KDYŽ SPOLU PARTNEŘI PRACUJÍ: POSÍLÍ TO VÁŠ VZTAH NEBO HO POŠLE DO KYTEK? | Absolvent.cz

KDYŽ SPOLU PARTNEŘI PRACUJÍ: POSÍLÍ TO VÁŠ VZTAH NEBO HO POŠLE DO KYTEK?

Zavedla vás partnerská cesta do stejné firmy, pracujete ve stejném oboru, nebo přemýšlíte o společném podnikání? Jakkoliv pohádkově může taková představa vypadat, je třeba myslet i na všechna možná úskalí. Váš vztah to může zázračně upevnit, či ho naopak ohrozit, potažmo úplně zničit.

Je jasné, že když se dva milují, chtějí spolu trávit co nejvíce času. Spousta párů vzniklo na základní škole, střední nebo vysoké. Jenže kariéra je trochu jiná kapitola. Než se uchýlíte ke společné kariérní cestě, měli byste znát výhody a nevýhody, které vám takové rozhodnutí do partnerského života nevyhnutelně přinese. Jak moc obtížné je skloubit práci a lásku?

KONKURENČNÍ BOJ SE NEVYHÝBÁ ANI PARTNERŮM

Rozhodnout se po vysoké škole o svém kariérním směřování je pořádná výzva pro každého mladého člověka. O něco těžší volbu však může představovat pro zadané jedince. Především pro ty, kteří se svými polovičkami sdílejí studijní (a později profesní) obor.

Výhody jsou zřejmé. Takové páry nalézají jeden u druhého větší pochopení ohledně svého snažení, ambic i možného pracovního vytížení. Partneři se díky tomu mohou vzájemně lépe podporovat – například si dohazovat cenné kontakty, radit si a všestranně si pomáhat. To je ta pohádková, sluncem zalitá část. Má to však i svou temnou stranu, kterou si mnoho párů odmítá připustit.

Říká se jí konkurenční boj. Mýlíte se, pokud si myslíte, že se týká jenom znepřátelených či příliš ambiciózních kolegů a že mezi stěny vaší společné domácnosti nedokáže proniknout.

Dokáže.

Představte si například situaci, kdy vašeho partnera povýší. Skvělá zpráva, že? Jásá radostí a vy pochopitelně s ním. Vám ale taková příležitost nebyla nabídnuta, přitom jste oba stejně schopní a ve společnosti, ve které pracujete, podáváte stejné pracovní výkony. Jak se asi budete cítit? Pravděpodobně se to ve vás bude tak trochu bít – na jedné straně pocity přejícnosti a radosti z partnerova štěstí, na straně druhé pocity křivdy a lítosti, že jste takovou nabídku nedostali vy.

A podobné situace se mohou opakovat. Nemusí jít vždy o něco tak významného jako o povýšení. Můžou to být maličkosti – například šéf bude častěji chválit vašeho partnera, než vás. Časem na něho můžete začít žárlit. Tímto způsobem se do vztahu po špičkách vkrádá konkurenční boj, který postupně bývá u společných snídaní před odchodem do práce, i během večeří po náročném pracovním dni, znatelnější a znatelnější.

ČAS BÝT SÁM A POCITY VINY

Zuzana Galová a Peter Sedláčik o společném pracovním životě vědí své. Přestěhovali se do Sydney, kde rozběhli vlastní podnikání, konkrétně reklamní agenturu. Ačkoliv si Zuzana pochvaluje vzájemné profesní pochopení, které jim pomáhá lépe se popasovat s přicházejícími výzvami, naráží i na některé stinné stránky.

Když jeden z nich odpracuje více hodin, ten druhý se potom cítí provinile kvůli tomu, že do podnikání neinvestuje tolik času a energie.

Jako další nevýhodu uvádí fakt, že spolu tráví naprostou většinu času. Tím pádem, jak Zuzka přiznává, je obtížné najít si chvilku jenom pro sebe. Velká část jejich konverzací se navíc točí kolem práce, což je sice logické, avšak vztahu to v konečném důsledku a v dlouhodobějším horizontu nemusí prospívat.

JAK SPOLU PRACOVAT A NEZBLÁZNIT SE Z TOHO

Vztahoví experti doporučují párům, kteří spolu nějakým způsobem pracují, ať rozvíjejí své mimopracovní koníčky. Vnese to mezi vás nové vzrušující konverzace, které se (konečně) nebudou týkat pouze vaší společné práce. A to nejdůležitější: pomůže vám to zachovat si jeden před druhým tolik důležitý pocit individuality.

A jak zní jejich další rada? Vyměňte konkureční boj za zdravou soutěživost a váš vztah i kariéra budou prosperovat. Pokud je náš partner o něco úspěšnější než my, může to i nás motivovat k lepším pracovním výsledkům. Partneři pak přestávají být konkurenty a namísto toho si jsou inspirací. Experti na vztahy tedy radí, aby měl každý z partnerů stanovené konkrétní cíle a oslavoval vlastní úspěchy. Podle nich to pomůže vyhnout se porovnávání s úspěchy partnera a odmítání těch vlastních. Zdravou soutěživostí zároveň trochu paradoxně podpoříte profesní týmovost ve vztahu.

Někdy může být nutné, aby jeden z vás trochu pokřivil přímku svého kariérního směřování. Ne všichni jsou však ochotni obětovat svou kariéru pro prospěch vztahu. Časté konkurenční boje, pocity křivdy či dokonce závisti – to vše rozsvěcuje výstražný signál, že je možná čas na změnu. V práci i doma.

Tento článek ovšem nemá za úkol nikoho demotivovat. Pokud jste si svým vztahem jistí a věříte, že zmíněné výzvy pro vás budou hračka, pak to určitě zkuste a těšte se z nových zkušeností, které vašemu vztahu mohou vlít novou krev do žil. Společná práce je i přes všechna úskalí příležitost, jak svého partnera zase o něco více poznat a být si blíže.

Zdroj: BBC

Články ze stejné kategorie

KDYŽ VÁM ŠÉF DĚLÁ ZE ŽIVOTA PEKLO

Bossing je peklo. Peklo v práci, které vám ze života dělá šéf. Cítíte se být obětí šikany ze strany vašeho nadřízeného, protože vás občas seřve, že jste něco neudělali, tak jak jste měli?

POMOC, NEMÁM KAMARÁDY!

Nemít kamarády? Vadí! Je to přesně tak, jak se zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Proč je někdo obklopen kamarády a jiný by je na prstech jedné ruky spočítal?