Zlepší Erasmus šance absolventů na trhu práce? | Absolvent.cz

Zlepší Erasmus šance absolventů na trhu práce?

Program Erasmus je zřejmě nejznámějším programem studentské mobility v Evropě, i když zdaleka není jediný. Přínosů studijního pobytu v zahraničí je určitě mnoho, významné jsou i dopady na pracovní uplatnění „erasmáků“.

Evropská  komise  v roce  2014  publikovala  rozsáhlou  studii  dopadů  programu  Erasmus  na  zaměstnanost  účastníků  (odkaz  níže). Tato  studie  porovnává  zkušenosti  a  nabyté dovednosti  účastníků programu nejen s lidmi, kteří nestudovali v zahraničí, ale také s požadavky zaměstnavatelů.

hlavními charakteristikami absolventů Erasmus programu jsou podle této studie sebevědomí, adaptabilita, zvědavost a schopnost řešit problémy, což jsou také charakteristiky vyhledávané zaměstnavateli. Výrazně se to projevuje hned u hledání prvního pracovního uplatnění po skončení vysoké školy, kdy je pracovní zkušenost stále ještě spíše omezená. V takové chvíli je zahraniční zkušenost poměrně dobrým signálem toho, že je daný uchazeč o zaměstnání aktivní, zná nějaký cizí jazyk a je schopen fungovat v novém prostředí. To platí ještě více, pokud chcete pracovat v zahraničí – více než třetina absolventů Erasmu po skončení školy odešla pracovat do zahraničí, což je dvakrát více než mezi studenty,  kteří během studia do zahraničí nevyjeli.  

Celkově  zahraniční pobyt zvyšuje pravděpodobnost pozdější mobility. To je vcelku očekávatelný výsledek –  zjistíte-li již během studií, že je možné žít v zahraničí, je pravděpodobné, že se k tomu odhodláte i v budoucnu. Tato mobilita podle všeho funguje i v rámci stejné země –  absolventi programu Erasmus mění zaměstnání výrazně častěji než ostatní absolventi. Je samozřejmě na místě otázka, zda tak činí, protože mají více příležitostí, chtějí si toho více vyzkoušet, jsou ochotni riskovat, anebo je k tomu vedou jiné okolnosti. Na větší ochotu riskovat by ukazovala vyšší ochota rozjíždět vlastní podnikání právě mezi absolventy Erasmu. Podle regionální analýzy  z roku 2016 jsou pak výše popsané pozitivní dopady o mnoho výraznější pro absolventy Erasmu z východní Evropy. Pro ty je riziko dlouhodobé nezaměstnanosti až o 83 % nižší než v případě jejich kolegů, kteří na studijní pobyt nevyjeli.

Je celkem logické, že studie Evropské  komise podávají o programu Erasmus  velmi optimistický obrázek. K podobným, byť střízlivějším závěrům ale dochází i další studie na toto téma. Příkladem může být článek Ulricha Teichlera a Kerstin Janson The Professional Value of Temporary Study in Another European Country: Employment and Work of Former ERASMUS Students z roku 2007, který zdůrazňuje zejména přínos v oblasti komunikačních dovedností a schopnosti práce v mezinárodním prostředí, stejně jako rychlejší přijetí do prvního zaměstnání po promoci. Stejně jako studie Evropské komise, i tento článek upozorňuje na větší význam této mezinárodní zkušenosti v zemích střední a východní Evropy.  

Užitečné odkazy

 

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.