„Plav, jak umíš.” Téhle věty se nováčci v nejstarší české bance bát nemusí | Absolvent.cz

„Plav, jak umíš.” Téhle věty se nováčci v nejstarší české bance bát nemusí

Stále je ještě poměrně častou metodou adaptace zaměstnanců v novém zaměstnání „hození do vody”. Lehce se pak může stát, že nově přijatý odborník, který prošel složitým výběrovým řízením, odejde už ve zkušební době. V České spořitelně přemýšlejí jinak. Vědí, že učit se nové věci je lepší postupně.

Je důležitější výběr zaměstnance, nebo jeho zaškolení?

První dny v nové práci jsou pro každého velký stres. Ještě horší to je, když mu na úvod nikdo nic nevysvětlí a poradit si musí sám. V dobré firmě na nováčky čeká promyšlený program zaučení a spolupracovníci, kteří se mu budou věnovat. 

U zrodu České spořitelny stáli Lobkowiczové, Kinští i František I. 

Česká spořitelna je nejstarší a zároveň největší bankou v České republice. Počet jejích klientů je zhruba 4,7 milionů. Je součástí skupiny Erste GroupPrvní pobočka České spořitelny zahájila svoji činnost v budově Zemského sněmu (dnes budova Poslanecké sněmovny) 12. února 1825. 

Mezi první dárce základního fondu spořitelny patřili šlechtici R. Colloredo-Mansfeld, A. L. Lobkowicz, J. A. Schwarzenberg, R. Kinský, J. Kolowrat-Krakowský či K. Clam-Gallas. Nemalou částkou přispěl i císař František I. 

Spořitelna zpočátku úřadovala jen několik dní v týdnu (v pondělí, ve středu a v sobotu) a pouze ve dvou místnostech. Vlastní prostory získala až 1845. Dodnes Česká spořitelna drží některá prvenství v oblasti bankovnictví v České republice.

Jako první vydala platební karty a zprovoznila první bankomat už v roce 1989. Od roku 1994 poskytuje jako první banka v ČR hypoteční úvěry. Jako první komerční společnost zavedla institut ombudsmana a rovněž jako první banka zavedla Bonus program pro všechny klienty.

Paniky, že něco nevíte, vás zbaví usměvavý kolega. Zdroj

Podle výzkumů skoro 2/3 podniků uvádí, že mají pravidla pro adaptační proces nastavená. 42 % personalistů říká, že tato pravidla nastavena jako dobře promyšlený systém, který výrazně pomáhá k rychlému zapracování nových zaměstnanců. 23 % podniků spíše seznam činností, aby při zapracování na nic nezapomněli. Naopak až 34 % podniků žádná pravidla pro adaptaci zaměstnanců nemá.

Až 57 % podniků se o adaptační proces příliš nezajímá. Zdroj

Banka s tradicí adaptuje moderně

Česká spořitelna přijme ročně kolem 1500 nových zaměstnanců. Odborníci na personální řízení s takovou tradicí vědí, že adaptační proces pro tolik nováčků musí být perfektně propracovaný. Stále na něm pracují a snaží se ho modernizovat, třeba přidáním týmové počítačové hry do úvodního seznámení s bankou. Program zaučení je odlišný podle pozice, na kterou je zaměstnanec přijímán. Jak probíhá adaptace na pozici osobní bankéř nám popsala Dana Šefernová, specialistka vzdělávání v České spořitelně.

Dana Šefernová, specialistka vzdělávání v České spořitelně

Dana má na starosti metodiku rozvojových nástrojů, určených všem zaměstnancům ČS, a metodiku adaptace nových zaměstnanců.

Stát se bankéřem trvá skoro rok

Prvních dnů v práci se nováčci v České spořitelně nemusí obávat. Čeká je několik etap zaučení, během kterých se dozvědí důležité informace a naučí základy práce na pobočce. A nečeká je jen teorie, ale i praxe, kterou se, jak je zkušeností ověřeno, naučí nejvíce.

Každý nováček během prvního týdne absolvuje vstupní setkání Vítejte v ČS. Na něm se seznámí s historií, současností, a především strategií České spořitelny a samozřejmě také s její firemní kulturou a praktickými aspekty zaměstnání v ČS, včetně benefitů a pravidel.

Hlavní část adaptace ovšem spočívá odborné přípravě na práci osobního bankéře. Naše nové kolegy čeká mnoho tréninků, při nichž se učí ovládat jak standardy obsluhy klienta, tak parametry produktů. Každému prezenčnímu školení předchází samostudium (převážně formou e-learningu), a na každé školení navazuje procvičování v praxi, případně náslech manažera či mentora,” říká Šefernová.

Adaptace zaměstnanců v České spořitelně je rozdělena do několika časových úseků. Během prvních tří měsíců absolvuje nováček sérii kurzů v celkové délce 20 dní, po kterém je schopen samostatně obsluhovat základní požadavky klientů. V následujících 6 měsících se nový zaměstnanec dál učí, ale především praxí přímo na přepážce. Po půl roce od nástupu absolvuje znalostní a dovednostní zkoušku. „Naše zkušenosti ukazují, že po 9-12 měsících je obchodní výkon nováčků srovnatelný se stávajícími kolegy,” doplňuje Šefernová.

Na cestě za novou pracovní pozicí doprovází nováčka hned několik průvodců. Hlavní z nich je manažer. Ten nastavuje novému zaměstnanci cíle a dává mu zpětnou vazbu. Dále je to mentor, nejbližší osoba pro nováčka, kolega, kterého se může zeptat na cokoli. Na školení se setká s interními lektory, kteří mohou poradit v neobvyklých situacích. Nový zaměstnanec má však i stálou podporu na telefonu. Rychlou radu při práci na pobočce podají kolegové z Produktového helpdesku. Bude-li tápat v otázkách svého zaměstnaneckého poměru, stačí zavolat Kontaktní centrum HR.

„Praxe je nejlepší učitelka”

Že praxe je nejlepší učitelkou dobře vědí i v České spořitelně. Proto zaučení zaměstnance nestaví pouze na teorii, ale na efektivním střídání teoretického školení a praxe přímo na pobočce. Paní Šefernová k tomu říká: „Některé firmy preferují několikatýdenní vstupní školení, při kterém se nováčci seznámí se všemi produkty a aplikacemi, a teprve po něm přicházejí do praxe. Tento přístup jsme také vyzkoušeli, ale nevyhovuje nám.”

I v oblasti personálního řízení se snaží Česká spořitelna držet krok s novými trendy. Obsah a metody adaptačních tréninků upravují několikrát ročně. Jejich struktura má několik variant, které zohledňují předchozí praxi zaměstnance. Všeobecným trendem je zrychlování, zjednodušování a digitalizace. Learning Management System, program pro zaučování zaměstnanců (tzv. AMOS), neustále zdokonalují tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a nejpřínosnější.Novinkou letošního roku je týmová digitální hra, kterou nováčci hrají při vstupním setkání Vítejte v ČS, a při níž budují svoji banku.”

Paní Šefernová potvrzuje, že personální oddělení banky pravidelně zjišťuje, jak adaptační program vyhovuje nováčkům a jak manažerům. „Díky tomu víme, že adaptační proces je oběma stranami hodnocen velmi kladně, a zároveň se ukazuje, že nováčci i manažeři mají trochu odlišná očekávání. Většina nováčků by uvítala ještě více tréninků a procvičování v bezpečném prostředí školicího centra, zatímco manažeři preferují jejich co nejrychlejší zaškolení, a hlavně učení se praxí přímo na pobočce.”

Nebojte se ověřovat a měnit

Adaptační program v České spořitelně je přizpůsobován době i lidem, pro které je sestavený. Doporučení ostatním firmám pro kvalitní a moderní adaptační systém zní: „Neustále ověřovat, jak jsou používané metody účinné a efektivní, a nebát se je měnit.”

Jaký je vzkaz od Dany Šefernové pro zájemce o práci v nejstarší a největší bance v České republice? „Pojďte k nám pracovat, pokud máte chuť a schopnost učit se, obchodního ducha a zájem o práci s lidmi. Nebojte se, nebudete hozeni do vody.”

Články ze stejné kategorie