Vysoká škola platí studentům: S jakým stipendiem můžete přispět do rodinného rozpočtu? | Absolvent.cz

Vysoká škola platí studentům: S jakým stipendiem můžete přispět do rodinného rozpočtu?

Víte, že i vy, jako studenti, můžete přispět do rodinného rozpočtu? Jako student bakalářského, magisterského či doktorandského studia máte možnost požádat, nejčastěji elektronicky prostřednictvím informačního systému školy, o stipendium.

Stipendium je příspěvek, který vyplácí vysoká škola studentům. Schválení stipendia platí většinou pro akademický rok. Máte-li i v dalším roce o příspěvek opět zájem, je nutné podat novou žádost. Částky bývají každý rok jiné, záleží na tom, mezi kolik studentů se celková suma rozdělí.

Sociální stipendium

Odvíjí se od příjmů vašich rodičů. Pokud vaše rodina nemá vyšší příjem než 1,5násobek životního minima, máte nárok na sociální stipendium. Jak vysoké? Každý měsíc (kromě 2 měsíců prázdnin), budete po čas vysokoškolského studia, dostávat jednu čtvrtinu základní sazby minimální mzdy. V letošním roce to dělá 3 050 Kč.  Dobrou zprávou je, že stipendium nedaníte a nezapočítává se ani do celkového příjmu rodiny pro výpočet sociálních dávek. Co potřebujete k vyřízení? Na státní sociální podpoře si zažádejte o vydání písemného potvrzení, že příjem rodiny za třetí čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Ubytovací stipendium

Studenti státních i soukromých vysokých škol mohou požádat vysokou školu, na které studují, o ubytovací příspěvek. Z podstaty věci je příspěvek určen k bydlení a týká se prezenčně studujících, kteří do školy dojíždějí z větší dálky. Podmínky pro získání stipendia se na jednotlivých školách liší.  Ve Zlíně dostávají studenti ubytovací stipendium v částce 3 000 Kč za semestr, Vysoké učení technické v Brně vyplácí 2 400 Kč, Karlova univerzita přispívá svým studentům 600 Kč měsíčně.

Termíny pro příjem žádostí bývají na školách v rozmezí od 20. října do 20. listopadu.  Nepočítejte s tím, že vás někdo bude vybízet k podání žádosti. Záleží na vaší aktivitě. Chcete peníze? Přihlaste se o ně! Pokud splňujete všechny podmínky a stipendium vám schválí, budete dostávat pravidelně, mimo červen-září, příspěvek na bydlení.  Stejně jako sociální stipendium, je i ubytovací stipendium vyňato z rozhodných příjmů pro dávky státní sociální podpory. Pokud vaši rodiče pobírají podporu, nemusí se bát, že kvůli vašemu stipendiu přijdou o peníze.

Prospěchové stipendium

Jak už název napovídá, jedná se o finanční odměnu za výborný prospěch. Její výše a podmínky pro získání se na jednotlivých školách různí. Projděte si webové stránky školy. Pravidla byste měli najít ve stipendijním řádu nebo v pravidlech pro přiznávání stipendií na fakultě.  Nenašli jste? Zeptejte se rovnou na podrobnější informace na studijním oddělení vaší fakulty. Na Fakultě strojního inženýrství VUT bylo v minulých letech prospěchové stipendium kolem tří tisíc měsíčně. Na brněnské Masarykově univerzitě, Fakulě sociálních studií odměňovali v magisterském programu pouze tři nejlepší studenty, kteří dostali stipendium v částkách 30 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč. Na Karlově univerzitě se v posledních letech prospěchové stipendium pohybovalo v rámci fakult od 10 500 Kč do 20 000 Kč a dosáhlo na něj 5 nejlepších studentů.

Mimořádné stipendium

Pro zvýšení motivace studentů fakulty často vypisují další druhy stipendií.  Máte za sebou mimořádné studijní výsledky? Zkuste si o stipendium zažádat. Za co můžete získat peněžní odměnu?

  • Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
  • Stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky

Na brněnské Univerzitě obrany mohou studenti splňující podmínky čerpat měsíčně 1 000 Kč za vědeckou činnost a 700 Kč měsíčně za pedagogickou činnost. Výše jednorázového stipendia závisí na důvodu pro jeho přiznání, maximální výše je 5 000 Kč.

Stipendia při pobytech na zahraničních univerzitách

Stipendiem pro vysokoškoláky se zabývá mnoho organizací. Ucelený přehled najdete na webovkách příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dům zahraniční spolupráce. Součástí této organizace je Akademická informační agentura, která kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí přehledně shromažďuje na jednom místě.

Pokud chcete snadno získat stipendium na studium v zahraničí, obraťte se na studijní oddělení vaší vysoké školy, které vám podají informace o nejznámějším programu pro studenty Erasmus +.

 

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.