Víte, že podnikatel zaplatí na zdravotním pojištění o 1 055 Kč více než student VŠ? | Absolvent.cz

Víte, že podnikatel zaplatí na zdravotním pojištění o 1 055 Kč více než student VŠ?

Student, zaměstnanec, nebo podnikatel? Zdravotní pojištění platí každý. Všichni občas potřebujeme ošetření u lékaře. Kolektivní pojištění slouží na úhradu základní zdravotní péče. Kolik máte platit a kdy naopak neplatíte vůbec nic?

Kromě sociálního pojištění přispíváme také do společné kasy na zdravotní pojištění.  Pokud jste zaměstnanec, odvádí ho za vás zaměstnavatel.

Kolik platí studenti?

 Jste studentem? Patříte do skupiny státních pojištěnců a pojištění za vás zaplatí stát. V letošním roce je výše měsíčních záloh stanovena na 969 Kč. Musíte však splnit několik podmínek:

  • Je vám méně než 26 let a studujete na škole akreditované ministerstvem školství
  • Je vám více než 26 let a zvolili jste si prezenční formu studia

Pokud jste studentem a podmínky, za kterých za vás pojistné platí stát, nesplňujete, patříte mezi osoby bez zdanitelných příjmů. V praxi to znamená jediné. Zálohy na zdravotním pojištění si za sebe musíte platit sami. V roce 2018 je výše měsíční zálohy stanovena na 1647 Kč.

  • Studenti neakreditovaných středních nebo vysokých škol (nejčastěji u jazykových škol a rekvalifikačních kurzů)
  • Studenti středních a vysokých škol v zahraničí, které české ministerstvo školství neuznává
  • Studenti VŠ starší 26 let (mimo studentů prezenčního doktorandského studijního programu)

Vysokou školu jste úspěšně absolvovali, a ještě se vám nechce do práce? Pokud měsíc po složení státní závěrečné zkoušky nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat nebo se nepřihlásíte na úřad práce, patříte do této skupiny také. Pak vám nezbyde nic jiného, než platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1647 Kč.

Jak je to s odvody za zdravotní pojištění u podnikatelů?

Pokud máte podnikání jako hlavní činnost, musíte odvádět minimální měsíční zálohy. Jejich výše je odvozena z průměrné mzdy. Oproti roku 2017 se měsíční záloha zvýšila o 118 Kč na letošních 2024 Kč.

Zálohy musí být na účtu příslušné zdravotní pojišťovny nejpozději do 8. dne následujícího měsíce. Po skončení kalendářního roku je vaší povinností dodat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud vám vyšel nedoplatek, musíte jej doplatit ve lhůtě 8 dnů od podání výše zmíněného přehledu o příjmech a výdajích.

Podnikání jako vedlejší činnost

Máte podnikání jako vedlejšák? Studujete nebo máte stálé zaměstnání? Povinnost měsíčního placení se vás pak netýká. Zdravotní pojištění doplatíte jednorázově po skončení příslušného roku podle skutečně dosaženého hrubého zisku.

Komu posíláte peníze na zdravotní pojištění?

Platíte zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěni na účet u České národní banky. Pojišťovny však nemají na platbu pojistného jeden účet.  Rozlišují, zda je plátce podnikatel, osoba bez zdanitelných příjmů nebo zaměstnavatel.  Všeobecná zdravotní pojišťovna má navíc účty rozdělené podle jednotlivých krajů. Proto uděláte nejlépe, když se na pobočce své pojišťovny zeptáte na konkrétní případ placení.

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.