Sociální pojištění a vše, co o něm potřebujete vědět | Absolvent.cz

Sociální pojištění a vše, co o něm potřebujete vědět

Musí sociální pojištění platit opravdu každý? Zajímá vás, jaká je výše odvodů a kde se musíte k placení nahlásit? Seznamte se s povinnostmi, které čekají na ty, kteří se rozhodli podnikat.

Jak je to se sociálním pojištění při podnikání

Živnostenské oprávnění jste si vyřídili. Co bude vaším dalším krokem? Registrace k platbě sociálního pojištění. 

Proč sociální pojištění platíte?

Za zaměstnance odvádí pojistné stát. Vy, jako OSVČ, musíte do společné kasy přispívat sami. Důvod je prostý. Díky pojištění dostanete důchod nebo nemocenskou v případě nemoci.

Kam nahlásit, že jsem samoplátce pojistného?

Po zahájení podnikání musíte tuto skutečnost nahlásit do 8 dní místně příslušné České správě sociálního zabezpečení.

3 způsoby, jak to můžete udělat

  • vyplněním přílohy pro ČSSZ prostřednictvím jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě
  • elektronickým podáním předepsaného tiskopisu prostřednictvím datové schránky nebo s elektronickým podpisem
  • osobně na místně příslušném pracovišti úřadu

Nedodržíte lhůtu? Připravte se na to, že dostanete pokutu. Ta může být až do výše 10 000 Kč.

Platím pojištění hned?

Máte podnikání jako hlavní činnost? Pak platíte hned. Od začátku zahájení podnikání bude vaší povinností placení měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění.  Od placení záloh vás nezachrání ani to, že podnikáte prvním rokem.

Jak zjistím výši měsíční zálohy na sociální pojištění?

Po ukončení kalendářního roku musíte kromě daňového přiznání vyplnit také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…. Přes eportal.cssz.cz můžete přehled podat online.

Kolik budete měsíčně platit, se odvíjí od vašeho přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok. Pokud podnikáte první rok, budete platit minimální částku, která je v roce 2018 následující:

Minimální odvody se počítají z průměrné mzdy, kterou stanovuje vláda. 

Lhůta pro podání přehledů

Po skončení kalendářního roku máte na odevzdání přehledu čas do konce dubna. Jak to bude vypadat v praxi, vám ukážu na konkrétním příkladu.  Podnikáte od 10. září do 31. prosince 2018. Přehled o příjmech a výdajích musíte na okresní správu sociálního zabezpečení doručit do konce dubna 2019.

Kdy nemusíte minimální zálohy platit?

  • Podnikání jako vedlejší činnost

Pracujete v zaměstnání na hlavní pracovní poměr a k tomu chcete podnikat? Pak první rok podnikání zálohy neplatíte. Podle výsledku na daňovém přiznání za celý rok zjistíte, zda bude povinné odvody doplácet a v jaké výši. V případě nízkého zisku je možné, že nebudete muset platit sociální pojištění.

  • Podnikání při studiu

Máte statut studenta? Pak zálohy neplatíte. Pojištění za vás platí stát.

  • Jste na rodičovské dovolené

Stejně jako v případě studenta, i zde za vás platí odvody stát.

Jsou další životní situace, které vás od placení minimální zálohy osvobodí. Poraďte se na příslušném úřadě České správy sociálního zabezpečení.

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.