DÍKY ČEZ SE JADERNÁ FYZIKA STALA MÝM KONÍČKEM | Absolvent.cz

DÍKY ČEZ SE JADERNÁ FYZIKA STALA MÝM KONÍČKEM

Stáž ve Vídni, práce v Akademii věd i praxe v jaderné elektrárně, to všechno se dá stihnout ještě během studia.

BC. TEREZA ŽILKOVÁ Studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT. Absolvovala několik stáží. Například rok na oddělení Nuclear Safety and Security v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni, 3 měsíce v belgickém jaderném centru SCK CEN a 3 týdny ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v Rusku. Během studia byla na praxi jako dozimetrista v Centru výzkumu Řež. Také pracovala v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd na Oddělení dozimetrie záření. Ve svém volném čase nejraději běhá, leze po skalách nebo plave. Ráda cestuje, chodí do divadla a čte.

Jaká byla tvoje první zkušenost se Skupinou ČEZ? Ve 2. ročníku na vysoké škole jsem se zúčastnila Letní univerzity v Jaderné elektrárně Temelín. To bylo mé první setkání s ČEZem. Hned na to pak navazovala brigáda, kterou jsem absolvovala přímo na jaderce Temelín během letní odstávky reaktoru.

Řekni nám více o Letní univerzitě a navazující brigádě. Co ti tato zkušenost přinesla? Letní univerzita je vlastně dvoutýdenní stáž přímo v elektrárně. Probíhají zde teoretické přednášky, ale také se dostanete přímo do provozu, kde všechnu tu teorii vidíte v praxi. Měla jsem štěstí, že jsem pak dostala příležitost absolvovat brigádu přímo v provozu radiační ochrany. Byla jsem zapojena do všech prací s dozimetristy v kontrolovaném pásmu. Prováděla jsem samostatné měření a měla odpovědnost za výsledky.

Kam vedly tvoje kroky po brigádě v Temelínské elektrárně? Práce v Temelíně mě natolik nadchla, že jsem se rozhodla dál se tomuto oboru věnovat. Začala jsem sama vyhledávat příležitosti, kde bych mohla získávat další zkušenosti a praxi. Proto jsem už během studia nastoupila na praxi v Centru výzkumu Řež jako dozimetristka. Moje práce se týkala měření radiace v pracovním prostředí. Také jsem působila, opět v oboru radiační ochrany, v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Protože mě problematika radiační ochrany velmi zajímá, sama jsem si našla 3týdenní stáž v Belgii. Podílela jsem se tam spolu s týmem na velmi zajímavém projektu o možnostech měření radiace pomocí mobilního telefonu. Nakonec jsem dostala nabídku zúčastnit se výběrového řízení na stáž ve světově uznávané Mezinárodní agentuře pro jadernou energii ve Vídni. Tady jsem pracovala jeden rok v oddělení jaderné bezpečnosti a spolupracovala na několika projektech.

Vyzkoušela sis prostředí velké firmy i výzkumného ústavu Akademie věd. Vidíš v tom nějaké podobnosti, nebo je to pokaždé úplně jiný příběh? Každé prostředí bylo samozřejmě jiné. Při práci ve výzkumu musíte být trpělivější, protože často hned nevidíte výsledky. Zato máte poměrně velkou volnost a naučíte se mnoho poznatků z teorie. Práce ve firmě je úplně jiná. Pracujete na konkrétních uzavřených projektech, teorii si hned ověříte v praxi a také hned vidíte výsledek své práce.

ČEZ Inovační maraton rozhodně není běh na dlouhou trať.

Co tě přivedlo po návratu z Vídně zpět ke Skupině ČEZ? Po návratu jsem se hned začala poohlížet po práci. Na internetu mě zaujal titulek ČEZ Inovačního maratonu. Firmu ČEZ už jsem sice znala, ale jen jako elektrárnu, kde jsem byla na praxi. Tohle pro mě byla příležitost poznat největší firmu v České republice, která má zkušenosti s jádrem, z trochu jiného pohledu. Poslala jsem svoje CV a zamyšlení na zadané téma, byla jsem vybrána a pak už mě čekalo 24 hodin práce v týmu. Připravovali jsme projekt inovativního řešení marketingové strategie modelové firmy. Náš tým soutěž vyhrál.

ČEZ Inovační maraton je asi velmi zajímavá a intenzivní zkušenost. V čem byla nejcennější pro tebe a změnilo to tvůj pohled na Skupinu ČEZ? Soutěž probíhala v centrále ČEZ, takže jsem měla příležitost poznat vskutku jiné prostředí, než je elektrárna. Členové týmu se předem neznají, ale musí spolu hned a intenzivně spolupracovat. Líbilo se mi, že zadaný úkol se týkal strategie firmy komplexně. Bylo zajímavé na ni nahlížet z více pohledů. Nejen z ekonomického, ale i právního, či z pohledu uspokojení zákazníka. Vítězný tým pak dostal nabídku stáže přímo v ČEZ a k tomu věcnou cenu.

Co následovalo po ČEZ Inovačním maratonu? Na stáž jsem nakonec nenastoupila. Dostala jsem totiž ještě zajímavější nabídku stálého pracovního místa. Dnes pracuji na útvaru řízení aktiv.

Pracuješ na plný úvazek v ČEZ, a ještě dokončuješ studium. Jak se to dá zvládnout? Za nabídku práce jsem byla ráda. Baví mě pracovat v terénu, a ne se jen učit teorii. Navíc mám úžasnou podporu ze strany zaměstnavatele. Vychází mi vstříc, abych zvládala školu i práci.

Jak by se podle tebe studenti vysokých škol měli připravit na pozdější zaměstnání? Měli by se zajímat o všechny relevantní nabídky uplatnění související s jejich studovaným oborem a aktivně se do firem hlásit. Člověk nikdy neví, jaká příležitost na něj čeká a Skupina ČEZ je třeba právě takovou firmou, která se snaží se studenty spolupracovat ještě během studia nebo hned po jeho skončení. Mě vždy zajímala energetika a chci se tomuto oboru věnovat i nadále po skončení školy. Proto už nyní pracuji v ČEZ, kde jinde? :) 

 

Články ze stejné kategorie