„Nikdo není dokonalý, ale tým může být” | Absolvent.cz

„Nikdo není dokonalý, ale tým může být”

Lidé už od nepaměti vědí, že spoluprací v týmu vznikne lepší výsledek než úsilím jednoho člověka. Ale co kdyby šlo sestavit ideální tým? Tým složený z takových osob, které by se vzájemně doplňovaly tak, že výsledek jejich práce by byl perfektní. Takový tým se v 70. letech pokusil sestavit Dr. Meredith Belbin. Jak to dopadlo? A jakou roli hrajete, podle Belbina, v týmu vy?

Jak tým Apollo nedosáhl ke hvězdám

Meredith Belbin byl britský výzkumník a teoretik managementu. Vyvinul manažerské hry, které měly původně sloužit k výuce strategického rozhodování kandidátů na vedoucí pozice na britské Henley Management College v Cambridgi. Nakonec je však použil jako vynikající laboratoře pro svůj stěžejní výzkum týmových rolí.

Zdroj obrázku

V 70. letech 20. století Dr. Belbin se svými spolupracovníky zahájil výzkum dynamiky týmů. Pro svoje bádání sestavili 8 skupin, které hrály hru na vrcholový management zvanou EME – Executive Management Exercise. Hra trvala týden a její účastníci mezi sebou soutěžili navzájem. Ze začátku týmy sestavovali náhodně. S přibývajícími výsledky výzkumu je však postupně začali sestavovat cíleně. Zkoušeli k sobě přiřadit různé osoby s různými vlastnostmi a schopnostmi a zkoumali, jak budou týmy úspěšné. Předpokládali, že tým sestavený z těch nejchytřejších a nejvzdělanějších, bude ten nejúspěšnější.

Jaké bylo překvapení Belbinových výzkumníků, když tým složený z jedinců s nadprůměrnými schopnostmi skončil mezi posledními.

Belbin nemohl uvěřit, že je výsledek výzkumu relevantní, proto svůj experiment ještě 25krát zopakoval. Jeho bádání nakonec trvalo celých 9 let. Z výsledků dlouhodobého výzkumu jednoznačně vyplynulo, že nejchytřejší tým končil pravidelně na těch nejhorších příčkách. Jeho nejčastější umístění bylo na šestém místě z osmi.

Aby výzkumníci týmy od sebe odlišili, označili si je písmeny z abecedy. Ten nejlepší byl označen písmenem A a později, pravděpodobně v souvislosti s vesmírným programem, pojmenován názvem Apollo. Belbin proto nedokonalost týmu složeného jen z chytrých jedinců nazval „Apollo syndromem”.

Výzkumníci objevili 4 základní vady takových týmů:

  • členové týmu strávili mnoho času neplodnými nebo destruktivními diskusemi
  • nedokázali efektivně rozhodovat
  • měli sklon držet se svých zavedených zvyků a názorů bez ohledu na ostatní, tým pak nebylo možné vést
  • vyhýbali se přímým konfrontacím

Příběh o dream týmu má jen devět rolí

Výzkumy, které Belbin vedl, nepřinesly však zdaleka jen poznatek o syndromu Apollo. Jejich hlavním výsledkem je především teorie týmových rolí a metodika jejich určování. Belbin vymezil 9 týmových rolí, které jsou pro fungování týmu nezbytné.

„Dáte přednost skupině excelentních mozků, nebo excelentní skupině mozků?“ Meredith Belbin

Zdroj grafu

Víte, jakou roli máte obvykle v týmu vy?

Inovátor – je tvůrčínápaditý a nekonformní. Dokáže řešit náročné problémy. Nedokáže se přizpůsobit. Bývá zaujatý vlastními myšlenkami na úkor efektivní komunikace.
Vyhledávač zdrojů – je nadšený a komunikativní extrovert. Objevuje příležitosti. Rozvíjí kontakty. Někdy je příliš optimistický. Po opadnutí počátečního nadšení, může ztratit zájem.
Koordinátor – je vyzrálý a sebejistý. Vyjasňuje cíle. Dává lidi dohromady, aby podpořil týmovou diskusi. Může se zdát, že manipuluje. Někdy si usnadňuje osobní práci.
Monitor vyhodnocovač – je vážně založenýstratég a má vysoké nároky. Vidí všechny možnosti. Má přesný úsudek. Může mu chybět hnací síla a schopnost inspirovat ostatní.
Týmový pracovník – orientuje se na vztahy a podporu. Je to velmi populární typ, je společenský s malými potřebami dominantnosti. Často se s ním setkáváme mezi vrcholovými manažery. Podporuje týmového ducha, zlepšuje komunikaci a minimalizuje konflikty mezi členy týmu. Může být nerozhodný v krizových situacích.
Realizátor – je disciplinovaný, spolehlivý a konzervativní. Má schopnost činit praktické kroky a akce. Může mu chybět flexibilita a nemusí si všímat nevyzkoušených myšlenek.
Kompletovač finišer – je pečlivý a svědomitý. Dělá si starosti, hledá chyby a přehlédnutí. Plní termíny. Má sklony přehnaně se strachovat. Neochotně nechává ostatní podílet se na své práci.
Usměrňovač – je dynamický vystupováním i prožíváním, umí vyzvat k výkonu. Daří se mu pod tlakem. Je průbojný a má odvahu překonávat překážky. Může mít sklony provokovat a druhé zraňovat.
Specialista – je soustředěný na jedinou věc, iniciativní a zaměřený na svou oblast. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné. Může přispívat pouze ve vymezené oblasti a mít sklon zaobírat se pouze odbornými záležitostmi.

Zdroj

Vysvětlení Belbinovi teorie týmových rolí naleznete také v tomto videu.

Přijměte místo jen pro tu nejlepší roli

Belbinova teorie se postupem času stala jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších teorií týmových rolí. A to hlavně pro svoji mnohokrát praxí ověřenou účinností. Po celém světě ji používají manažeři především pro vytváření pracovních týmů.

Zdroj obrázku

Belbinovy testy také často používají personalisté při výběrových řízeních. Udělejte si náskok a vyplňte si Test Belbinových týmových rolí sami. Když přizpůsobíte výběr zaměstnání podle své role v týmu, budete vědět, na jakou práci se hlásit. Zjistíte také, která pozice ve firmě vám víc vyhovuje, a tak budete v práci spokojenější. 

 

Články ze stejné kategorie

KDYŽ VÁM ŠÉF DĚLÁ ZE ŽIVOTA PEKLO

Bossing je peklo. Peklo v práci, které vám ze života dělá šéf. Cítíte se být obětí šikany ze strany vašeho nadřízeného, protože vás občas seřve, že jste něco neudělali, tak jak jste měli?

POMOC, NEMÁM KAMARÁDY!

Nemít kamarády? Vadí! Je to přesně tak, jak se zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Proč je někdo obklopen kamarády a jiný by je na prstech jedné ruky spočítal?