Maturita a přijímačky na VŠ 2021 | Absolvent.cz

Maturita a přijímačky na VŠ 2021

Jak budou vypadat letošní závěrečné zkoušky? Ministr školství Robert Plaga na dnešní tiskové konferenci Ministerstva školství představil změny, ke kterým v letošním roce dojde v souvislosti s pandemií COVID-19.

Maturitní zkouška se skládá ze 2 částí: státní a profilové. Plánované změny se budou týkat obou těchto částí.

Společná “státní” část

Nejvýznamnější změnou v rámci společné části maturitní zkoušky je zrušení slohových prací z českého a anglického jazyka. Druhá složka, tedy didaktické testy, na jejichž zrušení apelovali zástupci maturantů nebo i samotný premiér Andrej Babiš, se však konat budou. 

K jakým změnám dojde v jejich rámci vysvětlil ministr školství Robert Plaga: "Didaktické testy tvoří minimum pro všechny. Na tuto část závěrečné zkoušky je navíc možné připravit se distančně, díky podpoře na stránkách CERMATu nebo například aplikaci InspIS, které jsou studentům k dispozici. Ministerstvo se nicméně rozhodlo kromě této soustředěné podpory prodloužit čas na realizaci didaktických testů, a to o 10 minut navíc pro český a anglický jazyk a u matematiky bude čas vyhrazený na konání zkoušky prodloužen o 15 minut." 

Studenti, kteří se zapojili do praxe a podíleli se tak na řešení situace kolem pandemie COVID-19 (například jako zdravotnický personál) budou mít výjimku pro účast na didaktickém testu - budou pro ně vypsány 2 termíny, jeden stejný jako pro všechny maturanty a druhý v průběhu června. Tento druhý termín bude mimo jiné určen i těm, kteří se prvního nebudou moci zúčastnit, například z důvodu pobytu v karanténě kvůli viru COVID-19.

Profilová “školní” část

Studenti posledních ročníků středních škol požadovali zrušení profilové, neboli “ústní” části maturitní zkoušky. K tomuto kroku však MŠMT nepřistoupí, protože podle slov ministra Plagy: “jsou v této části zkoušeny odborné předměty, které jsou klíčové. Studenti se mohou připravovat pouze distančně, to víme, a proto umožníme ředitelům škol upravit formu průběhu profilové části zkoušky podle toho, jak probíhala výuka těchto předmětů na konrétních školách. Může se tak změnit forma, termín i čas této části zkoušky (místo praktické zkoušky mohou studenti například vypracovat maturitní práci nebo složit zkoušku formou písemného testu).

Profilovou část maturitní zkoušky bude možné skládat až do 25. června 2021. Praktické zkoušky je pak dovoleno realizovat až do 27. srpna 2021. MŠMT současně s tímto rozhodnutím povolilo středním školám realizovat praktické vyučování v průběhu letních prázdnin.

Co se však stane, pokud se praktické vyučování v následujících týdnech a měsících neobnoví? Na tuto otázku reagoval ministr slovy: "Nevím. Skutečně nevím, jak se bude situace vyvíjet. Pokud není praktická výuka umožněna teď, doporučuji věnovat se praktickým předmětům například blokově později, v momentě, kdy bude obnovena."

Doporučení ministerstva

MŠMT apeluje na ředitele, aby se výuka na jejich školách soustředila především na maturitní předměty a praktické vyučování. “Je to o tom, aby studenti odcházeli připraveni do praxe nebo k dalšímu studiu,” uzavřel doporučení ministr.

Nesníží se kvalita maturitní zkoušky?

Podle slov Plagy bude úroveň didaktických testů stejná jako v loňském roce, zároveň ale potvrdil, že CERMAT dostal za úkol posoudit, zda se v testu neobjevují otázky, na které nebylo možné studenty připravit. Pokud by se taková otázka objevila, pořadatel maturitních zkoušek by ji měl z testu vyřadit.
"Samozřejmě vždy po zkouškách dochází k validaci výsledků. A pokud by se ukázalo, že některá z otázek v didaktických testech je výrazně nepovedená, bude uplatněn opravný mechanismus, který studentům za takovou otázku například přidá body do celkového hodnocení," dodal Plaga. 

Jakou budou probíhat přijímací zkoušky na vysoké školy?

Vysoké školy mají díky legislativnímu zaštítění ve svých rukách nástroje pro přizpůsobení přijímaček aktuální situaci, z toho důvodu nedojde k centrálnímu určení jejich podoby a termínu. Je tedy na každé vysoké škole, jak budou přijímačky probíhat.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.

Jak zvládnout střední?

Jak se dostat z prváku až k maturitě? Je možné vyzrát na známky a večer usínat spánkem klidným, bez nočních můr o možném zkoušení další den? Stačí svaťák na přípravu na maturitu?