Syndrom vyhoření aneb vyhořet může jen ten, kdo předtím hoří | Absolvent.cz

Syndrom vyhoření aneb vyhořet může jen ten, kdo předtím hoří

Syndrom vyhoření, anglicky burnout, je pojem označující vyčerpání určitou činností a ztrátu víry ve smysl této činnosti. Obvykle se o vyhoření mluví ve vztahu k zaměstnání a právě ztráta důvěry ve smysl práce odlišuje vyhoření od „obyčejné“ únavy.

Jak se syndrom vyhoření projevuje?

Vyhoření se obvykle projevuje únavou, poruchami spánku, nechutí k práci, sklíčeností. Signálem mohou být také narůstající konflikty s kolegy, se kterými dotyčný dříve vycházel dobře. Vyhořelý člověk ztrácí dřívější nadšení, často má pocit, že jeho práce není doceněná a že k ničemu nevede a nic nezmění. V důsledku toho může i pečlivý člověk ztratit schopnost organizace, pořádku, může také začít zapomínat a být roztržitý.

Koho se syndrom vyhoření týká?

S vyhořením se můžete setkat v každém zaměstnání. Nejčastěji se ale projevuje v zaměstnáních, kde je člověk v častém kontaktu s lidmi, a zejména v oborech, které mají nějaké poslání (tzv. pomáhající profese) – patří sem určitě lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, učitelé, psychologové. Tato povolání v sobě často zahrnují touhu pomáhat lidem, kteří to potřebují (odtud pomáhající profese), a lidé sem nastupují s nějakými ideály a nadšením. Právě toto počáteční nadšení je ale také rizikovým faktorem. Realita totiž mnohdy neodpovídá optimistickým představám novopečených učitelů, doktorů či sociálních pracovníků: děti se neučí a raději koukají do mobilu, pacienti jsou stále nemocní, klienti sociální služby chodí stále se stejnými problémy. Do toho připočítejte byrokracii, systémová omezení, nedostatek financí, atd. a máte zklamání, které se velmi snadno přehoupne do vyhoření.

Jak se můžete vyhoření bránit?

Vyhoření se samozřejmě lze poměrně úspěšně bránit. Základem prevence je zamyšlení se nad sebou samým – nastupujete-li do zaměstnání, kde chcete změnit svět, jste-li perfekcionisti, workoholici a máte tendenci nabírat si stále další úkoly, patříte jednoznačně do rizikové skupiny.

Od začátku je potřeba umět odpočívat a mít stanovené hranice toho, jaké úkoly už nepřijmu. Ne vždy je možné nadřízeného odmítnout, ale jistě je dost případů, kdy se k úkolu nemusíte hlásit nebo můžete alespoň vyjednávat jeho podobu. Samozřejmě to také neznamená, že se v práci nebudete snažit – měli byste ale umět rozlišovat, co ještě spadá do vaší pracovní náplně a co ne. Jednou za čas je také užitečná delší dovolená, během které na práci nebudete vůbec myslet (a pokud možno se ani nepřiblížíte k počítači). Zaměstnanci v pomáhajících profesích (a nejen oni) by se také měli účastnit supervizí a workshopů, které s tématem vyhoření pracují a pomáhají jim předcházet.

V neposlední řadě je pak zásadní nenastavovat si vlastní cíle příliš vysoko. Jako učitel můžete žáky nadchnout a vzdělat, ale určitě nenadchnete všechny a velmi obtížně změníte celé školství. Jako lékař můžete léčit, ale přesto občas někoho nevyléčíte, nebo vyléčíte a přesto na vás bude pacient nepříjemný. Pokud se budete od začátku snažit změnit svět, vyhoříte velice snadno. 

Články ze stejné kategorie

KDYŽ VÁM ŠÉF DĚLÁ ZE ŽIVOTA PEKLO

Bossing je peklo. Peklo v práci, které vám ze života dělá šéf. Cítíte se být obětí šikany ze strany vašeho nadřízeného, protože vás občas seřve, že jste něco neudělali, tak jak jste měli?

POMOC, NEMÁM KAMARÁDY!

Nemít kamarády? Vadí! Je to přesně tak, jak se zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Proč je někdo obklopen kamarády a jiný by je na prstech jedné ruky spočítal?