Ukaž mi, jak píšeš... a já ti dám padáka | Absolvent.cz

Ukaž mi, jak píšeš... a já ti dám padáka

Vaše písmo na vás prozradí skoro všechno. Jestli jste pracovití, arogantní, přizpůsobiví nebo jestli umíte vést tým. I když se v dnešní době už moc rukou nepíše, grafologie zažívá renesanci. Někteří personalisté ji využívají při přijímání zaměstnanců.

Tajemství ukryté v podpisu

Rukopis má každý člověk jiný. Stejně jako otisky prstů jsou znaky rukopisu pro jednotlivé osoby jedinečné. O to, jak kdo píše, se lidé poprvé začali zajímat v souvislosti s falšováním rukou psaných listin a podpisů. Základy vědeckého rozboru písma byly tedy položeny v 19. století.

Říká se, že podpis je vizitkou osobnosti. Nejde o typickou ukázkou rukopisu, protože autor svůj podpis často do určité míry stylizuje. Přesto v něm nevědomě ukazuje tajemství své osobnosti, někdy i ta dobře ukrytá. 

Jak se podepisovali slavní, a co všechno se dá z podpisu vyčíst?

Anglická královna Alžběta I.

Podle grafologického rozboru z jejího podpisu vyzařuje pýcha, sebejistota a přesvědčení o mimořádné síle a moci.

Absolutně věří ve své osudové poslání.

Bylo pro ni důležitější „já jsem Alžběta” než „já jsem královna”.

Pablo Picasso

Podpis působí jednoduše a esteticky.

Pravděpodobně miluje pořádek.

Tvar písmena "P" svědčí o velké představivosti. Rebel s intuitivním myšlením.

Adolf Hitler

Tlakové přeškrtly v podpisu symbolizují agresi a nesouhlas. Křestní jméno má tvar rozvlněného blesku. Značí to neochotu dělit se se světem o své soukromí a potřebu vystupovat útočně.

Větší první písmeno „H” vyjadřuje snahu o dojem velikosti. Ve většině případů měl podpis pana Hitlera sestupný sklon, což svědčí o neveselém stavu mysli. 

Donald Trump

V písmu jsou dominantním znakem úhlové tahy ve tvaru trojúhelníků, výrazný koncový vracivý tah, úzké tlakové vertikální písmo a křestní jméno spojené s příjmením. Takto výrazně úhlový rukopis vypovídá o velké pasivní vůli svého nositele, odolnosti a vytrvalosti.

Trojúhelníkové tahy vypovídají o agresi v prosazování svých zájmů a takto vedený koncový tah symbolizuje sníženou schopnosti komunikace s lidmi jiného názoru a všeobecně o menší míře tolerance.

Agatha Christie

Z podpisu lze vyčíst, že jde o člověka s mimořádnou intuicí.

Otevřené „A” svědčí o velké hovornosti pisatele. Má velkou představivost, je tolerantní, šlechetná a upřímná.

Její osobnost je jemná. 

Zdroje informací

Ruka mluví za vás

Psaní rukou můžeme nazvat nejen rukopisem, ale také mozkopisem. Ruka je vlastně pouhým nástrojem realizujícím procesy v mozku a podvědomí. Psaní vypadá na pohled jednoduše, ale psacího pohybu se účastní okolo pěti set svalů, jejichž pohyb je řízen z mozku.

Rukopis se mění v průběhu času a také vlivem různých vnějších okolností, jako jsou nemoci či psychický stav. Základní znaky písma však zůstávají stejné.

Na každém šprochu pravdy trochu

Grafologické rozbory se využívají tam, kde mohou být přínosem pro odhalení a porozumění osobnosti člověka. Nejčastěji v klinické psychologii, kriminalistice a soudnictví.

Grafologie zažívá v současné době znovuobjevení v personalistice. Podle odhadu až 80 % evropských korporátních společností používá k výběru svých zaměstnanců grafologii.

Co na vás práskne váš rukopis personalistovi?

  • jaký máte elán do života, jak umíte využít svůj vnitřní potenciál, strhnout svou energií ostatní a odolávat v krizových situacích
  • jaká je vaše míra emocionální lability, citové zranitelnosti, sebekontroly a ovlivnitelnosti
  • jak umíte odolávat stresu
  • jakou máte představu o sobě samém, jestli se přeceňujete nebo podceňujete
  • jak silnou máte vůli
  • jaké jsou vaše komunikační schopnosti a styl sociálního chování, jestli se umíte vcítit do druhého, jste submisivní nebo naopak agresivní
  • jestli máte abstraktní myšlení nebo názorné, analytické či syntetické, kombinační schopnosti a jakou máte schopnost koncentrace
  • jestli si umíte stanovit priority a zorganizovat čas, porozumět informacím a roztřídit je a máte schopnost samostatně rozhodovat

Grafologie zjišťuje vaše předpoklady. Jak si povedete v práci, je už na vás.

Všechny tyto informace mohou personalistovi prozradit, jestli se hodíte na pozici, na kterou se hlásíte. Třeba jestli máte talent na to pracovat s lidmi, zapojit se do týmu, případně ho řídit. Grafologický rozbor představí člověka jako komplex vlastností a schopností vhodných či nevhodných pro obor, na který se hlásí.

Grafologie není jasnovidectví

Ale pozor, rukopis není věštecká koule. Neurčí stupeň teoretických znalostí, jejich úroveň a neprokáže zkušenosti v oboru. Neodhalí výši inteligence, ani specifické schopnosti, jako například matematické nadání. Z grafologického rozboru také nepoznáte věk, pohlaví ani sexuální orientaci. Také neumí odhadnout události a vývoj do budoucna.

Nemusíte se tedy bát, vaše písmo na vás nepráskne úplně všechno. Při výběru do zaměstnání budou vždy hrát roli i další metody posouzení uchazeče, jako je test schopností, assessment centrum či pozorování uchazeče přímo při práci na pracovišti. Podstatný bude vždy i osobní pohovor s uchazečem. 

Osobní rozhovor bude vždy pro personalistu nenahraditelný.

Už jste se někdy setkali u pohovoru s grafologickým rozborem? Rozbor rukopisu připravuje při výběrovém řízení většinou externí grafolog. Personalista k němu při svém rozhodování může přihlížet a na jeho základě nakonec rozhodnout třeba i o nepřijetí uchazeče.

 

Články ze stejné kategorie

KDYŽ VÁM ŠÉF DĚLÁ ZE ŽIVOTA PEKLO

Bossing je peklo. Peklo v práci, které vám ze života dělá šéf. Cítíte se být obětí šikany ze strany vašeho nadřízeného, protože vás občas seřve, že jste něco neudělali, tak jak jste měli?

POMOC, NEMÁM KAMARÁDY!

Nemít kamarády? Vadí! Je to přesně tak, jak se zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Proč je někdo obklopen kamarády a jiný by je na prstech jedné ruky spočítal?