Vydavatel | Absolvent.cz

Vydavatel

Vydavatel TechHunt, s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc – Nové Sady, IČO: 04661389 | šéfredaktorka Eliška Jindrová, e.jindrova@techhunt.cz | redakce Magdaléna Sikorová, Jarmila Zechová Syptáková, Petr Bartík; redakce@techhunt.cz