Nejčastější očekávání absolventů v zaměstnání. Co na to zaměstnavatelé? | Absolvent.cz

Nejčastější očekávání absolventů v zaměstnání. Co na to zaměstnavatelé?

Absolventi a zaměstnavatelé mají různá očekávání. V čem se shodují a v čem rozcházejí? A jak se potkávají jejich představy třeba při platovém ohodnocení? Dají se jejich předpoklady skloubit k oboustranné spokojenosti?

Pracuji, abych žil. Nežiji, abych pracoval

Očima absolventů

Dnešní absolventi vysokých škol, možná poučeni generací svých upracovaných rodičů, staví na první místo ve svých představách o své pracovní kariéře rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

 

Podle průzkumu chce 64 % absolventů hlavně skloubit práci s osobním životem. Zdroj grafu

U většiny oborů, od přírodních věd a techniky, přes ekonomii až k humanitním vědám, uvádějí absolventi také jako velmi podstatné příjemné a přátelské pracovní prostředí. Hledají bezpečné a stabilní zaměstnání a ptají se na flexibilní pracovní dobu.

Překvapivě až po těchto prioritách, přemýšlejí o svém profesním růstu. Chtěli by hned pracovat jako manažeři. Očekávají stáže v zahraničí a rozvoj své odbornosti.

Zdroj

Očima zaměstnavatelů

Mnoho zaměstnavatelů na tyto požadavky slyší, a je pro ně důležité mladé odborníky získat. Nabízejí jim proto stáže a tréninkové programy už i během studia. Studenti mohou pracovat na různých projektech a ti nejúspěšnější se dočkají vysněných studijních pobytů v zahraničí.

Dnešní zaměstnavatelé dbají i na pracovní prostředí a pro své zaměstnance budují netradiční kanceláře, podporující kreativitu. Někde mají horolezecké stěny, jinde zase spací boxy, kavárny nebo možnost se odreagovat třeba hraním na hudební nástroje. Flexibilní pracovní doba či možnost pracovat doma, se dnes už pomalu stává samozřejmostí.

Zdroj

Google tradičně vyhrává v anketách o nejžádanějšího zaměstnavatele Zdroj obrázku

Více než kariérní a odborný růst zajímá studenty soulad mezi prací a soukromím. Pro zaměstnavatele je tento přístup nový, ale snaží se mu přizpůsobit a absolventům vycházet vstříc.

Studenti mají „velké oči”

Očima absolventů

Nejvyšší nástupní platy očekávají absolventi IT a technických oborů. V roce 2016 to bylo 27 500 až 29 000 korun. V těsném závěsu za nimi jsou právníci se svou představou 23 700 korun.

35 % absolventů uvedlo, že je pro ně dobrý základní plat rozhodující při výběru zaměstnání.

Absolventi mají často představu platů, které nejsou vždy reálné. Zdroj grafu

Těch, kteří se rozhodují, že začnou podnikat, není moc, ale jejich počet mírně vzrůstá. Z 8,5 % v roce 2014 na současných 10,4 %. Menší zájem o podnikání odpovídá jejich přání mít stabilní zaměstnání.

Zdroj

Očima zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé na představy absolventů o jejich budoucím platu reagují námitkou, že jsou vysoké a v mnoha případech nereálné. I když po odbornících v IT oblastech je stále velká poptávka, výše nástupního platu nebývá tak velká, jak by si mnozí z nich představovali. V případě IT specialistů a programátorů bylo platové ohodnocení na druhém místě z důvodů, proč se zaměstnavatel a nový pracovník nedohodli na nástupu na pracovní místo. Studenti měli zkrátka „velké oči”.

Zdroj

Platy v IT však stále rostou. Možná budou časem představy absolventů reálné. Zdroj

O platech mají absolventi jasnou představu a jejich představy jsou poměrně vysoké. Zaměstnavatelé na to mají jiný názor a jejich plat vidí o dost nižší. Výhodou pro studenty technických a IT oborů je, že zájem o ně je stále velký a spíše stoupá. Do budoucna mají tedy naději, že jejich vysněný plat se stane skutečností.

Absolventům nechybí odbornost, ale schopnost komunikovat

Očima absolventů

Studenti technických a IT oborů mají velký zájem být v něčem technologickými experty, ale příliš nestojí o to, pracovat samostatně a nezávisle.

Rádi by pracovali v zahraničí, kde by chtěli svoji odbornost prohlubovat.

 Zdroj

 

Studenti považují za velmi důležité, jakou budou mít náplň práce. Zdroj grafu

Očima zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé dnes už u absolventů nepřikládají takovou důležitost znalostem z oboru. Odborné vědomosti jim doplní vlastními tréninkovými programy a stážemi. Spíš si stěžují na nedostatečné schopnosti v tzv. měkkých dovednostech (soft skills).

Podle zaměstnavatelů absolventům chybí zodpovědnost, schopnost rozhodovat se a řešit problémy. Absolventi nemají znalosti a zkušenosti z projektového řízení, managementu a řízení času. Zaměstnavatelé si stěžují i na to, že absolventi nemají takové dovednosti, které jsou potřebné pro dotahování práce do konce, či pro orientaci na cíl. Nejsou zvyklí na projektový styl práce a na práci v týmu.

Zdroj

 

Absolventi IT a technických oborů neumí pracovat v týmu. Zdroj obrázku

Studenti si na své odbornosti poměrně zakládají. Zaměstnavatelé jí však zase takovou důležitost nepřikládají. Spíše jim u absolventů chybí schopnost pracovat v týmu. Podle zaměstnavatelů mají absolventi hlavní nedostatky v oblasti komunikace a sebeřízení.

Šedá je teorie, zelený strom života

Očima absolventů

Svět praxe není pro studenty úplně neznámý. Skoro tři čtvrtiny absolventů má zkušenosti s krátkodobou nebo sezónní brigádou. Praxi související s oborem studia považuje za přínosnou skoro 90 % studentů.

Pro 83 % je také kritériem výběru budoucího zaměstnání, zda budou výsledky jejich práce vidět v praxi.

Absolventi mají ale také pocit, že stáží ze strany zaměstnavatelů je málo.

Zdroj

Bez praxe to nepůjde. Zdroj obrázku

Očima zaměstnavatelů

83 % zaměstnavatelů upřednostňuje absolventy, kteří už mají zkušenosti z praxe.

Jednoznačně se shodují na tom, že absolventi, kteří už během studia pracovali, postupují v kariéře daleko rychleji. Mají lepší odborné znalosti, ale také se umějí lépe pohybovat v IT byznysu.

Shodují se také na tom, že mnoho studentů při nástupu do práce praxi dostatečnou nemá.

Zdroj

Na čem se zaměstnavatelé shodnou, to je požadavek, aby studenti měli už při nástupu do zaměstnání praxi. Bez praxe je pro ně pracovník skoro nepoužitelný. Na druhou stranu absolventi si tuto skutečnost uvědomují a snaží se využívat možností praxe už během studia. Obě strany se shodnou na tom, že praxe je během studia málo.

Jak vybalancovat společnou budoucnost? Zdroj obrázku

5 nejžádanějších zaměstnavatelů

Technické obory

 1. Škoda Auto (Volkswagen Group)
 2. ČEZ
 3. Metrostav
 4. Google
 5. Siemens  

IT obory

 1. Google
 2. Microsoft
 3. IBM
 4. Seznam.cz
 5. Oracle
Zdroj

Chcete-li si najít práci podle svých představ, držte se doporučení zaměstnavatelů:

 • aktivně se zajímejte o zvolený obor, sledujte jeho vývoj a učte se o něm více než jen to, co říkají ve škole
 • vybírejte si brigády a praxe u zaměstnavatele v oboru, který studujete
 • zúčastňujte se studentských vědeckotechnických soutěží a projektů
 • navazujte kontakty již při studiu, snažte se o ročníkové a diplomové práce ve zvoleném oboru přímo ve vybrané firmě

Zdroj

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.