Studium při zaměstnání | Absolvent.cz

Studium při zaměstnání

Chodíte už nějakou dobu do práce a a chcete si zvýšit kvalifikaci? Láká vás studovat obor, který vůbec nesouvisí s tím, co děláte? Pokud se přihlásíte na studium VŠ z vlastní vůle, nemusí o tom v práci nikdo vědět. To, že studujete třeba sociologii, je vaše soukromá věc. Se svým šéfem studium proberte v případě, kdy bude vyšší vzdělání prospěšné i pro vaši stávající práci.

Studujte se souhlasem

V případě, že školu studujete se souhlasem nebo na příkaz zaměstnavatele, máte ze zákona nárok na některé úlevy.  Pozor! Záleží však pouze na vedoucím, který posoudí, zda je vaše studium pro firmu přínosné. Pokud vám žádost zamítne, studovat můžete, ale bez výhod. Na zkoušky a přednášky padne vaše řádná dovolená. Počítejte ale i s tím, že vám nadřízený nemusí dovolenou schválit a vy se nedostanete na povinnou zkoušku.  Čerpání dovolené totiž určuje šéf.

Jaké jsou výhody u dálkového studia na VŠ?

Pokud společnost, pro kterou pracujete, se studiem souhlasí, zavážete se k řádnému plnění všech studijních povinností. Na oplátku dostanete v práci úlevy.   Největší výhodou je čerpání placeného volna k účasti na přednáškách i pro přípravu na zkoušky.  Za čas strávený studiem dostanete náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Kolik dní volna získáte?

  • 2 dny na každou zkoušku
  • 5 dní v případě závěrečné zkoušky
  • 10 dní na sepsání a obhajobu bakalářky či diplomky
  • 40 dní na přípravu a vykonání státnic

Náklady na školné sníží základ daně

Jestliže si školné platíte sami, část nákladů se vám vykompenzuje tím, že si je odečtete od základu daně z příjmů. Nejvyšší možná částka, která se dá uplatnit, je 10 000 Kč. Zaměstnanci se zdravotním postižením odepisují vyšší částky. Není vám ještě 26 let? V tom případě máte nárok na slevu na dani ve výši 4020 Kč ročně.

Studujete a čerpáte výhody? Berete si placené volno? Připravte se na to, že váš zaměstnavatel může kontrolovat, jak se vám ve škole daří. Pokud usoudí, že studium flákáte, může vám poskytování placeného volna pozastavit.

Firma si vás může pojistit

Několik let jste čerpali výhody, školu jste úspěšně dokončili a teď byste nejradši frnkli na lepší místo? Nebude to tak snadné.  Náklady, které má zaměstnavatel spojené se studiem, nejsou zrovna malé, a tak se uzavírají kvalifikační dohody. V dohodě se studující zaváže, že si ve firmě svoje úlevy odpracuje a zůstane v ní minimálně do smluveného data. Upsat se můžete nejdéle na pět let.  Pokud bude chtít odejít před vypršením smlouvy, zaplatíte firmě veškeré náklady spojené se studiem. 

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.