Stavět jaderné reaktory jako stavebnici | Absolvent.cz

Stavět jaderné reaktory jako stavebnici

Jakub Dufek je součástí týmu, který v ČEZ připravuje výstavbu malých modulárních reaktorů neboli SMR. Absolventa Vysoké školy chemicko-technologické baví hlavně rozmanitost jeho práce, jaderná energetika podle něj nabízí i dobré platové podmínky a spoustu možností uplatnění.

Pracujete v útvaru SMR. Co máte konkrétně na starost, jaká je vaše pracovní náplň?

Těžko se to specifikuje, protože se má pracovní náplň neustále mění. Obecně se zabývám technickým provedením jednotlivých designů SMR a přípravou jaderných lokalit v ČR. Momentálně řeším limity předvybraných lokalit, jako je vyvedení elektrického výkonu nebo třeba množství surové vody na lokalitách.

Co vás na práci v ČEZ nejvíce baví?

Nejvíc mě baví právě ta rozmanitost. Neustále se učím něco nového. Je to i díky mým kolegům, kteří patří ke špičkám ve svých oborech. Snažím se toho od nich co nejvíc pochytit, ať už z hlediska vědomostí, či manažerského jednání. V rámci útvaru navíc spolupracujeme se zahraničními dodavateli a konzultačními společnostmi. Takové věci posouvají člověka dopředu. 

Kdy jste poprvé slyšel o SMR a čím vás zaujaly?

O SMR jsem poprvé slyšel až letos v únoru, kdy jsem narazil na jeden článek na internetu. Zaujaly mě právě svou koncepcí modularity, kdy se celý komplex postaví jako LEGO stavebnice. Navíc po prvním postaveném bloku klesají náklady na ty další právě díky stejnému designu a modulárnímu přístupu.

V dosavadní historii jaderné energetiky se reaktory zatím spíš pořád zvětšovaly. Proč je nyní zájem jít opačným směrem?

Neřekl bych opačným směrem, ale oběma směry. Velké bloky mají svá specifika a výhody, malé rovněž. Malé reaktory mají tu přednost, že mohou najít uplatnění ve stávajících uhelných lokalitách, kde mohou využít soustavy centrálního zásobování teplem, nebo mohou být využity na výrobu vodíku. Realizace velkých bloků je zase potřeba pro stabilitu přenosové soustavy. Obecně je nutné stavět všechny dostupné nefosilní zdroje, jelikož elektrické energie bude v budoucnu nedostatek.

 

„Je nutné stavět všechny dostupné nefosilní zdroje.”

 

Budou muset mít budoucí zaměstnanci na SMR nějakou specializaci?

Co se týče zaměstnanecké specializace, podmínky budou stejné jako u velkých reaktorů. Stále se jedná o jaderné provozy a bezpečnost musí zůstat stejná. Budou tedy potřeba obdobné technické pozice. I v tomto je výhoda SMR. V nových lokalitách vzniknou nové pracovní pozice a přijde s nimi spojené zvyšování životní úrovně v jednotlivých krajích.

Na co byste lákal studenty, aby se při výběru studia rozhodli pro jadernou nebo jinou technickou specializaci?

Technické pozice v dnešní době nabízí vyšší nástupní platy a kariérní růst. Navíc se absolventi technických vysokých škol nemusí bát o nedostatek těchto pozic. I já jsem měl pár nabídek a záleželo pouze na tom, jak se rozhodnu. Technické činnosti jsou si velmi podobné, stačí umět trochu počítat a člověk se už neztratí.

Co se týče konkrétní specializace, jaderný průmysl je tak komplexní obor, že jsou potřeba odborníci na vše. Proto bych chtěl poradit všem váhajícím, ať si vyberou jakýkoli technický obor, který jim je momentálně nejblíž, a uplatnění vždy najdou. Obor i vysoká škola se dají kdykoli změnit. Já jsem si ani po čtyřech letech na vysoké škole nebyl jistý, jestli jsem na správném místě. Důležité je logické uvažování, kritické myšlení a chuť a snaha rozvíjet se. Postupně pak absolventi získávají v praxi nové zkušenosti a společnost ČEZ si je tak vychovává sama.

 

Články ze stejné kategorie