Učíme studenty plavat v opravdovém vědeckém světě | Absolvent.cz

Učíme studenty plavat v opravdovém vědeckém světě

Koho jiného se zeptat na zkušenosti s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, než vedoucího katedry botaniky a proděkana pro vnější vztahy doc. RNDr. Jana Kaštovského, Ph.D., který tu skoro před třiceti lety začal studovat obor Biologie.

Podle čeho jste před lety vybíral vysokou školu?

Zkoušel jsem to nejprve na pár školách, ale tu naši, kterou jsem nakonec dokončil, jsem si vybral náhodou. V novinách jsem zahlédl možnost dodatečně se přihlásit na Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v oboru Biologie. České Budějovice byly 300 kilometrů daleko od domova, což mi dalo možnost vyletět z rodinného hnízda, a navíc fakultu doprovázela od počátku její existence výborná pověst. Už během přijímacích zkoušek jsem pochopil, že tentokrát jsem se ocitnul na tom správném místě. Kompletní profesorský sbor se ke studentům choval prostě jako starší kolegové, a to se potom studuje. Je skvělé, když nejste jen položkou k odbavení a přednášející s vámi v laboratořích komunikují jako s lidmi. Pevně věřím, že tento styl vyznává fakulta dodnes.

Měl jste na konci jasno, kam dál?

Ani ne. Kromě odborné biologie jsem studoval i její učitelství, a tak jsem byl připravený na ledacos. Když přišla nabídka práce na fakultě, přijal jsem ji. A dnes, pomalu po dvaceti letech, si pořád myslím, že to byla životní výhra. 

V čem je z vašeho pohledu Přírodovědecká fakulta JU unikátní?

Mezi zcela určující rys patří akcent na vlastní vědeckou činnost studenta. Dobrý prospěch u zkoušek se cení, ale o něco větší důraz se klade na kvalitu odevzdané práce. Fakulta k tomu nabízí studentům velmi dobré podmínky v laboratořích, a to napříč obory. Díky slušné grantové činnosti máme možnost je zapojit do reálné vědecké práce. Vše probíhá v moderních učebnách s prvotřídním přístrojovým vybavením. Na vysoké úrovni je u nás i výuka angličtiny. Nelze ani jinak. Nejenže různé studijní materiály jsou anglicky, ale o zahraniční kolegy „zakopáváte“ doslova na každém kroku. A dalším neméně důležitým bonusem je fakt, že máme hodně přednášejících na relativně málo studentů, což dává možnost věnovat každému dostatek prostoru.

Jaké obory fakulta nabízí?

Odborné i učitelské studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory, a to v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. V češtině jde o bakalářské odborné obory Biologie, Biofyzika, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, Měřící a výpočetní technika. V angličtině pak nabízíme bakalářské obory Biological Chemistry a Bioinformatics. V magisterském a doktorském stupni pak máme v češtině řadu biologických oborů a specializací na katedrách Botaniky, Biologie ekosystémů, Experimentální biologie rostlin, Molekulární biologie a genetiky, Medicínské biologie, Parazitologie, Zoologie a nebiologických oborů na ústavech Chemie, Fyziky, Aplikované informatiky a Matematiky a v angličtině magisterský obor Ecology; doktorské obory jsou pak v obou jazykových mutacích. 

Co patří k vašim TOP akcím?

Ono je toho skutečně hodně, ale například náš exkurzní program je prvotřídní. Každoročně jich pořádáme minimálně deset. Jsou mezi nimi malé, řekněme středoevropské, třeba na týden, ale pořádáme i spoustu dlouhodobějších, do vzdálenějších končin, jako jsou mimo jiné několikatýdenní exkurze na naši polární stanici na Špicberkách, tropickou exkurzi na Papuu Novou Guineu nebo mořskou biologii v Egyptě. Zní to dost extravagantně, ale zkušenosti, které tak studenti nasbírají, jsou neobyčejně důležité.

Jak je připravujete na okamžik, kdy budou hledat práci?

Děláme jednu velmi důležitou věc – pokoušíme se je naučit plavat v opravdovém vědeckém světě. Když jsou totiž připraveni očekávat i neočekávané, dokážou se zorientovat v nejrůznějších situacích. Naše absolventy tak potkáte na mnoha místech, od úředních pozic v ochraně životního prostředí, učitelů, medicínských či farmaceutických techniků, vědců až po vlastníky malých či středních firem. V případě doktorských studií pracuje ve vědě naprostá většina našich absolventů, ať už doma nebo v zahraničí. A s těmi nejlepšími z nich rádi pokračujeme v nějaké formě vědecké spolupráce i po promoci.

Více informací k přijímacímu řízení:

https://www.prf.jcu.cz/uchazec/informace-k-podavani-prihlasek-prijimaci-...

-------------------

DOC. RNDR. JAN KAŠTOVSKÝ, PH.D. (48)

V roce 2002 získal doktorát v oboru Biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské

univerzity v Českých Budějovicích. Dnes zde pracuje jako vedoucí katedry botaniky

a proděkan pro vnější vztahy. Po vědecké stránce se zabývá studiem sinic, nejraději

těch žijících v tropických biotopech. Jejich výzkum ho zavedl do brazilských pralesů

či do bažin na Floridě. Lokalitou jeho srdce se však staly venezuelské stolové hory,

kde, jak sám říká, jsou sinice úplně všude, že nestačí popisovat nové druhy. Mezi

jeho koníčky patří rodina, práce, knížky, kytara a turistika.

 

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.