POZNAL JSEM LIDI Z CELÉHO SVĚTA A VYROSTL KARIÉRNĚ I OSOBNOSTNĚ | Absolvent.cz

POZNAL JSEM LIDI Z CELÉHO SVĚTA A VYROSTL KARIÉRNĚ I OSOBNOSTNĚ

Výjezdy do zahraničí a práce na různorodých projektech, to je postgraduální program společnosti Prysmian Group. O tom, jaké byly začátky v této společnosti a účast v programu, jsme si povídali s jeho absolventy, Umerem Awanem a Martinou Lestanovou.

UMER AWAN Získal titul MSc v oboru Udržitelné energetické inženýrství na univerzitách KTH ve Švédsku a DTU v Dánsku. Po škole nastoupil do absolventského programu Prysmian Group. Vyzkoušel si práci v Miláně, ve Švédsku a v Německu. Momentálně vede projekt budující novou obchodní jednotku v ČR.

Umere, v jakých zemích jsi v rámci postgraduálního programu působil a v čem byla každá tato zkušenost odlišná? Působil jsem v České republice, Německu a Švédsku a zároveň i na více lokalitách v rámci jedné země. Sice se stále jednalo o stejnou firmu, ale vždy si člověk všimne jemných rozdílů. Můžu jmenovat třeba různý styl práce lidí, jejich způsob přemýšlení a přístup k jednotlivým situacím.

Jak ses cítil jako mladý člověk hned po ukončení školy v nové firmě? Byl jsem součástí 1. ročníku programu a očekávání od absolventů byla velmi vysoká. Myšlenkou bylo připravit mladé absolventy na to, aby se významně podíleli na dosahování obchodních cílů společnosti. To není nic jednoduchého. Ale pod správným vedením, díky dobrému tréninku a také s trochou praxe a pokory z mé strany se očekávání mohla potkat s realitou.

Co pro tebe bylo během programu nejtěžší? Musíte opravdu vyjít ze své komfortní zóny. Ocitnete se v neznámém prostředí, musíte se přizpůsobit, dělat kompromisy a přesouvat se z místa na místo – a to není pro každého. Ale když to zvládnete, vaší největší odměnou je skvělý pocit ze sebe samého.

Jak se pracovní program klasického zaměstnance liší od práce v postgraduálním programu? Program bych popsal jako cestu. Začnete ve své domovské zemi (pro mě to bylo Švédsko, kde jsem studoval) a pak trávíte vždy půl roku ve třech různých firemních odvětvích. Nakonec vás pošlou na dva roky do jiné země, kde vám přidělí pevnou roli. To pro mě bylo nejzajímavější. Dohlíží na vás mentor a jste v úzkém kontaktu s regionálními i mezinárodními manažery, kteří vám vždy dají zpětnou vazbu.

Co ti přinesla práce v mezinárodním týmu a účast na programu obecně? Hodně věcí. Nejvíce mě obohatil asi networking a celkově zkušenost z mezinárodního prostředí. Získal jsem povědomí o kulturních rozdílech, o způsobu vedení a o podnikání. Také jsem cítil, že dostávám ten správný trénink pro to, abych byl v budoucnu pro firmu přínosem. 

Působení v Prysmian Group pro mě není jen o pracovním životě, ale také o vazbách, které jsem si tu vytvořil s ostatními. Třeba se každý rok scházíme v Miláně, kde jsem začínal, a to je pro mě velmi silné. 

-----------

MARTINA LESTANOVÁ Vystudovala obor Finance, bankovnictví a investice na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a univerzitu Aalborg v Dánsku, kde získala titul MSc. Během studia se zúčastnila pracovní stáže v Jakartě. Zde pracovala pro lokální start-up.

Práce pro Prysmian Group musí být snem snad každého absolventa

Martino, jaká byla tvoje motivace přihlásit se právě do postgraduálního programu společnosti Prysmian Group? Motivací bylo hlavně to, že se jedná o velkou společnost, která nabízí možnost výjezdu do zahraničí a práci na různorodých projektech.

Jak probíhaly tvé začátky ve firmě? Během prvních tří let jsem nahlédla do toho, jak fungují jednotlivá oddělení (např. Research and Development, Operations Management, Marketing and Sales). Pracovala jsem s různými lidmi a pod vedením jiných nadřízených na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku a USA.

Jak se lišilo prostředí, kultura a způsob práce v jednotlivých zemích? Musím říct, že mi kultura a celkové prostředí přišly dost podobné. Nepociťovala jsem žádné větší rozdíly, neměla kulturní šok, nezažívala žádné nepříjemnosti. Lidé obecně byli ve všech zemích velmi přátelští a nápomocní.

Trávili jste s kolegy čas i mimo práci? Ano, rozhodně. Firma organizuje různé teambuildingové aktivity, takže jsem měla možnost kolegy poznat i jinak než jen v kanceláři. 

Našla bys něco, v čem pro tebe práce v zahraničí byla obtížná? Asi jako každý, kdo poprvé vyjede sám za hranice, jsem se ocitla v situaci, kdy jsem nikoho neznala. Byla jsem v novém prostředí a musela si sama zařídit spoustu věcí jako třeba najít bydlení. To je zároveň skvělý posun v osobním životě. Prysmian Group ale účastníkům poskytuje kvalitní zázemí, pomáhá třeba vyřídit úřední dokumenty. Kdykoliv jsem se mohla obrátit na kolegy z personálního oddělení, kteří tu pro nás byli vždy k dispozici. Bez nich si to neumím představit.

Jaký byl pro tebe nejtěžší pracovní úkol? Obecně je asi nejtěžším úkolem vést lidi. Být dobrý lídr, ukázat kolegům, že to, co děláte, je správné jak pro ně, tak pro celou firmu. Prosadit se a umět vše zkoordinovat.

Jak jsi uplatnila své teoretické znalosti ze školy v praxi? Já jsem asi trochu výjimečný případ, protože jsem vystudovala obor financí a v Prysmian Group se začala věnovat činnostem v logistice, což je něco úplně jiného. Postupem času však využívám svoje vědomosti z oblasti financí v daleko větší míře.

Proč bys absolventům doporučila práci právě pro tuto společnost? Protože je to velká firma, největší na světě v oblasti výroby kabelů. Nabízí spoustu možností profesního růstu, mnoho lidí, od kterých se toho dá hodně naučit, příležitosti k cestování... Myslím, že to je přesně to, o čem čerstvě vystudovaný mladý člověk sní.

Články ze stejné kategorie