Co vás čeká na nemocenské v roce 2018 | Absolvent.cz

Co vás čeká na nemocenské v roce 2018

Chodíte nějaký čas do práce a najednou onemocníte. Dostanete výplatu, i když budete ležet doma? Nedostanete, ale, úplně bez prostředků nezůstanete. Po dobu nemoci, kdy budete v pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenské dávky.

Z čeho a jak se vypočítávají?

  • První tři dny nemoci nedostanete ani korunu.
  • Od 4. do 14. dne nemoci vám náhradu mzdy vyplácí zaměstnatel. Náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku budete dostávat do 30 dní od vzniku pracovní neschopnosti. Dostanete ji pouze za pracovní dny a svátky, pokud jste měli být v práci.
  • Takzvanou nemocenskou dostanete až od 15. dne své nemoci. K jejímu výpočtu potřebujete znát hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Průměr za jeden den v tomto období je denní vyměřovací základ, který je dále redukován.

Jak? V roce 2018 je redukce následující:

  • částka do 1000 korun - z ní se počítá 90 procent
  • částka od 1000 do 1499 korun - z ní se počítá 60 procent
  • částka od 1499 do 2998 korun - z ní se počítá 30 procent

Pokud jste nemocní déle jak měsíc, výše redukce se opět změní.  Jak?

  • od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu
  • od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu

Jak v zaměstnání prokážete, že jste nemocní?

K tomu, abyste byli v pracovní neschopnosti, nestačí, že se ráno probudíte a je vám špatně. Musíte jít k lékaři, který vám vystaví „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.“, které má pět částí. První díl zašle lékař na okresní správu sociálního zabezpečení. Vy si s sebou odnesete dva díly. K čemu jsou?

1. Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (2. díl se žlutým pruhem)

Průkaz slouží k potvrzení vaší pracovní neschopnosti. Po dobu nemoci jej musíte mít u sebe. Slouží ke kontrole trvání DPN nebo při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Po skončení jej odevzdáte ošetřujícímu lékaři.

2. Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti  (3. díl s modrým pruhem)

Tento díl předáte svému zaměstnavateli. Je to vaše omluvenka nepřítomnosti v práci. Budete jej potřebovat k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnost.

Jste zdraví, v plné síle a chcete zpátky do práce

Ukončení pracovní neschopnosti vám opět musí potvrdit lékař. Dostanete od něj 5. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti  (s růžovým pruhem). Vyplníte požadované údaje, podepíšete a předáte svému zaměstnavateli.

Jste nemocní více jak 14 dní?

Od svého lékaře budete potřebovat Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a 4. díl neschopenky s růžovým pruhem – Žádost o nemocenské. Tento doklad vám bude sloužit k uplatnění nároku na nemocenskou. Na tiskopise doplníte v části „Prohlášení“ údaje potřebné k výplatě nemocenských dávek. Chcete peníze poslat bankovním účtem? Vyplníte své číslo účtu. V případě, že chcete vyplatit prostřednictvím složenky, uvedete svoji adresu. S vyplněními údaji předáte spolu s Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti svému zaměstnavateli. Díky těmto dokumentům dostanete proplacenou část nemocenské.

Pozor! Nemocenská se může krátit

Jste v pracovní neschopnosti, protože jste byli zraněni při rvačce nebo jste si ublížili v opilosti či pod vlivem drog? Nemocenskou budete pobírat v poloviční výši. Bez ohledu na to, zda máte či nemáte rodinu.

Pokud se prokáže, že jste si pracovní neschopnost způsobil úmyslně, nemáte na nemocenskou nárok vůbec.

Co když jste onemocněli poté, co jste dali z práce výpověď?

V tomto případě se na vás bude vztahovat ochranná lhůta, která je dlouhá 7 kalendářních dní. Počítá se ode dne zániku nemocenského pojištění, pokud pojištění trvalo aspoň po tuto dobu. Jestliže však pojištění trvalo kratší dobu, je ochranná lhůta jen tolik kalendářních dní, kolik dní pojištění trvalo.

 

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.