Lidé a firmy | Absolvent.cz

25 + 1 firma, kde nastartovat svou kariéru

Druhé číslo časopisu Absolvent zahajujeme speciálním výběrem 25 a jedné firmy. Právě tyto společnosti jsou podle nás v TechHunt skvělým odrazovým můstkem pro úspěšné rozjetí vaší profesní dráhy.