Unipetrol: Hledáme absolventy, značka: bez praxe | Absolvent.cz

Unipetrol: Hledáme absolventy, značka: bez praxe

Absolventi často vysněnou práci nezískají, protože nemají dostatečnou praxi. Skupina Unipetrol jde všem jinou cestou. Nabízí vybraným absolventům vysokých škol pracovní příležitost těsně po končení studia. Seznámí je s provozy napříč celým chemickým areálem a nechá je vybrat si uplatnění přesně podle jejich představ. O unikátním programu pro šikovné absolventy jsme si povídali s Kateřinou Menzlovou.

Co pro společnost znamená program Absolvent?

Jednou z hlavních motivací, proč jsme absolventský program připravili, byla potřeba získat nové kvalifikované pracovní síly. Ty pak mohou nahradit zaměstnance, kteří odcházejí do důchodu nebo přecházejí na jinou pracovní pozici.

Pro koho je program určen?

Program je šitý na míru absolventům vysokých škol převážně s chemickým nebo technickým zaměřením. Zájemci se mohou hlásit maximálně do 2 let po skončení bakalářského nebo magisterského studia. Do programu Absolvent mohou být zařazeni i bez předchozí praxe.

Jak se tedy absolventi mohou přihlásit?

Stačí poslat životopis, klidně ještě před ukončením studia. Účastníci programu k nám nastupují převážně v srpnu a září, ale když je potřeba, přijmeme je i kdykoliv jindy během roku.

Praxi tedy nevyžadujete, ale přece jen, co musí absolvent před vstupem do programu umět?

Přijímání absolventů probíhá klasickým pohovorem. Zjišťujeme jejich teoretické znalosti z oboru a znalost anglického jazyka. Zajímá nás také jejich ochota se dále vzdělávat a profesně rozvíjet.

Co zájemce v programu čeká?

Pro každého absolventa sestavujeme individuální plán. Během programu se seznamují s pracovními postupy, technologiemi, propojeností mezi jednotlivými útvary společnosti, navazují kontakty se zaměstnanci a budují si dobré pracovní vztahy. Procházejí stážemi například na Jednotce Agro, Jednotce Petrochemie, Jednotce EKO, Úseku kontroly jakosti, Rafinérie, Technickém úseku a Úseku rozvoje, technologií a efektivity. Součástí programu je jak odborné školení, tak i školení na rozvoj soft skills například v prezentačních dovednostech či týmové spolupráci. Zájemci se také mohou přihlásit na kurz anglického jazyka. Program může trvat až dva roky.

Jak pak účastníky zapojíte do pracovního procesu?

Absolventi se během programu seznámí nejen s obecným chodem společnosti, ale mají také možnost podílet se na konkrétních projektech. Seznamují se podrobně s prací na různých odděleních, aby pak mohli pracovat samostatně. Zpracovávají výstupní práce, seminární práce a prezentace.

K účastníkům programu přistupujeme z hlediska pracovních podmínek jako ke všem ostatním zaměstnancům, proto mají např. stejné zaměstnanecké výhody jako stálí zaměstnanci, dovolenou navíc či příspěvky na stravování.

Co potom? Jak s nimi spolupracujete dál?

Stanou se z nich plnohodnotní zaměstnanci naší společnosti, a pracují pak třeba jako specialisté či vedoucí technologického výzkumu. Ovšem neznamená to, že tu zůstane po absolvování programu každý. I po těch dvou letech platí, že absolvent musí mít zájem se dále vzdělávat a aktivně se zapojovat do práce.

KATEŘINA MENZLOVÁ

nastoupila do Unipetrolu na pozici personalisty hned po absolvování PEF na ČZU v Praze. Nyní jako HR specialista koordinuje program Absolvent.

Simono, jak tě napadlo se do programu Absolvent přihlásit?

O programu jsem se dozvěděla na schůzce absolventů VŠCHT s Unipetrolem pořádané na podzim roku 2015. Chtěla jsem se dále rozvíjet, nechtěla jsem zůstat jen u znalostí získaných ve škole.

Na jakých pracovištích jsi měla možnost pracovat?

Nejdéle jsem působila na Úseku rozvoje, technologií a efektivity. Byla jsem také ve výrobně čpavku a vodíku POX. Při obou stážích jsem pracovala na projektu vyžadujícím porozumění procesu.

Hodila se ti teorie ze školy tady v praxi?

Pracuji hodně s provozními daty, následně provádím výpočty a simulace. K tomu využívám znalosti technologií a technologických zařízení a chemickoinženýrských postupů, které jsem se naučila ve škole. Navázala jsem také na znalosti softwaru Aspen HYSYS pro modelování procesů, se kterým jsme ve škole pracovali.

Jak ses jako nováček cítila? Potkávala ses s kolegy i po práci?

Cítila jsem se dobře, i když jsem všude byla nejmladší. Možná právě proto jsem se všude setkala jen s ochotou a vstřícností. Možností, kde se potkat s dalšími kolegy, je více. Jednou za rok se například koná sportovně společenská akce Orlen olympiáda, která probíhá v Polsku, a je určena pro všechny zaměstnance skupiny ORLEN.

Máš vzkaz pro absolventy, kteří se vstupem do programu váhají?

Účastí v programu Absolvent opravdu nemáte co ztratit. Naopak, získáte mnoho zkušeností a třeba i zajímavé zaměstnání.

Absolventka VŠCHT SIMONA WAŇOUSOVÁ do programu nastoupila v roce 2015. Dnes v Unipetrolu pracuje jako vedoucí výzkumu. Jak program zpětně hodnotí?
SKUPINA UNIPETROL je jedním z hlavních hráčů na trhu v oblasti zpracování ropy, petrochemie, maloobchodního prodeje a distribuce pohonných hmot v České republice. V roce 2017 obhájila v průzkumu Sodexo Zaměstnavatel roku 2. místo v Ústeckém kraji. Zaměstnává přes 4 700 lidí, z toho více než polovinu právě v tomto kraji.
 

Články ze stejné kategorie