rád, kdybych byl i v budoucnosti dlouhodobě součástí ČEZu. Energetika je pro mě koníčkem a zároveň prací, která mě baví a dává mi smysl. Život bez elektřiny si v dnešní době už skoro nikdo nedokážeme představit a myslím si, že tenhle obor bude aktuální neustále. Energetika se pořád vyvíjí - co bylo před dvaceti lety a co je teď - to je neuvěřitelný posun. A co přijde za dalších dvacet let? Mít možnost být u toho, podílet se na rozvoji moderních technologií a dostat se k zajímavým projektům je směr, kterým se chci vydat.

Co Vám dalo Vaše dosavadní působení v ČEZu?

Určitě mnoho zkušeností a znalostí, převážně v rámci komunikace a vedení lidí. Důležité je nebát se na sebe vzít odpovědnost za celkové rozhodnutí a výsledky. V tom se člověk ale nezlepší ze dne na den - musí na sobě neustále pracovat. Vedle toho mi dal i kamarády, protože s částí kolegů se vídám i mimo práci.

Chtěl byste se věnovat projektovému řízení nebo se přesunout zpátky do IT/technologie?

Rád bych zůstal u projektového řízení. Dělám to, v čem vidím největší smysl a v čem myslím, že jsou mé nejsilnější stránky. Je to pro mě tedy přirozená cesta.

Proč by měli studenti zamířit právě do ČEZu?

Spousta lidí má energetiku spojenou s fyzikou a výpočty. To však není jediný úhel pohledu - v takto velké firmě se člověk může uplatnit v jakékoliv oblasti, sociálními sítěmi počínaje a třeba prodejem nebo HR konče. Například v rámci absolventského programu je navíc možné domluvit si schůzku s kýmkoliv napříč firmou a dozvědět se tak mnohem víc i o jiných odděleních.
Další z věcí, která se mi na ČEZu líbí je to, že existuje možnost různorodých školení, sám jsem se v rámci absolventského programu mohl účastnit všemožných školení - vybral jsem si tudíž to, co mě opravdu zajímalo a co mě nějakým způsobem rozvíjelo.
Navíc energetika tu bude pořád a je to odvětví, které se zdokonaluje mílovými kroky, od moderní distribuce, přes chytré sítě, chytré domácnosti, decentralizovanou energetiku až po alternativní zdroje energie.

Ing. JAKUB MOCHAN (30)
Vystudoval Střední průmyslovou školu, obor slaboproudá elektrotechnika se zaměření na počítačové systémy. I svá vysokoškolská studia absolvoval v Hradci Králové, na tamější univerzitě (UHK, Fakulta informatiky a managementu, obor Informační management). Ve volných chvílích se věnuje převážně fotbalu, někdy si skočí na tenisové kurty a v zimě na snowboard.

Články ze stejné kategorie