Hurá na dovolenou! Kolik toho musím odpracovat, než na ni budu mít nárok? | Absolvent.cz

Hurá na dovolenou! Kolik toho musím odpracovat, než na ni budu mít nárok?

Jste už nějakou dobu v pracovním poměru a zajímá vás, kdy si můžete vybrat dovolenou? Dovolenou můžete čerpat ve chvíli, kdy jste u zaměstnavatele odpracovali minimálně 60 dní. Jestliže jste odpracovali šest měsíců, máte nárok na polovinu dní. Je to vlastně dvanáctina roční dovolené za každý měsíc v práci. Nárok na celou dovolenou budete mít až po roce u jednoho zaměstnavatele.

Zajímá vás, jak je dovolená dlouhá?

Nejrozšířenější jsou 4 týdny dovolené. Pokud patříte ke státním zaměstnancům, budete odpočívat o týden déle. Pět týdnů dovolené si užijete i v některých soukromých firmách, které je svým zaměstnancům dávají jako motivační bonus. Nejdéle si dovolenou užijí učitelé a pedagogičtí pracovníci. Těm ze zákona přísluší 8 týdnů dovolené.

 

Změnili jste během roku zaměstnavatele?

V novém zaměstnání jste už 49 dní a potřebujete volno. Můžete si vzít dovolenou, když jedna z podmínek je, že musí být odpracováno minimálně 60 dní? Ano, můžete. Za každých 21 odpracovaných dní v daném kalendářním roce máte nárok na dovolenou v poměrné části jedné dvanáctiny.

 

Pozor! Nárok na dovolenou můžete ztratit

Přestože jste u jednoho zaměstnavatele déle rok, máte odpracováno 60 dní z roku, může se vám dovolená krátit. Kdy? V případech, kdy dlouhodobě nebudete chodit do práce. Stačí, když dlouhodobě onemocníte, a nárok na dovolenou za daný rok ztratíte. Jak se dovolená krátí? O jednu dvanáctinu za prvních 100 zameškaných pracovních dní. Další dvanáctinu za každých 21 neopracovaných pracovních dní.

 

Některé absence v práci vám dovolenou nekrátí

Které to jsou?

  • Jste v pracovní neschopnosti kvůli nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu
  • Vybíráte si řádnou dovolenou
  • Čerpáte náhradní volno za přesčasovou práci nebo ve svátek
  • Jste na mateřské dovolené nebo místo mateřské čerpáte rovnou rodičovskou dovolenou
  • Na straně zaměstnavatele je nějaká překážka
  • Nepracujete proto, že je svátek nebo čerpáte náhradní volno za práci přesčas

 

Čerpání dovolené

Kdy a v jakém rozsahu budete mít dovolenou, určuje zaměstnavatel. Ten vám může nařídit, i kdy na ni máte nastoupit. Striktní plánování dovolené je však většinou nutné jen v průmyslových a výrobních podnicích, kdy se na nějakou dobu zavírá celý provoz. Pokud máte dovolenou nařízenou, musí zaměstnavatel její termín oznámit nejpozději 14 dní před zahájením.

Běžnější však je, že si dovolenou vybíráte tak, jak potřebujete. Samozřejmě s přihlédnutím provozním podmínkám. Je však potřeba, aby dovolenou před začátkem schválil váš nadřízený.

 

Odvolání z dovolené

Pokud se z nějakého důvodu stane, že vás zaměstnavatel z dovolené odvolá, je povinen vám uhradit všechny náklady s tím spojené.

 

Dodatková dovolená jen pro těžce pracující

Zákoník práce zná i pojem dodatková dovolená. Je v délce jednoho týdne a je určena výhradně pro zaměstnance vykonávající velmi náročnou profesi. Je to vlastně kompenzace za zhoršené pracovní prostředí. Kdo má nárok na dodatkovou dovolenou? Některé skupiny zaměstnanců ve zdravotnictví, sociální péči nebo ve vězeňské službě. Také se týká těch, kteří pracujících pod zemí, pod vodou nebo třeba v tropických oblastech. Podrobnější popis profesí najdete specifikovaný v zákoníku práce.

 

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.