Proč to choleričtí šéfové nedotáhnou daleko? Nepoznali princip mrkve | Absolvent.cz

Proč to choleričtí šéfové nedotáhnou daleko? Nepoznali princip mrkve

Umět pracovat s lidmi a správně motivovat své zaměstnance jsou jedny z nejdůležitějších vlastností úspěšného manažera. Jak toho ale dosáhnout? Působit za všech okolností jako nezlomná autorita, která má vždy poslední slovo? Nebo na to jít naopak „lidsky“? Odpovědi na tyto otázky se snažila najít americká studie s příhodným názvem „The Carrot Principle“.

Čtivě napsaná kniha The Carrot Principle: How the Best Managers use Recognition to Engage Their People, Retain Talent, and Accelerate Performance odhaluje zajímavé výsledky jedné z nejvíce do hloubky jdoucích případových studií managementu, které kdy byly provedeny. Tato studie pozorovala celkem 200 000 lidí během 10 let. Zkoumala zaměstnance napříč firmami, jako je Disney, DHL, KPMG nebo Pepsi Bottling Group a pokusila se přinést odůvodněnou charakteristiku předpokladů úspěšných manažerů.

Hlavním tímto předpokladem je podle studie schopnost projevit uznání svým podřízeným. Ukázalo se, že tato forma pozitivní motivace má vliv nejen na budování dobrých vztahů mezi zaměstnanci, ale i na zlepšení obchodních výsledků celé společnosti. Kromě toho jsou nadřízení, kteří umí s konstruktivní chválou dobře pracovat, v očích svých podřízených viděni jako schopní, silní a důvěryhodní vůdci.

Jednoduše řečeno, uznání funguje. Když zaměstnanci vědí, že budou oceněni za své úsilí, je mnohem pravděpodobnější, že se budou snažit dosáhnout dobrých výsledků. Ale nemluvíme zde jen o finanční odměně. Peníze přicházejí a odcházejí a zaměstnanci nezřídka kdy zapomínají na to, kde je utratili nebo co se s nimi stalo. Když lidé nastupují do práce, přesně vědí, kolik budou vydělávat. Na pracovní výsledky jednotlivých zaměstnanců, a tedy na výsledky celé organizace pak má dlouhodobý dopad spíše nefinanční forma odměny. Také z psychologického hlediska je důležité, aby se člověk cítil být oceněn a uznáván – posiluje to jeho sebedůvěru. A ruku na srdce, komu z nás neudělá radost, když nás někdo pochválí?

Autoři studie říkají, že šikovně pronesená slova chvály společně s dalšími čtyřmi klíčovými vlastnostmi úspěšného vůdce vede k větší produktivitě, zapojení a retenci zaměstnanců, spokojenosti zákazníků a v konečném důsledku až k překvapivě dobrým výsledkům firmy. Úspěšný manažer tedy nepoužívá hůl (negativní formu motivace), ale naopak mrkev (pozitivní pobídky).

Jaké jsou čtyři klíčové vlastnosti úspěšného manažera?

1.Stanovení jasných cílů

Jasné cíle a jasný postup. To by měl nadřízený svým zaměstnancům naservírovat bez zbytečné omáčky. Správný lídr by měl umět propojit cíle organizace s cíli jednotlivých zaměstnanců. Jen tak budou totiž v práci spokojení a budou mít chuť podávat dobré výsledky.

2.Otevřená komunikace

Neboli politika otevřených dveří, a to na všech úrovních společnosti. Jen těžko totiž může zaměstnance něco odradit více, než když mu šéf něco zamlčuje a nejedná s ním narovinu. Úspěšný manažer proto o vizi společnosti se zaměstnanci komunikuje a snaží se, aby ji bez větších překážek dokázali naplnit.

3.Budování důvěry

Pokud zaměstnanec svému nadřízenému důvěřuje, tím spíše bude investovat čas a energii jak do své pracovní činnosti, tak do společnosti jako takové.

4.Udržení odpovědných zaměstnanců v týmu

Nadřízený by zaměstnance neměl pouze kritizovat za jeho nedostatky, ale měl by především rozpoznat jeho kladné stránky a náležitě jej za ně ocenit. Pak dochází k vítězství na obou stranách - tato vyváženost motivuje zaměstnance, aby pro nadřízeného dále pracoval, a on si takto odpovědného zaměstnance bude chtít ve svém týmu nadále udržet.

Dobře nastavený systém odměňování zaměstnanců funguje podle autorů studie jako tzv. „urychlovač“. Daleko rychleji totiž posouvá organizaci kupředu. Princip mrkve však nemusí zůstat jen v kancelářích a zasedacích místnostech. Posune vás dále i v osobním životě. Díky pozitivnímu přístupu a schopnosti druhé konstruktivně pochválit za to, co dělají, si vás ostatní oblíbí a rádi za vámi přijdou pro radu.

Chcete se stát úspěšným lídrem? Přečtěte si celou studii, která je sepsána v knize Princip mrkve: Jak správní manažeři využívají uznání k tomu, aby zapojili své zaměstnance, udrželi si talenty a zrychlovali výkon (https://www.amazon.com/Carrot-Principle-Recognitio...). V USA se z ní krátce po prvním vydání v roce 2007 stal bestseller s pozitivními recenzemi např. ve Wall Street Journal nebo New York Times.

 

Články ze stejné kategorie