PRVNÍ ROK NA VYSOKÉ ŠKOLE. CO VŠECHNO JE OPROTI STŘEDNÍ JINAK? | Absolvent.cz

PRVNÍ ROK NA VYSOKÉ ŠKOLE. CO VŠECHNO JE OPROTI STŘEDNÍ JINAK?

Připravte se na jedno. Na VŠ bude úplně všechno jinak. Jakou formou probíhá výuka, jak bude vypadat váš rozvrh a proč budete muset sbírat kredity?

Čeká vás pořádný šok. Změny budou radikální. Zasednete do obrovské přednáškové síně, kde bude několikanásobně více studentů, než jste dosud byli zvyklí. Žádná žákovská knížka, žádný třídní učitel, který vám všechno řekne. Nedočkáte se ani třídních schůzek pro rodiče. Od této chvíle se musíte spoléhat především sami na sebe. Jste dospělí. Nikdo vás za ručičku vodit nebude. Platí zde pouze jedno pravidlo. Kdo zvládá učivo, je studentem. Kdo to fláká, nemá tu co dělat.

SAMOSTUDIUM NUTNOSTÍ

Budete překvapeni tím, že výuka probíhá mnohem rychleji než na středních školách. To, co jste dříve studovali 4 roky, jste na vysoké škole schopní projet během jednoho či dvou semestrů. Všechno se nedá probrat na přednáškách. Připravte se na to, že probírané téma si podrobněji prostudujete doma. 

KREDITOVÝ SYSTÉM

Většina vysokých škol jede na tento systém. Každá studentova povinnost je oceněna určitým počtem kreditů, které se mu po splnění připíší na konto. K postupu do dalšího semestru je potřeba nasbírat potřebné množství kreditů, které stanovuje škola. Kdo dosáhne předepsaného počtu kreditů je úspěšný, ostatní mají smůlu. Za co se kredity získávají? Za účast na přednáškách, za odevzdání cvičení, za zápočet, za úspěšné zvládnutí zkoušky – pravidla si stanovuje škola sama.

ROZVRH HODIN SI SESTAVUJETE SAMI

Školní rok je dělen na dva semestry, letní a zimní. Výuka na většině vysokých škol probíhá formou přednášek, cvičení a seminářů. Zatímco přednášky jsou většinou dobrovolné, cvičení jsou povinná a student si může dovolit chybět jen výjimečně.

Na povinné a povinně volitelné jsou rozděleny i předměty. U povinných předmětů nemáte možnost výběru. U povinně volitelných předmětů si vyberete ze seznamu předmětů ten, který vás nejvíc zajímá a je vám nejbližší.

DNY VOLNA I NABITÝ PROGRAM

Připravte se i na to, že vyučování nezačne v osm a skončí maximálně ve čtyři. Tady je to různé. Záleží na vás, jak si svůj rozvrh poskládáte. Do každého předmětu se totiž musíte registrovat a zapsat se. Některý den se vám podaří mít jen jednu vyučovací hodinu. Jiné dny zas naopak budete ve škole trčet od nevidím do nevidím. Výjimkou není ani to, že ze školy budete odcházet v osm hodin večer. Vyučovací hodina má zpravidla hodinu a půl.

NA KONEC ZÁPOČTY A ZKOUŠKY

Ke konci každého semestru přichází období zápočtů. Zápočet je jedna z forem ukončení předmětu, na který může navazovat ještě zkouška. Posledním a nejnáročnějším obdobím semestru je zkouškové období, které většinou trvá čtyři až šest týdnů.

To slouží k tomu, aby se student připravil na závěrečné zkoušky z jednotlivých předmětů. Stejně jako na střední škole, i na vysoké bývají zkoušky písemné, ústní nebo kombinované. Příprava je však mnohem náročnější. Je to něco jako svatý týden před maturitou. Jen trvá trošku déle. Čím dříve všechny zkoušky zvládnete, tím více volna budete mít. Aspoň do té doby, než začne nový semestr.

Hodně štěstí při studiu!

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.