Zvyšte svoji motivaci osvědčenou metodou pana Maslowa | Absolvent.cz

Zvyšte svoji motivaci osvědčenou metodou pana Maslowa

Nejspíš se vám to už stalo. Do ničeho se vám nechce. Hlavně do toho, co musíte nutně udělat co nejdříve. Třeba naučit se na zkoušku, která je už příští týden. Pravděpodobně vám chybí motivace. Ale co je to vlastně ta motivace? A kde ji vzít, když chybí? Může vám poradit pan Maslow, který vymyslel tu nejznámější teorii, jak na to.

Motivace začíná touhou

Slovo „motivace” má původ v latinském slově „movere” — hýbati, pohybovati se. Motivace je tedy vnitřní nebo vnější pohnutka, která podněcuje naše chování k dosažení nějakého cíle. To je ta radost, zvídavost, touha, pozitivní pocity a radostné očekávání, které jsou příčinou toho, že nějakou činnost děláme rádi.

Nic není nemožné.

Za pohnutky neboli motivy, které to vše způsobí, jsou nejčastěji považovány potřeby. Potřeby nedostatku nebo nadbytku něčeho, co potřebujeme určitým způsobem uspokojit. Od potřeby dýchat, jíst a spát až po potřebu vzdělání, radosti, či lásky. 

Teorií, jak to všechno funguje, je mnoho. Jednou z těch nejznámějších je tak zvaná „Maslowova hierarchie potřeb”.

Maslowa proslavila pyramida potřeb

Hlavním tématem Maslowova bádání byla lidská motivace v souvislosti s jeho potřebami. Při svém bádání se soustředil hlavně na své chování a vycházel z behaviorální psychologie, kterou v té době studoval. Došel tak ke svému hlavnímu objevu. Sestavil hierarchii potřeb člověka. Stupnici lidských potřeb sestavil do podoby pyramidy. 

Je těžké hledat motivaci k seberealizaci, když zrovna nemáte co jíst. Zdroj obrázku

potřeba seberealizace – potřeba plně realizovat svůj talent a všechny své schopnosti

potřeba uznání, úcty – úspěch, respekt, potřeba sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, pochvaly, veřejného uznání

potřeba sounáležitosti – láska, přijetí, přátelství, partnerské vztahy, rodina, pracovní kolektiv

potřeba bezpečí, jistoty – fyzická bezpečnost – ochrana před násilím a agresí, jistota zaměstnání, jistota příjmu

fyziologické potřeby – teplo, světlo, přístřeší, dostatek jídla a vody, odpočinek a spánek, zdraví, možnost tělesného pohybu

Platí, že dokud není naplněn jeden schod pyramidy, nejsme schopni vyšplhat na ten další. Nejdříve budeme nakupovat jídlo, abychom uspokojili základní životní potřeby. Teprve potom budeme uspokojovat potřebu bezpečí a potřeby společenské. Až když budeme mít bydlení a práci, budeme navazovat vztahy s kamarády a zakládat rodinu.  

Pyramida potřeb pana Maslowa se dá použít ve všech oborech lidské činnosti. Je jí ovlivněna třeba i motivace zaměstnanců v práci. Dobrý manažer by si toho měl být vědom a dbát u svých zaměstnanců na její postupné naplňování.

I zaměstnanci mají své potřeby, a to ve stejné hierarchii. Zdroj obrázku

Rychlý návod na to, jak motivovat sám sebe

Jak je to tedy s tou motivací k učení se na zkoušku? 

Vždycky se najde důvod, proč teď ne. Zdroj obrázku

Zkuste motivovat sami sebe těmito jednoduchými zásadami:

1. Nikdy se nebudete soustředit na učení, když nebudete mít uspokojeny své základní potřeby. Buďte sytí, napití a odpočatí.

2. Pracujte v prostředí, které je pro vás příjemné a bezpečné. V teple, suchu, a pokud to jde, v klidu. Můžete si vybrat i rušnější místo, která vás bude podněcovat k aktivitě.

3. Vytvořte si prostředí, které vám bude vyhovovat. Můžete se motivovat hudbou, nebo třeba motivačními citáty rozloženými kolem dokola.

4. Učte se s přáteli, motivujte se zdravou soutěživostí. Diskutujte o problémech a porovnávejte svoje pohledy na věc.

5. Odměňujte se za zdolávání dílčích cílů.

6. Hledejte smysl toho, co se učíte. Proč se to učíte, k čemu vám to bude, jak to využijete v praxi.

7. Myslete na cíl, který vám to přinese. Pomůže vám to vykonávat vysněnou profesi, dokážete svému okolí, nebo i sobě, že na to máte, nebo jen splníte všechny povinnosti a začnou konečně prázdniny.       

Miluji to, co dělám. 

Správně motivováni budete, když se do každé své činnosti zamilujete. Hledejte důvody, proč se zamilovat. Když zamilovanost opadne, hledejte, jak ji zase oživit. Vezměte to z jiného pohledu, dělejte to jinak nebo jindy.

A hlavně, studujte a pracujte jen v těch oborech, které vás skutečně baví a zajímají.

Články ze stejné kategorie

KDYŽ VÁM ŠÉF DĚLÁ ZE ŽIVOTA PEKLO

Bossing je peklo. Peklo v práci, které vám ze života dělá šéf. Cítíte se být obětí šikany ze strany vašeho nadřízeného, protože vás občas seřve, že jste něco neudělali, tak jak jste měli?

POMOC, NEMÁM KAMARÁDY!

Nemít kamarády? Vadí! Je to přesně tak, jak se zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Proč je někdo obklopen kamarády a jiný by je na prstech jedné ruky spočítal?