Komunikujte efektivně a předcházejte konfliktům doma, ve škole i v práci | Absolvent.cz

Komunikujte efektivně a předcházejte konfliktům doma, ve škole i v práci

Komunikace všeho druhu je nedílnou součástí našich životů. Interakci s ostatními lidmi, ať už známými, nebo cizími, podstupujeme dnes a denně. Rodina, spolužáci, učitelé, prodavači, řidiči MHD nebo bankovní poradci s nabídkou nových produktů, s těmi všemi komunikujeme prostřednictvím slov, gest a řeči těla, případně elektronickou formou. Máte pocit, že si v této každodenní disciplíně nevedete moc dobře a zbytečně dochází k nepochopení nebo konfliktům? Dobrou zprávou je, že efektivní komunikace se dá naučit.

Bez komunikace to nejde

Komunikujeme neustále, ne každý ale umí komunikovat efektivně. Při efektivní a příjemné komunikaci se v našem těle vytváří hormon oxytocin, během nepříjemné komunikace často naopak naše tělo vytváří hormon stresu kortizol.

V kontaktu s učiteli ve škole nebo nadřízenými v práci jde často spíše o druhou variantu, ani ne proto, že by šlo o nepříjemné lidi, kteří nás chtějí kritizovat a hodnotit, ale zkrátka proto, že se v podřízené pozici cítíme nesebevědomě a nekomfortně. Přesto je možné i v těchto situacích zaujmout sebevědomý postoj a vyjádřit svoji prosbu, stanovisko nebo žádost vyrovnaným a efektivním způsobem.

Možná patříte mezi introvertnější část populace a komunikace s ostatními je pro vás spíš nutné zlo. Lidé, se kterými mluvíte, často vycítí, že v jejich společnosti nejste rádi, a ovlivní to jejich úsudek. Při komunikaci si proto můžete pomoct takzvaným hraním rolí: představujte si, že jste sebevědomý extrovert, který si poradí s každou situací. Uvidíte, že to najedou půjde mnohem lépe.

Ztraceno v překladu

Účelem komunikace je předání zprávy nebo informace mezi vysílačem (vámi) a přijímačem (kolegou, nadřízeným, kamarádem apod.). Aby proces fungoval, musí fungovat obě strany. Vysílač musí umět sdělit informaci tak, aby ji přijímač pochopil, přijímač musí umět naslouchat. Aby to bylo ještě složitější, komunikace není jen verbální, ale i neverbální. A právě ta často hraje prim. Řeč těla, uhýbání očima, intonace, to vše může utvářet výslednou informaci a měnit u přijímače její význam. Například když mluvíme s někým o emocích, podle výzkumů je příjem informace tvořen ze 7 procent obsahem slov, z 38 procent tónem hlasu a z 55 procent mimikou a řečí těla.

Zkreslit si ale umíme i význam samotných slov, nejčastěji na základě vlastních mentálních modelů, podle kterých vnímáme svět. Utváří je to, v jakém prostředí jsme vyrostli, škola, kamarádi, rodina apod. Tak vzniká náš unikátní komunikační styl. A čím jsme starší, tím více komunikačních stylů ovládáme, nové se totiž učíme s každou novou intenzivní interakcí, například když nastoupíme do nové školy nebo práce.

Jasně, srozumitelně a asertivně

Existuje několik způsobů, jak zefektivnit komunikaci. Vyjednávacím nástrojům se věnuje celý obor soft skills, který učí, jak komunikovat bez nedorozumění, vyjednávat a motivovat. Jeho studium oceníte zejména v případě, že se v budoucnu plánujete věnovat práci s lidmi, vedení týmu a manažerským pozicím. Několik tipů pro efektivní komunikaci si však můžete osvojit hned teď.

1. Přizpůsobte svoji zprávu příjemci, formátu a okolnostem

Jinak budete žádat o náhradní termín testu, vyšší kapesné nebo o povýšení prostřednictvím e-mailu, jinak osobně a jinak po telefonu. Vždy volte prostředky, které se hodí pro konkrétní formu a člověka. V každém případě buďte struční a jasně vyjádřete, o co vám jde. Vždy je lepší se vyjádřit jednoduše, bez zbytečných odboček a omáčky kolem, předejdete tak tomu, že ztratíte nit a že protistrana nebude chápat, o co vám vlastně jde. Nespěchejte, nejednejte zbrkle a snažte se udržet ve sdělení posloupnost a předem připravenou strukturu. A pozor: Nekomunikujte s lidmi tak, jak chcete, aby se jednalo s vámi, ale tak, jak potřebují, aby se s nimi jednalo.

2. Doopravdy naslouchejte

V rozhovoru je třeba naslouchat oponentovi a aktivně se snažit porozumět jeho poznámkám a připomínkám, i když je považujete na první poslech za nesmyslné nebo neopodstatněné. Zkuste pochopit situaci, ptejte se na informace, ze kterých vychází, a vyjádřete snahu o nalezení kompromisu. Neskákejte vašemu partnerovi při rozhovoru do řeči a v žádném případě nezvyšujte hlas. Pokud si nejste jisti, jestli dobře chápete, co se vám protistrana snaží říct, ověřte si to, například pomocí parafrázování řečeného. Buďte citliví, chápaví a projevte ochotu udělat kompromis.

3. Zaměřte se na nonverbální komunikaci

Při řešení problému můžeme mít skvěle připravené argumenty, pozorně naslouchat druhému, ale často nás zradí vlastní tělo: stresem a nervozitou se potíme, při pocitu nespravedlnosti nebo studu rudneme, chce se nám na záchod, necítíme se komfortně a je nám jasné, že to vidí nejen protistrana, ale i celé okolí. Nemůžeme naplno ovládat fyziologické procesy našeho těla, ale tréninkem a poctivou přípravou je můžeme eliminovat.

Co ale ovlivnit můžeme, je řeč našeho těla: Sebevědomé družení těla, přímý pohled do očí, příjemný tón hlasu a intonace svědčí o tom, že víte, co chcete, ale jste otevřeni vyjednávání.

Podle stále probíhajícího (už 70 let!) výzkumu Harvardské univerzity nás sociální interakce dělá silnějšími. Dobré vztahy v rodině i na pracovišti chrání náš mozek, zatímco samota nebo špatné vztahy ubližují jak našemu tělu, tak i mysli. I méně příjemné interakce je proto třeba brát jako výzvu a běžnou součást života a trénovat se v nich. Jen tak dosáhnete toho, že během nich nebudete cítit nepříjemné pocity a dosáhnete nejen požadovaného výsledku, ale v konečném důsledku i posílení osobních a pracovních vztahů.

 

Články ze stejné kategorie

A je to tady..První dny v nové práci!

Co teď? Ničeho se nebojte, třikrát se zhluboka nadechněte a vykročte pravou nohou. Začátky jsou stresovým obdobím pro každého. Rozhodně se tedy nemusíte za motýli v břiše stydět.