Vzdělání praxí - projekt, který má pod palcem stáže pro absolventy i nezaměstnané | Absolvent.cz

Vzdělání praxí - projekt, který má pod palcem stáže pro absolventy i nezaměstnané

Nemůžete najít delší dobu práci? Nedejte se odradit. Zkuste stáž. Naučíte se spoustu nového, získáte cenné kontakty a šanci, že si za čas odnesete právoplatnou pracovní smlouvu. Projekt, který propojuje zájemce o práci a zaměstnavatele se jmenuje Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti a realizuje se díky Fondu dalšího vzdělávání.

Peníze poskytl Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočet ČR. Na podporu zaměstnanosti je vyčleněno více jak 155 miliónů Kč. Tento rozpočet by měl umožnit nejméně 2 000 lidem absolvovat stáž. Pokud máte zájem, přihlaste se. Čas máte do února 2019. 

Pro koho je projekt určen? Dostanete za práci zaplaceno? Tyto a další otázky jsem položila specialistce popularizačních aktivit, Martině Arnoldové.

Co musí splňovat zájemce o vzdělávání praxí?

Účastníkem Vzdělávání praxí může být každý starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku, má trvalý pobyt na území České republiky, a zároveň v době přihlášení na stáž splňuje zařazení alespoň do jedné z těchto kategorií:

 • uchazeči nebo zájemci o zaměstnání na úřadu práce včetně absolventů
 • lidé 50+
 • maminky a tatínci na rodičovské nebo na/po mateřské dovolené
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (základy vzdělání, základní vzdělání dokončené i nedokončené, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 2 roky).

Výhodou lidí nad padesát let a s nízkou úrovní kvalifikace je, že se do projektu můžou zapojit i když budou mít stálé zaměstnání. U jiných skupin to bohužel není možné.

Kdo nejvíce projekt využívá?

Ze statistik vyplývá, že  třetiny všech absolventů stáží jsou ženy a průměrný je 37 let. Nejzastoupenější podskupinou cílové skupiny jsou uchazeči o zaměstnání a 30 % z absolventů pochází z Moravskoslezského kraje. (Graf?)

Na jak dlouho se člověk firmě upíše? Jak dlouho vzdělávání praxí trvá?

Vzdělávání praxí trvá  1-6 měsíců v závislosti na tzv. šabloně, kterou se každé vzdělávání praxí řídí.  Šablona je dokument, který obsahuje popis dané pozice, obecný výčet činností, které bude účastník na vybrané pozici vykonávat, hodinovou dotaci a požadavky na účastníka, mentora i poskytovatele.

Jaké jsou výhody programu?

 • Propojení teorie s praxí – nové znalosti a zkušenosti z vašeho oboru.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.
 • Možnost nástupu do zaměstnání přímo u poskytovatele podle toho, jak ho během vzdělávání praxí přesvědčí o svých schopnostech.
 • Certifikát o absolvování Vzdělávání praxí.
 • Úhrada výdajů na cestovné a ubytování.
 • Osobní pomoc odborného mentora po celou dobu vzdělávání praxí.
 • Individuální harmonogram, na němž se sami dohodnou s poskytovatelem.
 • Získání důležitých kontaktů.

 Co všechno má účastník Vzdělávání praxí placeného?

Účastníkům jsou za splněných podmínek hrazeny výdaje na cestovné a ubytování.

Jsou nabídky stáží pouze ve velkých městech nebo na ně narazím i na malém městě?

Nabídky Vzdělávání praxí jsou napříč celou Českou republikou.  Poměr nabídek na poskytovatele je nejvyšší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Máte zjištěno, kolika lidem jste takto pomohli najít práci?

Z dotazníků, které při ukončení účastníci vyplňují, vyplývá, že polovině (51 %) z nich byla nabídnuta další spolupráce ze strany poskytovatele a více než polovina (55 %) nabídek už byla z jejich strany přijata. Dalších 38 % z těch, co dostali nabídku ji ještě zvažují. Teoreticky tak může vzniknout spolupráce až u 47 %  účastníků.

Jaké firmy s vámi nejčastěji spolupracují?

Na základě statistik zaregistrovaných poskytovatelů Vzdělávání praxí je zřejmé, že velké procento tvoří OSVČ bez zaměstnanců (26 %) a OSVČ s několika málo zaměstnanci nebo malé podniky do 5 zaměstnanců (36 %).

Je nějaký obor, který je zastoupen více?

Z pohledu struktury podle oborů je stále největší zájem o obor Ekonomika, administrativa, personalistika a správa, dále Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch. Velké zastoupení má také Strojírenství.

Jaké přínosy jsou pro firmy?

Firmy prostřednictvím své účasti v projektu navážou spolupráci s člověkem, který má chuť aktivně se vzdělávat. Mají možnost si ho zaškolit, prověřit v provozních podmínkách a v případě oboustranné spokojenosti mu můžou po skončení docházky nabídnout pracovní příležitost. Za poskytnuté Vzdělávání praxí jim jsou navíc kompenzovány vynaložené náklady.

Podle čeho si firmy do projektu vybíráte?

My si firmy nevybíráme, pokud firma splní následující podmínky, tak se do projektu může zapojit:

 • Jedná se o firmu nebo živnostníka působící v České republice
 • Společnost funguje minimálně 6 měsíců
 • Jsou ochotní pomoci a vést Vzdělávání praxí do úspěšného konce

Co čeká zájemce o stáž? Bude muset něco doložit?

Pro aktivní zapojení do projektu je ze strany uchazečů i poskytovatelů vyžadována bezplatná a nezávazná registrace do databáze na www.vzdelavanipraxi.cz  a vyplnění jeho profilu. Uchazeč musí doložit profesní životopis a doklad o požadovaném vzdělání. Jestliže je veden na Úřadu práce nebo je na /po rodičovské dovolené, doloží potvrzení i této skutečnosti.

Co vzkážete těm co váhají, jestli mají stáž absolvovat?

Víme, že překonání strachu z nových a neznámých často představuje tu největší překážku se v životě posunout. Vzdělávání praxí je tu proto, abyste se učili a dělali chyby, jedině tak si vytvoříte prostor se dále profesně posouvat. Pokud se vám z jakéhokoliv důvodu nedaří  začlenit se zpátky do pracovního procesu nebo potřebujete získat zpět své sebevědomí, neváhejte se do projektu zapojit. Pomohli jsme už stovkám  účastníků stát se součástí týmů, od kterých převzali dlouholeté zkušenosti a prohloubili si díky nim své znalosti.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.