PROČ SE TEAMBUILDING VYPLATÍ KAŽDÉ FIRMĚ | Absolvent.cz

PROČ SE TEAMBUILDING VYPLATÍ KAŽDÉ FIRMĚ

Teambuilding. Slovo, které jste před třiceti lety u nás neslyšeli, dnes slyšíte v pracovním procesu velmi často. Co vlastně teambuilding je a proč firmy takové akce pořádají? Jsou přínosné jen pro zaměstnavatele nebo i zaměstnance?

ABY KOLEGOVÉ DRŽELI PŘI SOBĚ

Teambuilding bývá často považován pouze za zážitkovou a zábavnou akci, která slouží k odreagování. Primárním cílem teambuildingu je však stmelování kolektivu, zlepšení komunikace ve firmě a zefektivnění práce v týmu. Právě váznoucí komunikace a špatné mezilidské vztahy na pracovištích jsou nejčastějším důvodem, proč firmy k uspořádání firemní akce přistoupí.

LIDÉ ODHALÍ SVÉ PRAVÉ JÁ

Nejefektivnější je, když se tyto akce pořádají mimo pracoviště a jsou rozložené do více dní. Zaměstnanci se navzájem poznají z jiného úhlu pohledu. Přísného kolegu uvidíte nadšeně běhat za míčem, upjatou ekonomku, jak si zdatně poradí se zapeklitou hádankou. Všichni členové týmu se chtě nechtě dostanou do nestandardních situací, budou nuceni překračovat svou komfortní zónu. V těchto situacích se rychle pročistí vzduch a vyjasní se vzájemná očekávání většiny členů týmu. Náročné fyzické aktivity i neobvyklé intelektuální úkoly přimějí zaměstnance odhalit své skutečná já. Zaměstnavatel tak rychle pozná, kdo má jakou roli v týmu. Kdo je tahounem, kdo je kolega do nepohody, kdo je pesimista, kdo optimista.

TEAMBUILDING NA MÍRU

Takhle na papíře, to vypadá jednoduše. Uspořádá se teambuilding, na kterém se budou všichni dobře bavit, utuží se kolektiv. Od té chvíle budou k sobě všichni navzájem vstřícní a ohleduplní. Z morousů se přes noc stanou příjemní kolegové. Bohužel to tak jednoduché není. Není lehké trefit se do vkusu zúčastněných. Ne všichni mají rádi týmové akce. Aby byl teambuilding úspěšný a splnil to, co se od něj očekává musí být připravený s ohledem na požadavky konkrétního kolektivu.

SPOLEČNÉ ZÁŽITKY STMELUJÍ

Teambuilding není jen organizovaná zábava, sportovní odpoledne či paintball. Je to vlastně i posezení s kolegy po práci v oblíbené hospůdce.  V uvolněné atmosféře se probere všechno. Soukromí, nálady šéfa, neschopnosti dodavatelů i problémy s klienty. Chvílemi se společnost baví, chvílemi někdo zabrousí do pracovních záležitostí.  Společnými zážitky se kolektiv nenásilně stmeluje. Sami víte, že ochotněji vyhovíte kolegovi, se kterým máte kamarádský vztah než kolegyni, která vás sotva pozdraví.

FUNGUJÍCÍ TÝM JE PRO KAŽDOU FIRMU POŽEHNÁNÍM

Když panuje na pracovišti přátelské ovzduší, odrazí se to i na lepších pracovních výsledcích. Fungující tým dokáže pracovat mnohem efektivněji. Lidé, kteří jsou v práci spokojeni a mají uspokojivé vztahy s ostatními, podávají vyšší výkony. Když zaměstnavatel dokáže, aby jeho zaměstnanci cítili sounáležitost s firmou, jejími hodnotami a táhli za jeden provaz, má vyhráno.

Články ze stejné kategorie