Lidl: Z absolventa manažerem | Absolvent.cz

Lidl: Z absolventa manažerem

Lidl je veřejnosti známý jako maloobchodní prodejce potravin a nepotravinářského zboží. Málokdo však ví, že za obyčejným prodejem brambor a rohlíků se skrývají nejmodernější IT technologie a složité procesy. Jen v České republice se IT oddělení stará o 10 datových center, do jejichž sítě je připojeno více než 15 tisíc zařízení.

Marku, co mohu jako uchazeč o zaměstnání očekávat u výběrového řízení?

Proces výběru nového kolegy probíhá v závislosti na dané pozici většinou ve třech kolech. U vedoucích pozic provádíme výběr prostřednictvím assessment centra. První kolo pohovorů vede vždy vedoucí daného IT oddělení společně s kolegyní z HR. Je zaměřeno především na samotného kandidáta. Zajímají nás jeho technické a odborné znalosti, ale například i vystupování a znalosti cizích jazyků. Druhého kola se většinou zúčastňuji osobně. Představujeme na něm nabízenou pozici a s kandidátem ji podrobně diskutujeme. Ve třetím kole již vybíráme nejvhodnějšího kandidáta a dochází k uzavření pracovní smlouvy.

Jak velký tým odborníků vedete?

V současnosti je úsek IT organizačně rozčleněn do tří oddělení, ve kterých pracuje 19 kolegů a jedna kolegyně. Do struktury také patří samostatná pozice na IT bezpečnost. Jsem rád, že se v příštím měsíci tým rozroste o další kolegyni a tři kolegy. Stále však nabízíme několik zajímavých pozic především v oblasti IT podpory či testování pokladního systému.

Můžete nám více přiblížit, co vše je v kompetenci IT oddělení?

Staráme se nejen o počítače a tiskárny, ale zodpovídáme i za chod všech serverů, pokladen, platebních terminálů i síťových prvků v prodejnách, skladech, v expanzních kancelářích, na zákaznické lince i centrále společnosti. Spravujeme i telefony a datové linky. V neposlední řadě zajišťujeme bezproblémový chod databází a většiny aplikací používaných ve firmě.

Zdá se, že jako zaměstnanec IT oddědělení se mohu rozvíjet v různých oblastech. Je to tak?

Jednou z výhod společnosti Lidl z hlediska perspektivy je její velikost a globální rozměr. V případě zřizování nových odborných pozic se, pokud je to možné, snažíme tato místa obsadit z interních zdrojů, což kolegům nabízí možnost kariérního postupu. Několik jich už z oddělení Podpory přešlo do oddělení Infrastruktury či dostali na starosti IT projekty. Kariéra však nemusí pokračovat jen v IT oboru, nebo v rámci České republiky. Někteří z mých bývalých kolegů z IT se posunuli na manažerské pozice úplně v jiných oblastech, nebo například našli uplatnění u společnosti Lidl v UK.

Jaký je tedy ideální profil uchazeče o zaměstnání v IT oddělení obchodního řetězce Lidl?

Nabízíme zajímavou práci jak zkušeným specialistům, tak i úplným nováčkům v oboru. Hledáme dynamické osobnosti se zájmem o IT a dobrou znalostí cizích jazyků. Právě absolventům nabízíme možnost získání prvních zkušeností a odborných znalostí v týmu Podpory, kde se poté mohou rozvíjet až na úroveň specialisty či na manažerskou pozici.

Předpokládám, že správné fungování IT ovlivňuje chod celé společnosti?

IT systémy jsou neodmyslitelnou součástí všech pracovních postupů a procesů ve firmě. Na jejich bezchybném fungování je závislá většina kolegyň a kolegů. Uvědomujeme si, že i drobná chyba může způsobit výpadek systému, se kterým v danou chvíli pracují stovky uživatelů. Samostatnou kapitolou je pokladní systém, jehož funkčnost má přímý vliv na spokojenost našich zákazníků.

Příjemné pracovní prostředí a dobře nastavený systém práce může mít vliv na výkon zaměstnance. Jak je to u vás?

Úsek IT sídlí v centrále společnosti v pražských Stodůlkách. Hned vedle kanceláří máme umístěnou i hlavní serverovnu. K dispozici jsou i místnosti pro uskladnění a instalaci IT techniky a samostatná místnost pro zálohování dat. Kolegové z oddělení podpory pracují ve třech směnách od 6:00 ráno do 22:00 hodin. Zajišťujeme tak podporu prodejnám před jejich otevřením i po zavírací době. V ostatních odděleních začíná pracovní doba v osm hodin, většinou však využíváme možnosti modelu klouzavé pracovní doby. Centrála je dobře dostupná autobusem, v případě pěkného počasí se nabízí procházka od nedaleké stanice metra. 

Michal Vondřich získal inženýrský titul na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studií založil vlastní IT firmu, kterou řídí 10 let. Má bohaté zkušenosti v oblasti retailu, kde od roku 2000 působí ve vedoucích pozicích, nejprve ve společnosti SPAR, nyní v Lidlu. Mezi jeho záliby patří rodina, sport, hra na bicí nástroje a klavír (jazz, swing).

 

Články ze stejné kategorie