Čtyři důvody, proč pracovat v zahraničí podle Antonia Trescy | Absolvent.cz

Čtyři důvody, proč pracovat v zahraničí podle Antonia Trescy

Před několika měsíci jsem se rozhodl pro nové profesní dobrodružství a v tomto příspěvku bych chtěl shrnout důvody, které mě vedly k tomu opustit svoji zemi a vydat se do zahraničí.

Rozhodně nejsem ten typ člověka, který by pohrdal vlastní zemí. Nemyslím si, že všechny problémy se soustředí v Itálii a že za hranicemi leží země zaslíbená. Kvůli tomu jsem svoji zemi neopustil. Naopak, při mnoha svých cestách v méně rozvinutých zemích jsem měl možnost ocenit její krásy a zvláštnosti. Jsem velmi pyšný na to, že jsem se narodil v Itálii – a často se mi po ní stýská, stejně jako po mých blízkých.

Buďme tedy upřímní: opustit vlastní zemi a přestěhovat se do zahraničí je věc obtížná. Takové rozhodnutí vyžaduje kuráž a znamená nejednu výzvu. Navzdory všemu je to ještě těžší pro nás, Italy. Ne proto, že by naše mysl nebyla dostatečně otevřená, nebo proto, že nejsme schopni se přizpůsobit (ba naopak). Je to proto, že jsme zvyklí na život v zemi, která, přese všechny problémy, oplývá neuvěřitelným kulturním bohatstvím. I přesto nám ale život v jiné zemi může přinést mnoho výhod. A tady jsou čtyři dobré, samozřejmě ne jediné, důvody, které přesvědčily k tomuto kroku mě.

1. Ohodnotit svoje schopnosti v odlišném kontextu

Obtíže spojené s přesunem do zahraničí, např. jazyková či kulturní bariéra, jsou sice nepříjemné, ale právě ty pohání náš růst a zkouší naše schopnosti. A ve finále nám umožňují dosáhnout dále a výše.

2. Rozšířit si vlastní kulturní horizont a podpořit kreativitu

Přirozeným důsledkem předchozího bodu je rozvoj vlastní kreativity, která potřebuje nové podněty. Zkušenost v zahraničí rozšiřuje náš kognitivní rámec, přináší nám nové perspektivy a úhly pohledu, které nám pomáhají řešit problémy a úkoly novým způsobem.

3. Networking na mezinárodní úrovni

I tento bod samozřejmě navazuje na ty předchozí. Seznamovat se s lidmi z jiných zemí, kteří uvažují jinak a jinak přistupují k životu, rozhodně pomáhá otevřít naši mysl, rozšiřuje naše kulturní znalosti a opět pomáhá kreativitě. Potkávat stále stejné lidi, případně lidi ze stejného kulturního kontextu, není v delším časovém horizontu nijak obohacující. Díky práci v zahraničí si navíc můžete vytvořit síť přátel a známých, které jsou velmi cenné z hlediska společenského. Nejhlubší přátelství vznikají v obtížných situacích – a takovou situací může být například stěhování do cizí země.

4. Rychlejší kariéra

Statistiky ukazují, že lidé s pracovní zkušeností ze zahraničí mají rychlejší kariérní postup než ti, kteří pracovali stále v jedné zemi. Může to být tím, že v některých zemích jsou prostě lepší pracovní příležitosti, z velké části to ale bude způsobeno právě body uvedenými výše: znát různé kulturní kontexty a mít přátelé po celém světě může vaší kariéře jedině prospět.

Tohle jsou hlavní motivy, které mě vedly do zahraničí a přesvědčily mě, že stojí za to překonávat s tím spojené překážky. Nejsou ale samozřejmě jediné!

Zdroj: http://www.huffingtonpost.it/antonio-tresca/4-moti...

Autor: Antonio Tresca

Překlad: Lenka Pavelková

 

 

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.