Kde a jak získáte živnostenské oprávnění? Poradíme vám! | Absolvent.cz

Kde a jak získáte živnostenské oprávnění? Poradíme vám!

Láká vás práce, kterou si organizujete sami? Toužíte po tom být sám sobě svým pánem? Pak nejspíš přemýšlíte o podnikání na volné noze. Co všechno potřebujete k tomu, abyste vůbec mohli začít? Většinou živnostenské oprávnění. Přečtěte si, kde a jak ho získat.

Kde získat živnostenské oprávnění

Živnostenský list či novější termín živnostenské oprávnění vyřídíte na živnostenském úřadu. Pokud potřebujete prokázat, že máte platné živnostenské oprávnění, prokážete se výpisem z živnostenského rejstříku.

Je několik druh živností:

1. Ohlašovací

Nepodléhají udělení povolení jako koncesované živnosti. Úřadu jen nahlásíte svůj záměr a ten vám vydá živnostenské oprávnění. Ohlašovací živnosti se dělí na tři kategorie:

  • Volná
  • Řemeslná
  • Vázaná

Nejjednodušší je to s volnou živností, ke které nepotřebujete žádné vzdělání ani předchozí praxi. Stačí splňovat všeobecné podmínky, které potřebujete k získání všech druhů živností – bezúhonnost a plnou svéprávnost. Volná živnost pod sebou zahrnuje 80 oborů. Co patří k volným živnostem? Např. velkoobchod a maloobchod, provozování eshopů, marketingové služby, zastavárny, ubytovací služby. Pokud vás zajímá celý seznam, najdete ho na poslední straně  Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

V řemeslným a vázaných živnostech dokazujete odbornou způsobilost. Jinými slovy potřebuje vzdělání v oboru. Pokud nemáte, není nic ztraceno. Jen si k podnikání musíte přizvat  osobu, která potřebnou kvalifikaci má. Bude to váš odpovědný zástupce, který bude zodpovědný za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů. Nejste si jisti, do jaké kategorie živností váš obor spadá? Odpověď najdete v Nařízení vlády č. 27 o obsahových náplních jednotlivých živností, které přesně vyjmenovává jednotlivé oblasti podnikání podle živností a oborů.

2. Koncesované

Plánujete podnikání v oboru o jejichž regulaci má zvláštní zájem stát? Pak budete spadat pod koncesované živnosti, které schvaluje úřad. Týká se budoucích provozovatelů směnáren, cestovních kanceláří, soukromých spisoven, výrobců a prodejců zbraní, střeliva a výbušnin a dalších. Úplný seznam koncesovaných živností najdete v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu 455/1991 na str. 22.

Pro získání povolení k provozování koncesované živnosti budete muset prokázat odbornou způsobilost a splnit podmínky, které se liší obor od oboru.

Jak podat žádost o živnostenský list?

Žádost podáte osobně na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo pošlete poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou). Pokud chcete žádost podat ještě dnes, stáhněte si jednotný registrační formulář a pusťte se do vyplňování. Když si nebudete vědět rady, co do které kolonky napsat, podívejte se na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na rozsáhlou nápovědu, kterou najdete v přílohách dole pod textem. K vyřízení budete potřebovat občanský průkaz. V případě, že je nutné prokázat odbornou způsobilost, donesete navíc doklady o vzdělání, či potvrzení o potřebné praxi.

Jak dlouho vyřízení trvá?

Pokud  jsou splněny všechny podmínky,  provede úřad zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis do 5 pracovních dnů. Na rozhodnutí o koncesi má úřad lhůtu 30 dnů ode dne podání žádosti. Za ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi na začátku podnikání zaplatíte 1 000 Kč.

Potřebujete živnostenské oprávnění i právnická osoba?

Ano, i když máte nebo plánujete s. r. o., potřebujete k podnikání živnostenské oprávnění. Postup i druhy živností jsou stejné jako u fyzických osob. Jen použijete jiný formulář s názvem  žádosti o živnostenské oprávnění pro právnické osoby.

Svobodná povolání bez požehnání úřadů

Jsou však profese, ke kterým živnostenský list nepotřebujete. Jedná se o svobodná povolání, jako je třeba spisovatel, umělec nebo pracujete jako zemědělec, právník, exekutor, daňový poradce apod.

K zahájení podnikání začne hned, jakmile začnete svobodné povolání provádět. Činnost však musíte nahlásit úřadům. Kterým?

  • Finanční úřad – přidělí vám DIČ (daňové identifikační číslo)
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni

Pokud máte svobodné povolání jako přivýdělek k hlavnímu zaměstnání, nahlaste to u výše uvedených úřadů jako vedlejší činnost. Díky tomu získáte určité úlevy, např. osvobození od placení záloh.

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.