Proč jsou zvěsti o mileniálech mylné | Absolvent.cz

Proč jsou zvěsti o mileniálech mylné

Jsou líní, znudění a neustále mění práci. Takové jsou stereotypy o generaci Y neboli mileniálech. Jessica Holland se ve svém článku na tyto mýty kouká z trochu jiného úhlu.

Pokud napíšete do vyhledávače Google „millennials are“ (mileniálové jsou), mezi prvními třemi návrhy na pokračování této vědy najdete slůvko „líní“.

Zástupci generace narozené mezi začátkem 80. let a koncem 90. let jsou obvykle vnímáni jako lidé, které věci rychle omrzí, kteří touží po neustálé chvále a raději přeskakují od jednoho zaměstnavatele ke druhému, než aby někde zakotvili na celý život. Jinými slovy, neznějí jako ideální zaměstnanci.

Ale obsáhlé studie ve Spojených státech a Velké Británii naznačují, že opak je pravdou. Zdá se, že mileniálové dodržují své závazky stejně jako jejich předchůdci v tomto věku. Někdy možná i více. A nejsou za tuto loajalitu odměňováni.

Britský think tank Resolution Foundation ukázal ve svém únorovém reportu, že pouze jeden z dvaceti pěti britských mileniálů kolem 25 let tento rok změnilo práci.

Zástupci předchozí generace, generace X, měnili v tomto věku zaměstnání dvakrát častěji, což pro ně bylo finančně výhodné: s každou změnou měli naději na 15% zvýšení platu, nový trénink, a tedy nové dovednosti a také tím měli větší volbu v tom, jaký zaměstnavatel jim vyhovuje. Nárůst platu zaměstnanců, kteří zůstávají u stejného zaměstnavatele, se blíží nule.

Tento trend je evidentní i mimo Británii. V dubnu 2017 americký think tank Pew Research Center publikoval podobně znějící report: američtí zaměstnanci mezi 18 a 35 lety měnili práci stejně jako jejich předchůdci z generace X. Ti s vysokoškolskými diplomy u svých zaměstnavatelů dokonce zůstávali déle.

„Ekonomické důkazy jsou poměrně jasné,“ říká Laura Gardiner, jedna z autorů zprávy think tanku Resolution Foundation. „Mladí lidé vždy měnili práci častěji než lidé starší, ale je zjevné, že tato mobilita klesá, a to zejména u mladých lidí.“ Což je podle ní také důvod, proč poprvé od dob, kam paměť sahá, nevydělávají mladí lidé více než jejich vrstevníci před 15 lety.

Jiná doba

Ani jeden z výše zmíněných reportů nevysvětluje, proč pracovní mobilita mladých lidí klesá. Richard Fry z Pew Research Center napsal na blogu organizace, že to může být „zánikem příležitostí k získání lepší práce u jiného zaměstnavatele.“

Gardiner na druhé straně poukazuje na to, že pokles mobility může být dán tím, že mnoho mileniálů dospělo v době finanční krize. Je také stále více volnějších pracovních vztahů a agenturní práce, hospodářství odklání od výroby ke službám. Gardiner si myslí, že toto všechno dohromady snižuje sebevědomí lidí nebo jejich vyjednávací sílu.

 Každoroční průzkum postojů mileniálů prováděný společností Deloitte pak ukazuje, že politická a společenská nestabilita v rozvinutých zemích v poslední době výrazně zvyšuje touhu lidí po jistotě. Mezi mileniály se z roku na rok snížila ochota změnit zaměstnání a naopak se zvýšilo přání zůstat u stejného zaměstnavatele dalších pět let.

A v těchto nejistých pocitech se mileniálové dostávají do věku, kdy si plánují koupit dům, oženit se nebo se vdát a pořídit si děti.

Přání a stereotypy

Stereotypy o mileniálech nám vnucují, že tato generace nemá zájem o tradiční známky úspěchu. Ale pokud se podíváme na základní kotvy života – domov, důchodové spoření, přijatelná kariéra, rodina – odlišnosti od předchozích generací jsou minimální.

Jennifer Deal z Center for Creative Leadership v San Diegu toto potvrzuje: „Nevidím rozdíl v hodnotách mezi generacemi. Možná své hodnoty vyjadřují jiným způsobem, ale jejich základní představy o životě a práci jsou dost podobné.“

Jenže rostoucí náklady na univerzitní vzdělání a na bydlení mileniálům značně komplikují plnění těchto životních cílů. Což může být další vysvětlení toho, proč se příslušníci této generace snaží zůstat déle u jednoho zaměstnavatele.

Sedm z deseti mileniálů ve vyspělých ekonomikách preferuje podle Deloitte Millennial Survey 2017 plný úvazek před prací na volné noze. Uváděné důvody jsou jednoznačné: jistota zaměstnání a stabilní příjem.

„Prespektivy mladých lidí se od roku 1970 změnily,“ říká Jennifer Deal. „Svět se změnil.“ Co se nemění, jsou ale stížnosti na to, že mladí nejsou loajální a nechtějí se vázat. „Stejné stížnosti jsme slyšeli i o generaci X.“

Podle existujících důkazů jsou tak mileniálové drženi zpátky spíše okolnostmi než svým vlastním přístupem k práci.

Deloitte Millennial Survey 2017 najdete zde.

Zdroj: http://www.bbc.com/capital/story/20170713-why-the-...

Autor: Jessica Holland

Překlad: Lenka Pavelková

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.