Kdy vám může agentura práce vytrhnout trn z paty? | Absolvent.cz

Kdy vám může agentura práce vytrhnout trn z paty?

K čemu je dobré agenturní zaměstnávání? Proč by si měl někdo najímat zaměstnance, když si je může najmout sám? Neklepejte si na čelo, v některých případech se outsourcing zaměstnanců vyplatí.

Kde vzít rychle zaměstnance, když je nejvíc potřebujete?

V době dovolených nebo při nárazovém zvyšování výroby najednou chybějí zaměstnance. Kde je rychle vzít? Velmi často agenturní zaměstnance využívají podniky, které potřebují sezónně větší počet méně kvalifikovaných pracovníků na dobu určitou. Proč se jim spolupráce s agenturou vyplatí? Protože se jedná o rychlý a efektivní způsob získávání pracovníků.

Výhody agenturního zaměstnávání

  • Podnik se nemusí zabývat výběrovým řízením, řešit smlouvy a další náležitosti, které jsou nutné k uzavření pracovní smlouvy.
  • Nemá starosti s výplatami ani s odvody na zdravotní a sociální pojištění.
  • Oproti klasickému zaměstnanci, kterého nemůžete opakovaně zaměstnávat na dobu určitou, zaměstnanec agentury práce může být na dobu určitou přijímán opakovaně.

Omezení: Až na dvě výjimky nesmí být pouze přidělen k témuž uživateli na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V jakých případech lze u jednoho uživatele pracovat déle?

  1. Pokud o to výslovně zaměstnanec agentury požádá, může být přidělen ke stejnému uživateli i na delší dobu.
  2. Když se jedná o výkon práce, který je náhradou za zaměstnankyni na mateřské či rodičovské dovolené.

 

Kdo platí agenturního zaměstnance?

Zaměstnanec agentury totiž přímo podléhá pracovní agentuře. Ta ho přijímá do pracovního procesu, podepisuje s ním pracovní smlouvy, vyplácí mzdu a vysílá ho na pracovní místo u svého klienta. Když agenturní pracovník onemocní, agentura vám za něj obstará náhradu.

Své “lidi” přiděluje agentura dočasně k výkonu práce na základě písemné dohody uzavřené mezi ní a klientem.

Stejné pracovní a mzdové podmínky

Zajímá vás, jak je to s platovým ohodnocením? Zákon říká, že pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být horší než podmínky srovnatelného zaměstnance. V praxi se to projeví tak, že jeden agenturní pracovník bude mít například kratší dovolenou a nebude dostávat příspěvek na obědy. Záleží na pracovních podmínkách zaměstnavatele, ke kterému bude dočasně přidělen.

Nevýhody pro uživatelské firmy a podniky

  • Vyšší náklady na dočasně přiděleného zaměstnance.

Firma platí stejnou mzdu jako vlastním zaměstnancům a zároveň musí platit poplatky agentuře práce.

Nevýhody pro zaměstnance agentury

  • Absence úpravy odpovědnosti za škodu v případě, že dočasně přidělený zaměstnanec způsobí v přidělené práci škodu.
  • Menší právní ochrana agenturního zaměstnance.

Přemýšlíte o práci pod agenturou?

Ohlídejte si, aby s vámi nepodepisovali dohodu o provedení práce. Ze zákona s vámi může  agentura uzavřít pouze klasickou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Dále si pamatujte, že po vás nemůže chtít peníze za zprostředkování zaměstnání ani si část vaší mzdy strhávat. Důležité je znát odpovědi i na další otázky. Má agentura povolení? Jak dlouho funguje? Před podpisem smlouvy si agenturu ověřte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud agenturu práce v této databázi nenajdete, uděláte nejlépe, když se rozhlédnete po jiné práci.

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.