Může vám test osobnosti pomoci najít vhodné zaměstnání? | Absolvent.cz

Může vám test osobnosti pomoci najít vhodné zaměstnání?

Společnosti se zaměřují na profilování osobnosti, aby našly ty správné kandidáty pro dané pracovní pozice. Testy osobnosti pomáhají zaměstnavatelům objevit profesní i lidské kvality kandidátů, a tak mohou být mnohem více určující než obyčejný pracovní pohovor. Používání osobnostních testů však vyvolává některé důležité otázky.

V minulém článku jste se mohli dozvědět, jak zvýšit svou cenu na trhu práce ještě před dokončením studia. V tomto článku si povíme, proč HR manažeři stále častěji používají testy osobnosti a jak vám to může pomoci.

Jste člověk, který si před začátkem úkolu přečte všechny pokyny, nebo se do úkolu raději vrhnete po hlavě? Řekli byste, že své názory otevřeně prezentujete, ačkoliv to někdy může být náročné, nebo jste spíše rezervovaní?

Většina lidí by takové osobní otázky na pracovním pohovoru neočekávala. Spíše jsme připraveni na otázky ohledně našich profesních zkušeností a dovedností, které jsou relevantní k pracovní pozici, o niž se ucházíme.

Testy na identifikaci osobnosti, jako je například dobře známý test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), už dlouho některé společnosti používají jako týmový nástroj.

V takových testech se můžete setkat například s těmito otázkami:

  • Soustředíte se raději na vnější, nebo na svůj vnitřní svět?
  • Dáváte při rozhodování přednost logice a konzistenci, nebo nejprve hledíte na lidi a zvláštní okolnosti?
  • Když se zabýváte vnějším světěm, raději o věcech rozhodujete, nebo zůstáváte otevřeni novým možnostem a informacím?
  • Preferujete soustředit se na základní informace, které přijímáte, nebo preferujete interpretaci a přidávání významu?

Zaměstnanci zjistí typ své osobnosti a případně také nejlepší možnosti spolupráce, s ohledem na odlišné či podobné charakterové rysy kolegů. V souvislosti s tím vznikly nové společnosti (např. Saberr), které nabízejí aplikace a software se zaměřením na zlepšení týmové práce.

Manažeři se však stále častěji obracejí na hodnocení chování a osobnosti, aby efektivněji roztřídili uchazeče o zaměstnaní, a dokonce aby budoucí zaměstnance mohli lépe řídit.

Celosvětový průzkum CEB, jednoho z největších poskytovatelů on-line talentových testů, v roce 2014 naznačil, že 62 % respondentů používalo před výběrem uchazeče testy osobnosti. Respondenty byli profesionálové z oblasti HR. 30 % uvádí, že hodnocení osobnosti bude použito k identifikací potencionálních talentů v budoucnu.

Naproti tomu v průzkumu manažerů z Americké manažerské asociace z roku 2001 bylo zjištěno, že 29 % zaměstnavatelů použilo psychologické měření nebo hodnocení.

Neil Cleaver, spoluzakladatel poradenství pro trénink manažmentu EML UK, provádí psychometrické workshopy jako součást team buildingových služeb, které poskytuje. Říká, že kromě toho, že se firmy seznámí s hodnocením osobnosti a chováním, vidí také rozdíl v tom, v co firmy doufají, že z team-buildingů dostanou.

„Před velkým krachem roce 2008 to bylo spíše o soudržnosti – pojďme se trochu pobavit, protože podnikání je skvělé,“ říká.

Psychometrické workshopy vede tým psychologů, pod jejímž vedením účastníci vyplňují psychometrické testy. Výhodou takových workshopů je, že zúčastnění dostanou na místě od psychologů okamžitou zpětnou vazbu.

Předpovídání pracovního výkonu

Co tedy může říct zaměstnavateli zaměření na osobnost o možném přijetí uchazeče?

Výzkum ukazuje, že některé rysy osobnosti mohou předpovídat pracovní výkon a motivaci zaměstnanců. Metaanalýza postupů výběru zaměstnanců z roku 2016 zjistila, že test obecných schopností kombinovaný s testem integrity, který zkoumá osobnostní rysy, byl jednou z nejlepších kombinací pro přesnou předpověď pracovního výkonu.

Pracovní výkon se skládá ze dvou částí. Maximální výkon (to, co můžu dělat) a typický výkon (to, co předvídám), říká Deniz Ones, profesorka psychologie na univerzitě v Minnesotě.

„To, co osobnost dobře předvídá, je typický výkon.“

Hackněte systém

Co byste tedy měli dělat, pokud před vás společnost, pro kterou chcete pracovat, umístí test osobnosti jako součást přijímacího procesu? Odpověď závisí na tom, kdo se ptá.

„Hackněte systém, pokud chcete práci,“ říká s úsměvem Jim Kelly, certifikovaný uživatel testu MBTI, který provádí hodnocení pro různé společnosti.

Rozhodně není nic, co by kandidátovi zabránilo udělat si test předběžně v soukromí. Cleaver říká, že měl jednoho klienta, který byl tak dobře obeznámený s testem MBTI, že mohl manipulovat s tím, jak ho vidí ostatní – v tomto případě potenciální zaměstnavatelé.

Deniz Ones však doporučuje upřímnější přístup.

„Získání zpětné vazby, že nejste vhodný kandidát pro výkon daného povolání, není obviněním vaší osobnosti. Je to jen realistické tvrzení,“ říká.

„Možná existují další příležitosti na cestě vaší kariérou. Dokončete testy osobnosti upřímně. Pokud to neuděláte, jen si tím uškodíte.“

Zdroj: BBC

Články ze stejné kategorie