Kam dál po škole? Výhody a nevýhody práce v různých typech institucí | Absolvent.cz

Kam dál po škole? Výhody a nevýhody práce v různých typech institucí

Pracovní uplatnění můžete najít v mnoha oblastech a také v mnoha typech institucí. Můžete pracovat v komerční sféře, ve státní správě, v neziskovém sektoru nebo ve výzkumu. Co je třeba zvážit, než se rozhodnete, kterým směrem se vydat?

Komerční sféra

Do komerční sféry spadají společnosti, které fungují „standardním“ způsobem: něco vyrábějí nebo zajišťují nějakou službu. Službu nebo produkt pak prodávají za vyšší peníze, než jsou náklady na jejich tvorbu. Tím generují svůj zisk a to je také jejich hlavním cílem. Firmy mohou fungovat na národní úrovni, ale také na úrovni nadnárodní. Nadnárodní firmy mají produkcí zboží/služeb ve více než jedné zemi. Jednou z největších nadnárodních firem je Toyota, která v současnosti zaměstnává více než 300 tisíc lidí po celém světě.

V poslední době se rozšiřuje trend společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR), kdy komerční firmy věnují část svého zisku či času zaměstnanců na dobročinné účely. V Česku se tomuto tématu věnuje Asociace společenské odpovědnosti. Mezi obvyklé činnosti zaměstnanců firem patří například sázení stromů, pomoc se stěhování, organizace akce pro děti, školení v oblasti činnosti dané firmy.  

Výhody práce v komerční sféře:

 • dobré finanční ohodnocení a další finanční benefity (např. roční bonus), stravenky, příspěvky na penzijní pojištění
 • nefinanční zaměstnanecké benefity, např. občerstvení na pracovišti, možnost studijního volna, firemní školka
 • nadnárodní firmy nabízejí možnost práce s lidmi z různých zemí, což může být velice obohacující

Nevýhody práce v komerční sféře:

 • striktnější interní postupy a vnitřní hierarchie
 • firmy nemusí být vstřícné k rodinnému životu a obecně k soukromému životu zaměstnanců
 • požadavek na plný pracovní výkon
 • častější přesčasy

Státní správa

Státní (nebo také veřejná) správa zahrnuje veřejné instituce. Jedná se jak o instituce státu jako celku (ministerstva, úřad vlády, Státní ústav pro kontrolu léčiv apod.) ale také regionální či městské (např. městský úřad). Ve státní sféře najdete pozice odborně zaměřené (např. ministerské odbory úzce zaměřené na konkrétní problematiku), ale také pozice obecnějšího charakteru (organizace chodu, zajištění společenských událostí apod.). Mezi státní zaměstnance patří také lékaři ve státních nemocnicích, učitelé ve státních školách, hasiči, policisté aj.

Výhody práce ve státní správě:

 • větší stabilita pracovního místa
 • možnost podílet se (byť třeba v malém měřítku) na chodu města či státu jako takového a do určité míry jej ovlivňovat

Nevýhody práce ve státní správě:

 • tzv. tabulkový plat – zejména pro začínající pozice je to poměrně nízké platové ohodnocení
 • mnohdy důraz na hierarchii a formální atmosféru, méně uvolněné prostředí
 • přísná byrokracie a jasné interní postupy, které je nutné dodržovat

Neziskový sektor

Neziskový sektor bývá někdy označován jako třetí sektor – nachází se totiž mimo komerční společnosti i mimo státní správu. Patří sem organizace, které poskytují určitou službu nebo produkt, které jsou pro komerční sféru nevýhodné (neprodukují zisk). Neziskové organizace mají nejčastěji za cíl pomáhat určité cílové skupině, jako jsou děti, rodiče samoživitelé, lidé s postižením, někdy i zvířata, apod.

Náklady na provoz jsou hrazeny z dotací, dárcovských příspěvků nebo i z poplatků za služby (ty jsou tak nízké, aby právě pokryly jen náklady).

I neziskové organizace mohou působit na úrovni jednoho státu (u nás například sdružení LATA, Centrum pro integraci cizinců, Loono) i na mezinárodní úrovni. Ve více státech působí například Lékaři bez hranic či Amnesty International, ale i český Člověk v tísni.

Výhody:

 • smysluplná práce s konkrétními viditelnými výsledky
 • tolerantní pracovní prostředí
 • větší možnost částečných a flexibilních úvazků

Nevýhody:

 • nižší platové ohodnocení a většinou nulové zaměstnanecké benefity
 • častá závislost na financování zvenku

Věda a výzkum

Výzkum je specifická kategorie profesního uplatnění. Probíhá jak v rámci komerční, tak státní sféry. Existují firmy, které mají vlastní výzkumná a rozvojová centra – příkladem může být farmaceutická společnost Bayer. Část výzkumu pak probíhá ve státy zřizovaných a financovaných institucích. U nás je to na příklad Akademie věd, která zahrnuje pracoviště jak v oblasti přírodních, tak společenských věd. 

Výhody:

 • vysoce odborná práce
 • kreativní prostředí
 • možnost účasti na rozvoji nových technologií a postupů

Nevýhody:

 • závislost na vnějším financování
 • nutnost specifického vzdělání v daném oboru

Stejně jako každý obor, i každý typ instituce má své výhody a nevýhody. Důležité je zvážit, co zrovna potřebujete a čeho chcete dosáhnout. A pokud nevíte, jistě vám nic nebrání udělat si „kolečko“ – zkusit si práci ve více sektorech a pak se usadit tam, kde vám to nejvíc vyhovuje. Zkušenost z více typů institucí se vám v životě může jen hodit. 

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.