Firemní kultura může společnost pozvednout, ale i položit | Absolvent.cz

Firemní kultura může společnost pozvednout, ale i položit

V pátek můžete přijít třeba v teplákách, na vánočním večírku dostanete čokoládovou kolekci a kouřit se smí jen na malém balkónku za dveřmi zasedací místnosti. I to je firemní kultura. Máte ve firmě jiné zvyky? Stereotypy firemní kultury mohou firmu i položit.

Firemní kultura je zjednodušeně řečeno to, jak se u nás ve firmě věci dělají, co je pro naši firmu typické, jaké máme zvyky, převládající postoje a vytvořené vzorce akceptovatelného a neakceptovatelného chování. V každé firmě, stejně jako v rodině, jsou daná pravidla, která se dodržují. Všechny tyto projevy chování tvoří firemní kulturu.

Mašličky nebo ostří hoši. Jaká firemní kultura je ta vaše?

Firemní kultura vzniká buď jen tak, bez formálních zásahů, anebo se dá striktně nastavit. Ve většině firem je to mix obou. Část firemní kultury tvoří přirozené vztahy a část je jasně daná formálními pravidly. Podle nedávné stude v USA má písemně zpracovány pravidla firemní kultury až 73 % firem. Vedoucí může kulturu ve firmě nepřímo ovlivňovat svými postoji a vztahy se zaměstnanci.

Firemních kultur je tolik, kolik je firem. Pro některé přístupy jsou však popsány typické znaky.

V jaké firmě byste chtěli pracovat vy?

Firemní kultury podle Pfeifera a Umlaufové

Přátelských experimentů

Charakteristická je pro ni týmová práce, kolektiv drží pohromadě a mezi jednotlivými členy je dobrá komunikace.

V podniku je otevřená atmosféra ke sdílení nápadů i emocí, práce je rychlá a produktivní.

Úspěchy pracovníků jsou oceňovány, neúspěchy tolerovány. 

Jízdy na jistotu

Důraz je kladen na výkon, pracovníci se nesmějí dopouštět chyb i na úkor produktivity.

Vše je pečlivě naplánováno, postup práce je rozvážný, včetně kariérního postupu. 

Ostrých hochů

Zaměření je zejména na výkon a požadavky jsou vysoké.

Chyba je závažným prohřeškem a není promíjena.

Je možnost rychlého kariérního postupu, ale také i pádu.  

Mašliček

Vyskytuje se v organizacích, které působí ve stabilním a málo konkurenčním prostředí.

Důraz je kladen hlavně na pečlivost a přípravu, stejně jako přesnost a správnost postupu.

Důležité je postavení jednotlivých pracovníků a slovo starších má svou váhu.

Zdroj informací

Hlavní znaky firemní kultury:

 • základní předpoklady — lidem se dá věřit, lidem se nedá věřit
 • hodnoty, co je a co není důležité — být nejlepší, být největší, mít originální výrobky, porazit konkurenci
 • postoje — vymezování se vůči osobám, subjektům, událostem
 • normy — pravidla a zásady chování ve společnosti
 • materiální prezentace — budovy, produkty, výroční zprávy, propagační materiály
 • nemateriální projevy — jazyk, historky, mýty, hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály


Pohoda o pauze, i to je firemní kultura. Zdroj obrázku

Dobrá firemní kultura se však vyplatí:

 • redukuje konflikty uvnitř organizace
 • zabezpečí kontinuitu
 • zprostředkuje a usnadní koordinaci a kontrolu
 • redukuje pracovní nejistotu zaměstnanců
 • ovlivní spokojenost a emocionální pohodu pracovníků
 • je zdrojem motivace
 • je konkurenční výhodou

Jak firemní kultura způsobila krach fúze jedné automobilky

V roce 1998 došlo ke spojení dvou významných společností automobilového průmyslu. Tehdy nejziskovější automobilka na světě, německá společnost Daimler Benz, koupila americký podnik Chrysler. Cena fúze dosáhla 37 miliard dolarů a nový podnik dostal název Daimler Chrysler.

Spojení, které rozdělila odlišná firemní kultura. Zdroj obrázku

Střet dvou firemních kultur a jiných manažerských přístupů z opačných stran Atlantiku vyvolal napětí a řadu nedorozumění. Odlišné mentality spolu nebyly schopny najít společnou řeč. Daimler se ze začátku snažil najít cestu formou workshopů a školení, ale nakonec motivační program zrušil. Neshody nakonec vyústily v masový exodus nejtalentovanějších lidí i dlouholetých manažerů a designérů ze „zámořské pobočky”. Nefungovalo ani sdílení komponentů, se kterým počítali Američané. Daimler se zdráhal poskytnout svoje platformy a díly, takže Chrysler na spojení nevydělal tak, jak si přestavoval.

Nakonec Daimler v roce 2007 svou americkou divizi Chrysler prodal za 7,5 miliard dolarů, tedy jen za pouhou pětinu její nákupní ceny. Společnostem se po rozdělení opět začalo dařit a například Chrysler již za rok ohlásil o 23 % vyšší tržní hodnotu.

Tento příklad dokazuje, jak odlišné mohou být dva podniky, které sice působí ve stejném oboru, ale pocházejí z různých zemí, jejich zaměstnanci mluví jinými jazyky a mají jinou firemní kulturu. Především právě odlišnost firemních kultur způsobila neúspěch jejich společného podnikání.

Vybírejte si zaměstnavatele i podle jeho kultury

Až si budete hledat práci, sledujte také, jakou firemní kulturu má společnost, kam se hlásíte. Jak to poznáte? Projděte se po chodbách a nakoukněte do kanceláří. Ptejte se na její pověst mezi svými známými. Prostudujte internet a věnujte pozornost firemním materiálům.

Vyberte si takovou firmu, kde pojem „firemní kultura” nepatří do slovníku cizích slov.

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.