ZÁKLADY ETIKETY PŘI POHOVORU | Absolvent.cz

ZÁKLADY ETIKETY PŘI POHOVORU

Pracovní pohovor je uchazeči často podceňován a považován za takové milé povídání u kávy. Ve skutečnosti se jedná o formální setkání personalisty s potencionálním zaměstnancem, kdy spoustu důležitých maličkostí může sehrát zásadní roli při rozhodování, zda nabízenou pozici získáte právě vy.

Je potřeba si uvědomit, že dochází ke střetu dvou rozdílných světů. Jeden dbá na etiketu verbální i neverbální komunikace a druhý exceluje především v písemné a obrazové sebeprezentaci prostřednictvím moderních technologií. A jak je první nucen porozumět prostředí kláves a chytrých aplikací, žadatel o práci by měl oproti tomu proniknout do světa standardizovaného chování. Etiketa totiž znamená především slušnost, úctu a u přijímacího řízení také konkurenční výhodu a nutnost.

PRVNÍ DOJEM JE ZÁSADNÍ

U pohovoru platí, že jediný vstup do místnosti vám může změnit život. První pozdrav, úsměv, stisk ruky, držení těla a oděv, to vše vytváří na personalisty ucelený dojem. Není to však tak snadné, jak se zdá. Leckdy pouhé "dobrý den" nestačí. Pokud se ucházíte o pozici, která obnáší každodenní kontakt s obchodními partnery a klienty, během pohovoru vás bude sledovat bystré oko HR a na základě mnoha maličkostí na závěr vyhodnotí, zda jste ideální kandidát na pracovní pozici.

Pozdrav a úsměv

Jste-li očekáváni, běžně používaný pozdrav opravdu stačí. Může se ovšem stát, že personalistu zastihnete začteného do poznámek ze schůzky s předchozím uchazečem. Pozornost si pak získáte dodáním otázky: "Mohu dál/neruším?". Pamatujte, že decentní úsměv je projevem přístupnosti a přátelskosti. Naopak odhalené zuby značí spíše přílišnou vlezlost.

Představení a podání ruky

Obecně platí, že při pohovoru by se měl vždy jako první představovat uchazeč, jelikož se jedná o vztah služebně mladšího vůči výše služebně postavenému. Je třeba dbát na to, aby k představení nedocházelo za chůze, ale v klidu a ve slyšitelné vzdálenosti. Podání ruky pak přichází ze strany personalisty. Ruku přijímáte bez rukavic a s připravenou pravačkou. Správný stisk by měl trvat pár vteřin.

Oslovení

Velmi často dochází u pohovoru k setkání s personalistou i se zaměstnavatelem zároveň. V této situaci je velkou výhodou zájemce o pozici znalost jmen a titulů obou přítomných. Pokud vám tituly nejsou známy, nepoužívejte je. V případě, že obdržíte vizitku, na které je titul uveden, je slušností ho zmínit. Oslovujte primárně výše služebně postaveného (např. ředitele firmy), až poté personalistu a další přísedící. Přítomné oslovujte nejvyšším dosaženým titulem, např. "pane doktore" nebo podle postavení ve firmě "pane řediteli". V ostatním případě pouze "pane Nováku". Je pravidlem, že ženy vždy oslovujeme paní, až jsou vdané nebo nikoliv.

NEUČTE SE ETIKETU JEN K POHOVORU. OVLÁDNĚTE JI KVŮLI SOBĚ A STANE SE VAŠÍ SOUČÁSTÍ.

Konverzace

Častým zvykem personalistů bývá navození příjemnější atmosféry formou ledabylé otázky na počasí či nabídnutí nápoje k občerstvení. Setkat se můžete i s otázkami typu: "Našla jste naši firmu dobře?" nebo "Mohu Vám nabídnout něco k pití? Vodu, kávu?". A tady pozor, půlhodinový popis dopravní situace na dálnici D1 není předmětem pohovoru. Slušná odpověď ve stylu "Děkuji za optání, cestu jsem našla bez problémů," postačí. V případě nabídky nápoje zvolte raději vodu. Dá vám to prostor pohodlně se soustředit na další otázky, nikoliv na dochucování kávy, která vám může ve stresové situaci způsobit nemalé potíže.

Oblečení

Nadarmo se neříká, že šaty dělají člověka a v případě pohovoru to platí dvojnásob. Výběr vhodného outfitu je nedílnou součástí přípravy na přijímací řízení a z velké části rozhoduje o výsledku. Každý obor vyžaduje jiné oblečení. Zatímco do banky je interview (business) dress code přesně daný, do mediální agentury se můžete dostavit více casual.

 

SCHŮZKA V KAVÁRNĚ

Pohovor se nemusí konat výhradně v uzavřených kancelářích firmy. Důležité schůzky se často odehrávají na veřejných místech, napr. v kavárnách a restauracích. Zvláště v chladných měsících je tedy prozíravé připravit se i na variantu, že na schůzku půjdeme v kabátu, čepici, šále a rukavicích. V takové situaci přihlížíme k dalším pravidlům etikety:

 • Hostitel (HR, zaměstnavatel) volí výběr místa, pokud tomu není jinak.
 • Hned po vstupu do místnosti, mimo výjimky (dámský klobouk je součástí kostýmku), sejměte pokrývku hlavy.
 • Před podáním ruky protějšku si odložte rukavice.
 • V situaci, kdy se na schůzku dostaví obě strany v totožnou chvíli, muž pomáhá ženě z kabátu.
 • Výběr jídla přizpůsobujeme situaci (hamburgeru nebo alkoholických nápojům se raději vyhněte), aby nedošlo k faux pas.
 • V případě, že hostitel předem nenabídne uchazeči pokrytí útraty, hradí si částku každý sám.
 • Poděkování za oběd a pochvala výběru kavárny/restaurace je na místě.
 

PRAVIDLA (NEJEN) POHOVORU

Zapamatujte si, že průvodcem pohovoru je vždy personalista. Pokud nejste dotázáni nebo nedostanete prostor se vyjádřit, neskákejte mu do řeči. Při rozhovoru se dívejte do očí. Nezapomínejte na výraz obličeje, držení těla a správné posazení. Ženy sedí s nohama u sebe nebo s nohou přehozenou přes druhou, muži s nohama volně od sebe nebo s nohou přehozenou přes druhou. Dejte si pozor i na gestikulaci. Umírněte se a nešermujte rukama. Případné dotazy směřujte až na závěr schůzky. Při odchodu pak nezapomeňte poděkovat za čas/přijetí.

TIPY A RADY

 • Včasnost se výsada králů a u pohovoru je vyvážena zlatem. Pozdní příchod je často důvodem k předčasnému ukončení schůzky, v lepším případě velkým mínusem.
 • Buďte profesionální a ztište zvuk telefonu. Vyřizovat si SMS v tak rozhodující situaci je krajně nevhodné.
 • Netřeba připomínat, že na pohovor byste se měli dostavit čistí od hlavy až k patě. Upravené vlasy a nehty, oholená tvář, vyprané a vyžehlené oblečení, vyleštěné boty... to vše ovlivňuje první dojem.
 • Bez cigaret se neobejdete? Potom pozor na kouřový zápach! Věřte, že personalista nekuřák si jej lehko všimne.
 • Důležité je zvážit i výběr parfému. Ideální volbou je nenásilná vůně nebo žádná.

Pochybujete ještě o důležitosti etikety? Myslíte si stále, že zdvořilost a projevená úcta k druhým je přežitkem? Raději zvažte předem všechna pro a proti. Jste to ve finále vy, kdo se uchází o práci a dobrá znalost etikety se může stát vaší přidanou hodnotou. Hodně štěstí!

Články ze stejné kategorie