PRÁCE TU ROZHODNĚ NENÍ STEREOTYPNÍ | Absolvent.cz

PRÁCE TU ROZHODNĚ NENÍ STEREOTYPNÍ

Pracuje pro jednoho z největších zaměstnavatelů v ČR a výsledky jeho každodenní snahy pocítí až šest milionů klientů. Vedoucí Oddělení léčiv VZP, Ing. Jiří Štěrba, nám popsal svoji cestu na manažerskou pozici a zavzpomínal i na zlomovou stáž ve Španělsku. Svou kariéru ve VZP ale můžete raketově nastartovat i vy. Jaké máte možnosti?

ING. JIŘÍ ŠTĚRBA pracuje ve společnosti VZP jako vedoucí Oddělení léčiv. Vystudoval Masarykovu střední školu chemickou v Praze, kde se věnoval oboru Farmaceutické substance. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor Výroba léčiv. V rámci studia se účastnil návrhu nového projektu od společnosti Unipetrol. Během vysoké školy pracoval v několika farmaceutických firmách a dále ve společnosti Coca-Cola HBC Česká republika v oddělení kvality. Mezi jeho hobby patří četba, posilování, box a motoristické sporty.

Než se dostaneme přímo k vašemu oddělení, jaké další úseky ve společnosti existují? Naši strukturu tvoří Ústředí, regionální pobočky a klientská pracoviště. V budově Ústředí, které se nachází na Vinohradech, jsou tyto hlavní útvary: Úsek personální, Ekonomický úsek, Úsek zdravotní péče, Úsek informačních a komunikačních technologií, Právní úsek a Úsek služeb klientům. V současnosti tady jsou hodně vytížené IT a ekonomické pozice. Teď například zaznamenáváme vysokou poptávku po vývojářích.

Vy pracujete jako vedoucí Oddělení léčiv. Co přesně vaše práce obnáší v tomto oddělení? Je nám nadřízený Odbor léčiv a zdravotnických prostředků. Naše oddělení pravidelně komunikuje s držiteli rozhodnutí o registraci, tedy s farmaceutickými společnostmi. Dále například s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Jednou z činností je monitoring stavu„správních řízení“ vedený Státním ústavem pro kontrolu léčiv, kde se hodnotí, resp. přehodnocují léčivé přípravky nejenom při vstupu na trh. Stanovuje se jejich maximální cena a výše a podmínky úhrady pro celý systém veřejného zdravotního pojištění. Jednou z našich činností je tedy zajištění dostupnosti nejmodernějších léčiv.

Absolventy často zajímá, jaké vzdělávací a rozvojové aktivity společnosti nabízí. Vzdělávání zaměstnanců má u nás velmi rozvinutou základnu. Ve VZP existuje několik trainee programů. 
Trainee 90 má podobu tříměsíční stáže. Je určen studentům, kteří chtějí poznat něco nového nebo se chtějí podílet na zajímavých projektech. Pracují na konkrétních odborných úkolech a mají flexibilní pracovní dobu, aby měli čas i na školu. 
Potom Trainee 365, který trvá rok a zahrnuje práci na plný úvazek. V rámci tohoto programu funguje rotace po jednotlivých odděleních. Díky tomu se student podívá pod pokličku všem úsekům. Vždy záleží, co mu je bližší. Navíc se účastní školení a ke mzdě dostává benefity. Je to příležitost na sobě pracovat. 
Následně Trainee projekt, kdy studenti zodpovídají za konkrétní projekt. Získají reference od lídra na trhu a cenné rady od špiček v oboru. 
A nakonec Trainee Student, během něhož se mladí lidé seznamují se zdravotnictvím a procesy nejenom ve VZP, ale také procesy tuzemské zdravotní politiky. Mohou takto pracovat během studia i několik let. Dostávají úkoly, které dávají smysl a jejich složitost je závislá na stupni studia. V každém případě student získá certifikát o tom, že daný program absolvoval.

Jakým z těchto programů jste prošel vy sám? Začínal jsem v projektu Trainee 90. Zahlédl jsem nabídku a přišla mi zajímavá. Výběrové řízení je stejné, jako když se hlásíte o práci na hlavní pracovní poměr. Pro studenta je tedy přínosné, že si vyzkouší reálné výběrové řízení čili pracovní pohovor. Ještě před ukončením trainee programu mi vedení nabídlo, že bych tady mohl pracovat na hlavní pracovní poměr. Během té práce jsem měl možnost poznat problematiku léčivých přípravků i zdravotnických prostředků. Zjistil jsem, že se vůbec nejedná o stereotypní zaměstnání. 

Vážně. Pracuji tu zhruba pět let a za tu dobu jsem ani jednou nezažil stereotyp. Navíc se u nás hodně dbá na to, aby zaměstnanec mohl přicházet s vlastními nápady a návrhy, jak zefektivnit jednotlivé procesy. I z pozice řadového zaměstnace je možné vést projekty, což je obrovská výhoda. 
Naše oddělení se podílí na tvorbě legislativy. Tím pádem získá zaměstnanec pocit, že skutečně může něco změnit. Pocit zadostiučinění. Že to, co dělá, je správné. Trainee programy tak přináší zkušenost s reálnou prací. Student či absolvent se vždy dostává do konkrétního projektu. 

Co vás nejvíce zaujalo na Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky? Fakt, že jde o jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice.Organizace čítá zhruba 3 600 zaměstnanců. Vždy jsem tíhnul ke zdravotnictví. Byla to pro mě příležitost k seberealizaci. Chtěl jsem někam směřovat a kariérně růst. Po trainee programu jsem začal pracovat na pozici Specialisty pro oblast cen a úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Ten název je strašně dlouhý. (smích) Po cca 3,5 letech mi společnost nabídla práci vedoucího oddělení.

Stalo se vám někdy během vašeho působení ve VZP něco, na co nikdy nezapomenete? S jedním kolegou z jiného oddělení jsme získali možnost zúčastnit se stáže ve Španělsku. Tam jsme absolvovali školení zaměřené na fungování španělského zdravotního systému. Díky tomu se nám potom podařilo převést nové poznatky do našich podmínek. Šlo o nejdůležitější moment mé dosavadní kariéry.

Jaký je tu tedy prostor pro vlastní iniciativu? Extrémně obrovský. A to beru i z pohledu řadového zaměstnance, kterým jsem dříve býval. Měl jsem štěstí na svou nadřízenou, která mi často připomínala, že mohu přicházet s vlastními návrhy. Tento přístup jsem od ní převzal.

Proč byste studentům doporučil trainee program ve VZP? Kvůli možnosti nastartování kariéry. Ovšem skutečně ohromného startu. Práce je tu extrémně kreativní.

Články ze stejné kategorie