Vysokoškoláci často jen poslouchají v posluchárnách. Je čas, aby se také něco naučili | Absolvent.cz

Vysokoškoláci často jen poslouchají v posluchárnách. Je čas, aby se také něco naučili

Na našich vysokých školách se většinou učí už od středověku pořád stejně. Učitel vykládá před posluchači svůj předmět. Posluchači jsou studenti, kteří si, v lepším případě, zapisují poznámky. Přitom výzkumy dokazují, že poslouchání výkladu je nejméně efektivní ze všech metod učení. Učit se dá i jinak. Dokazují to unikátní projekty, které na vysokých školách vznikají v současnosti.

Zapamatujete si jen 20 % toho, co slyšíte  

Stejně jako na středních a základních školách se i na vysokých školách stále uplatňuje tradiční způsob výuky. Z vlastní zkušenosti většina absolventů vysokých škol potvrdí, že metodami, které se na většině vysokých škol využívají, jsou monolog formou přednášky, písemná cvičení a samostudium z učebnic.

Přitom z provedených výzkumů jasně vyplývá, že student si zapamatuje pouze:

  • 20 % z toho, co slyší
  • 30 % z toho, co vidí v grafické podobě
  • 60-70 % z toho, co současně vidí i slyší,

ale až:

  • 80 % z toho, co vidí, slyší a hovoří o tom
  • 90 % z toho, co nejen vidí a slyší, ale i aktivně vykonává.

Zdroj informací

Je tedy jasné, že nejúčinnější postup při učení je vyzkoušet si naučené na vlastní kůži, tedy použít v praxi. Ani jedna z tradičních metod výuky však nepředpokládá větší aktivní zapojení studenta.

Chcete pracovat v Radě bezpečnosti nebo rovnou u McLarenu?

Naštěstí stále častěji vznikají unikátní projekty na středních i vysokých školách, které dokážou studenty zapojit do praktické, až přímo zážitkové výuky.

Jedním z nich je například projekt s názvem „Pražský studentský summit”. Jde o celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky.

Jeho hlavní vzdělávací metodou je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU a NATO). Každý účastník při této aktivitě zastupuje jeden světový stát. Během ročníku se dopodrobna seznamuje se situací a životem v tomto státě. Na konci studenti navrhují řešení problémů, kterými se zabývají reálné mezinárodní organizace. Mezi ostatními účastníky se snaží prosadit to, o co by skutečně usiloval diplomat jimi zastupovaného státu.

Studenti se naučí diskutovat, formulovat argumenty, prezentovat svoje myšlenky, reagovat na námitky a spoustu dalších dovedností, které se jim budou hodit v praxi téměř v jakémkoli oboru společenských věd. Pro mnoho z nich je účast v projektu určující při výběru jejich budoucího povolání.

Účastníci mohou zasedat v simulované Radě bezpečnosti OSN. Zdroj obrázku

Dalším jedinečným projektem tentokrát z technické oblasti vysokého školství je projekt Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity v OstravěStudentCar”.

Cílem projektu je umožnit studentům samostatně aplikovat své znalosti na praktickém příkladu. Tedy v rámci výuky sestavit funkční sportovní automobil. Práce na automobilu neprobíhá v obyčejné dílně, ale ve vývojářském centru vysoké technologické kvality.

Většina studentů, kteří na automobilu pracují, jsou svojí prací plně zaujatí. Co se tu naučí, pak využijí jako odborníci v praxi. Například student, který vytvořil design vozu, dnes pracuje u McLarenu. Z jejich dílny už vyšlo několik jedinečných aut, které mají všechny certifikáty a povolení pro provoz na silnici.

Studenti samostatně sestavují sportovní automobil šroubek po šroubku. Zdroj obrázku

„Řekni mi, já zapomenu. Ukaž mi, a já si zapamatuji. Nechej mě to udělat, a já porozumím,” staré čínské přísloví, které potvrzuje, že praxí a zážitkem se dá naučit nejvíc.

Až si budete příště vybírat své vzdělávaní, hledejte to, kde si toho nejvíce vyzkoušíte v praxi.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.