STUDENTSKÉ SPOLKY NA ZÁBAVU I NA VZDĚLÁNÍ | Absolvent.cz

STUDENTSKÉ SPOLKY NA ZÁBAVU I NA VZDĚLÁNÍ

Při vysokoškolském studiu nemusíte být odkázání pouze na přednášky a povinná cvičení. Odborné znalosti nebo společenské vyžití můžete získat i díky aktivitám studentských asociací, které jsou snad na všech univerzitách. Asociace jsou vlastně spolky, které sdružují studenty se společnými zájmy.

Největší podíl studentských spolků je zaměřený na podporu dalšího vzdělávání v oboru. Co to obnáší? Tvorbu aktuálních studijních materiálů, zprostředkovávání odborných stáží u nás i v zahraničí. Velká část je zaměřená na propagaci jednotlivých vědních oborů. Často se pořádají vzdělávací akce pro veřejnost – besedy, přednášky či workshopy. Mezi vzdělávací spolky patří např. Asociace studentů fyzioterapie, z. s., Česká asociace studentů psychologie, Masarykova mezinárodní Lékařská asociace studentů, z. s. (MIMSA). Jedním z nejstarších spolků u nás je Spolek českých právníků Všehrd založený na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Oficiální nebo neoficiální spolek?

Spolky jsou buď založené na „slovo“, jiné fungují jako právnické osoby – zapsané společnosti, které mohou získávat majetek, vydělávat si na svou činnost peníze, zaměstnávat pracovníky nebo uzavírat platné smlouvy s jinými organizacemi. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby.  Jak poznáte, s jakým spolkem jednáte? Jednoduše. Pokud je asociace právnickou osobou, musí její název obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“. Platnost si můžete ověřit i ve veřejném rejstříku a na Krajských soudech.

Studentské organizace v Olomouci

Na Univerzitě Palackého působí okolo třiceti studentských organizací a spolků. V prostorách Ústřední knihovny UP byl pro ně v únoru 2018 otevřen Studentský klub UP. Klub slouží studentským spolkům a asociacím jako základna pro pořádání nejrůznějších akcí. Součástí je i technické vybavení jako je projektor, plátno, tiskárna nebo připojení k internetu, které je studentům k dispozici.

Jednou z mnoha olomouckých spolků je Asociace studentů speciální pedagogiky. Cílovou skupinou jsou pro ně nejen studenti oboru, ale také pedagogové a absolventi. Stejně jako většina asociací se i tato zaměřuje především na další vzdělání, popularizaci oboru a propojení poznatků z teorie do praxe. Pořádají nejrůznější přednášky, besedy nebo workshopy.

Desítky studentských spolků v Brně

Na Masarykově univerzitě v Brně zastřešuje od roku 2012 studentské spolky a asociace Masarykova studentská unie (MUNIE). Kromě podpory spolků má unie na starost především organizování kulturních, sportovních, společenských, vzdělávacích a dobročinných akcí pro všechny studenty univerzity. Jaké spolky v Brně fungují? Namátkou je to třeba Debatní klub, který pravidelně pořádá argumentační soutěž dvoučlenných týmů. Věřící studenty sdružuje Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z. s.. Studenty, kteří se zajímají o dějiny potkáte ve Spolku brněnských muzeologů, Studentské sekce České archivní společnosti nebo ve spolku MASH (Masarykovi historici).  Pro podnikavé studenty je ideální klub s názvem Podnikni to! Business club. Na pravidelných setkáních mladých podnikatelů „Coffee Talky“ se studenti potkávají s inspirativními hosty, od kterých dostávají zajímavé doporučení ověřené praxí.

Studentské spolky s celorepublikovou působností

Spolky nemusí být svázané pouze s domovskou vysokou školou. Některé mají celorepublikovou působnost. Jednou z nich je ČASA - Česká asociace studentů adiktologie, z. s.. Jejím záměrem je sdružování studentů adiktologie, kterým pomáhá nejen ve studiu, ale i v profesním uplatnění. Propojuje akademickou obec s profesionálními pracovníky v adiktologických službách v České republice i v zahraničí.

Spolky pro zábavu

Nejen studiem je člověk živ, a tak spousta spolků vznikla za účelem pobavení. Jedním z oddechových spolků je amatérský divadelní soubor Prosím už dost (P.U.D.), dříve známý pod názvem Průšovo umělecké-úchylné divadlo, který sdružuje studenty z Fakulty sociálních studií MU. Na Palackého univerzitě v Olomouci dali studenti přednost textovému vyjádření a založili si časopis s názvem Helena v krabici.

Organizování volnočasových aktivit pro studenty si vzala za svůj cíl také Asociace studentů České zemědělské univerzity v Praze. Jakou má náplň činnosti? Třeba každoroční pořádání tanečních kurzů, plesů, organizování výletů i sportovních klání.

Postrádáte studentskou asociaci? Založte si vlastní. A jaký bude její účel? Záleží jen na vás. Fantazii se meze nekladou.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.