Naučte se rozumět mikrovýrazům. Ovlivní váš úspěch na pohovoru | Absolvent.cz

Naučte se rozumět mikrovýrazům. Ovlivní váš úspěch na pohovoru

Jak je důležitá řeč těla u pohovoru, jste už pravděpodobně slyšeli. Řeč těla se dá cvikem a sebekontrolou do určité míry ovlivnit. Jinak je to však u výrazu a mimiky obličeje. I když ovládáme ruce nebo kontrolujeme polohu těla, mikro gesta obličeje ovlivnit tolik neumíme. Pozornému pozorovateli o nás prozradí mnoho.

Poznám, že mi lžeš

Možná si vzpomenete na seriál Anatomie lži, ve kterém Dr. Lightman vždy pozná, jestli vyšetřovaný lže, nebo ne.

Detektivní tým seriálu usvědčuje zločince podle mimiky obličeje. Zdroj obrázku

Pravděpodobně však nevíte, že seriál je inspirovaný skutečným příběhem. Seriál byl napsán na motivy příběhu amerického vědce a psychologa Paula Ekmana, který se zabývá mikromimikou obličeje. Ten ji povýšil na vědu.

Paul Ekman je 59. nejcitovanější psycholog 20. století. Tvrdí, že v lidská mimika obsahuje mikroprojevy (trvající 1/25-1/15 sekundy), které není člověk schopen ovládnout. Ty prozrazují emoci, kterou se snažíme skrýt. Původně Ekman definoval sedm emocí, které se projevují skrze mimické mikroprojevy: znechucení, zlost, strach, smutek, štěstí, překvapení a opovržení. Později přidal pobavení, rozpaky, úzkost, vinu, pýchu, úlevu, spokojenost, radost a hanbu. Dnes Ekman hovoří o 43 mikroprojevech. Na toto téma provedl mnoho studií, které shrnul do několika knih a vědeckých pojednání.

Výraz překvapení

Výraz strachu

Zdroj obrázku

Zdroj obrázku

  • obočí je zakřivené a vysoko
  • oči jsou široce rozevřené se zvednutými horními a uvolněnými spodními víčky
  • čelist během překvapení klesne a způsobí rozevření rtů a zubů, rty nejsou sevřené ani stažené
  • obočí je zvednuté a napjaté – zvedá se stejně jako u překvapení, ale stahuje se k sobě
  • oči jsou otevřené a napjaté, horní víčka jsou zvednutá, v dolních se projevuje napětí
  • ústa se při strachu otevřou nebo sevřou

Rozpoznání mikrovýrazu není jednoduché, trvá totiž pouze 1/25 sekundy. Ekman provedl test, který absolvovalo 20 000 lidí bez jakéhokoli tréninku, a pouze 50 z nich dokázalo odhalit lež. Ekman však nabízí způsoby, jak lidé mohou svou schopnost emoční inteligence zdokonalit. Vytvořil kódovací systém výrazů tváře FACS (Facial Action Coding System), který se po 50 až 100 hodinách tréninku naučí používat téměř každý. Pomáhá při práci například animátorům, psychoterapeutům či kriminalistům.

Co mikrovýrazy prozradí

Schopnost rozpoznat emoce při komunikaci s druhým člověkem je přínosná v mnoha profesích. Každý, kdo radí lidem, jako je psychoterapeut, poradce či lékař, by měl umět rozpoznat, jak se ten druhý cítí. Pro právníka či kriminalistu je důležité rozpoznat lež svědka nebo obviněného. Učitel potřebuje vědět, jestli jeho žáci chápou probíranou látku. Prodejce ví, že motivace pro nákup nemusí být vůbec vyjádřená slovy, ale emocemi, které se dají rozpoznat v tváři.

Personální manažer může při pohovoru díky vnímání mikrovýrazů v obličeji rozpoznat:

  • má-li uchazeč o práci opravdu zájem
  • není-li rozpor mezi tím, co říká, a tím, jaké pociťuje emoce (například je-li jeho sebedůvěra skutečná, nebo zakrývá nervozitu při prezentaci svých schopností)
  • co skutečně uchazeč vůči dané pozici pociťuje
  • mnoho dalších skutečných emocí

Zdatný pozorovatel odhalí, jestli klamete tělem. Zdroj obrázku

Ale ani mikrovýrazy a řeč těla není to jediné, o co při pohovoru jde. Mikromimika může personalistovi sloužit jako potvrzení toho, že může věřit tomu, co říkáte. Základem pohovoru budou vždy dovednosti a praxe. Připravte se také na otázky, které u pohovoru můžete dostat.

A rada na závěr? Hledejte si práci, o kterou opravdu stojíte a bude vás bavit. Pak vám vaše emoce pomůžou k vysněnému zaměstnání. A u pohovoru mluvte pravdu.

Články ze stejné kategorie

KDYŽ VÁM ŠÉF DĚLÁ ZE ŽIVOTA PEKLO

Bossing je peklo. Peklo v práci, které vám ze života dělá šéf. Cítíte se být obětí šikany ze strany vašeho nadřízeného, protože vás občas seřve, že jste něco neudělali, tak jak jste měli?

POMOC, NEMÁM KAMARÁDY!

Nemít kamarády? Vadí! Je to přesně tak, jak se zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Proč je někdo obklopen kamarády a jiný by je na prstech jedné ruky spočítal?