Smrt kanceláře: Co se stane, když je vaše pracovní místo mobilní, pracovní doba flexibilní podle poptávky a práce založená na networkingu | Absolvent.cz

Smrt kanceláře: Co se stane, když je vaše pracovní místo mobilní, pracovní doba flexibilní podle poptávky a práce založená na networkingu

„Každý zná ten příběh, kdy je inovativní nápad přiveden k životu v něčí garáži, ale dříve či později tento nápad vyroste a potřebuje pracovní místo.“ To napsal Tom Kelley v roce 2001 ve své knize The Art of Innovation (Umění inovace). Dnes to platí pro ještě větší část světa.

Proměna konceptu kanceláře

Práce se stává flexibilnější a komunikace mobilnější, a kancelář se tak stává stále komplexnějším, někdy až abstraktním, pojmem. Při pohledu do budoucnosti se musíme ptát: Bude pracovní místo existovat v prostorách zaměstnavatele, nebo ve sdíleném prostoru? Anebo to bude jen nastavení mysli nezávislé na čase či místě?

V komiksu o Dilbertovi, který začal vycházet v 80. let, pracují hlavní hrdinové v kanceláři klasického stylu – kancelář je malá, má tvar čtverce či obdélníku, obsahuje stůl, počítač, kartotéku (http://dilbert.com/). Pokud by se Dilbert ocitl v dnešní diskuzi o pracovním prostředí, zřejmě by dost koukal a výše uvedenou otázku ani možné odpovědi by zřejmě vůbec nepochopil. 

Liquid Space čili tekutý prostor

Kromě bohatých společností, jako je Google, které si mohou dovolit stavět futuristické kancelářské budovy, existuje mnoho jiných „přízemnějších“ způsobů, jak přetvářet náš pracovní prostor. Jedním z průkopníků je v tomto ohledu LiquidSpace (v překladu „tekutý prostor“), realitní společnost, která propojuje lidi, kteří hledají flexibilní pracovní prostory.

Naše potřeba pracovat, kdy chceme, kde chceme a jak chceme, společně se „sdílející ekonomikou“ (sharing economy) vytvořila mnoho nových možností pro realitní trh. Síť hotelů Marriott například vytvořila možnost zarezervovat si dočasné pracovní místo v lobby hotelu podle vašich prostor – stejně snadno jako si rezervujete hotelový pokoj. A Marriott v tomto trendu rozhodně není sám.

Cílovou skupinou tohoto modelu je pracující, který je technicky zdatný, mobilní a dívá se na práci spíše jako na „zkušenost“ než jako na místo, kam se chodí každý den. Takový typ pracujícího bude stále častější, protože na pracovní trh budou postupně vstupovat příslušníci tzv. generace Y a generace Z, pro které je připojení k digitálním zařízením stejně všudypřítomné jako vlastní dech. 

Přístup k práci jako ke „zkušenosti“ a nikoliv jen výdělku je ale stále častější napříč generacemi. Toho se chytili realitní makléři a budují takové  pracovní prostory, které jsou společenské, inovativní a zábavné.

Jak je to s flexibilitou u vás v práci?

Zodpovězte si následující otázky a zjistěte, jak si stojí vaše firma či instituce v tomto trendu.

1) Je flexibilita pevnou součástí firemní strategie?

Flexibilita je také otázkou do budoucnosti. Podle některých předpovědí bude na světě v roce 2020 padesát miliard zařízení připojených na virtuální realitu, včetně samořídících aut či Google brýlí (Google Glasses). Bude tedy nejen vhodné, ale dokonce nutné se trendu virtuálních sítí přizpůsobit.

2) Dáváte váhu „strategické trojici“ HR, IT a realit?

Právě tyto tři složky firem a institucí mají sílu vytvořit moderní a flexibilní pracovní prostor – musí tedy spolupracovat, aby daly zaměstnancům to, co si žádají.

3) Uvědomujete si to, že flexibilita na pracovišti je více než pouhým benefitem?

Je zásadní, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že flexibilita je součástí jejich strategie, nikoliv jen dalším benefitem vedle placené dovolené a možností nákupu akcií. To potvrzují úspěchy průkopníků v této oblasti, American Express a Aetna Insurance. Kromě jiného přinesla tato strategie oběma firmám výrazné finanční úspory za pronájem a zvýšila produktivitu zaměstnanců.

4) Jaká je vaše firemní kultura?

Novým cílem je vytvořit dynamické pracovní prostředí, které je vytvářeno lidmi, kteří zde pracují – nikoliv naopak.

Na závěr je nutné si uvědomit, že změny směrem k větší flexibilitě pracovního prostředí musí být doprovázeny pravidly a plánem práce. To ví i American Express, který jasně rozlišuje čtyři kategorie zaměstnanců. Jsou to vnitřní zaměstnanci, jejichž práce vyžaduje přítomnost v kanceláři. Kluboví zaměstnanci kombinují práci v kanceláři s ostatními lokalitami a virtuálními poradami. Domácí zaměstnanci pracují z domova více jak tři dny v týdnu. A na konec putující zaměstnanci, kteří cestují za zákazníky a v kancelářích American Express se vyskytnou jen výjimečně.

Velmi důležitá je poznámka Jose Morabita z American Express: „Možnost místní flexibility práce je založena na vaší roli v organizaci, nikoliv na vaší preferenci.“ American Express také doplnil přechod k novému flexibilnímu systému rozsáhlými školeními v oblasti technologií, organizaci práce na mnoha pracovních místech apod.

A jak jste na tom vy? Chcete být součástí „tekutého prostoru“? Udržíte krok s trendy pracovního trhu?

Zdroj: https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/11...

Autor: Jeanne Meister

Překlad: Lenka Pavelková (kráceno)

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.