NEJDE VÁM ČEŠTINA? POUŽÍVEJTE MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY. | Absolvent.cz

NEJDE VÁM ČEŠTINA? POUŽÍVEJTE MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY.

Sedíte několik hodin v knížkách a výsledek nula? Stále si nedokážete zapamatovat vyjmenovaná slova nebo kdy se píše mně a kdy mě? Zkuste mnemotechnické pomůcky. Jsou to buď slovní nebo grafické konstrukce, které vám pomohou se zapamatováním důležitých informací.

SEZNAMY

Pokud si potřebujete zapamatovat více slov, vytvoříte si seznam, kterým jednotlivá slova spojíte dohromady. Vyzkoušejte si to třeba na vyjmenovaných slovech po „B“. Co dostanete do hlavy snadněji?

 
Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav.
 
nebo
 
Být je úžasné, když je kde bydlet. Obyvatel budu, až budu mít byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém bude nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je chodit do školy, abych byl bystrý. Bylina není kobyla ani býk a Přibyslav není Bílina.
 

Jednoslovné pomůcky?

Na stejném principu funguje i spojování více slov do jednoho slova. Dejme tomu, že si potřebujete naučit mluvnické kategorie podstatných jmen, což je pád, číslo, rod a vzor. Vezmete si první písmena z každého slova, které doplníte samohláskou (po, čů, rá, vá), a vytvoříte jedno slovo – v tomhle případě „počůrává“. Až se vás někdo zeptá, co určujeme u podstatných jmen, vybaví se vám ono slůvko a vzápětí si vzpomenete i na termíny, které se k němu vážou.

Jak se naučit básničku?

Čtení dokola nikam nevede? Zkuste si básničku namalovat. Stačí schématické obrázky, které jdou za sebou tak jako rýmy u básničky. Když se tímto způsobem básničku našprtáte, budete ji nejspíš umět do konce života. Nejdříve si básničku čtěte ve spojení s obrázky. Později „recitujte“ jen za pomocí malůvek. Až se před tabulí zaseknete a nebudete vědět, jak dál, vybavte si obrázek, který si s rýmem souvisí. Pokračování vám naskočí automaticky.  

POMOCNÉ SLOVO

Kdy se píše mně a kdy mě? Vezměte si na pomoc konkrétní mužské jméno. Třeba Vaška. Místo zájmen si v duchu dosaďte Vaška a skloňujte. Pokud bude mít podstatné jméno tři slabiky, bude dlouhý i tvar zájmena – mně (jdete k Vaškovi = jdete ke mně). Pokud dvojslabičný, použijete zájmeno „mě“ (jste u Vaška = jste u mě).

KRÁTKÉ NEBO DLOUHÉ?

Napsat ji nebo jí?  Nahraďte ji, jí pomůckou tu, té. Pověz té o tom. = Pověz jí o tom.

Přivolej mi tu = Přivolej mi ji. Stejnou pomůcku můžete použít i v případě, kdy nevíte, jestli naši/naší nebo vaši/vaší.

BÁSNIČKA JAKO MNEMOTECHNICKÁ POMŮCKA

Zveršujte poučku. Kroužek nebo čárka, ú nebo ů? Stále tápete, které znaménko napsat?

Dlouhé ú je na začátku? Nezapomeň napsat čárku!

Zdroj: www.pixabay.com

Články ze stejné kategorie