Je vysokoškolský titul opravdu potřeba? | Absolvent.cz

Je vysokoškolský titul opravdu potřeba?

Je v současnosti vysoká školu opravdu tak potřeba pro uplatnění na trhu práce, jako se nám snaží namluvit naše okolí? Opravdu platí, že bez titulu nenajdete slušnou práci? Vyplatí se investovat čas spíše do praxe než do teoretického studia?

Vážně platí titul = lepší práce?

Naši prarodiče a rodiče vyrůstali v době, kdy vysokoškolský titul znamenal prestiž a zajišťoval jeho vlastníkovi určité společenské postavení. Ten, kdo vystudoval vysokou školu měl automaticky téměř nárok na vysoko postavené pracovní místo a tedy samozřejmě více peněz. Není proto divu, že se snaží mladé generaci vštěpovat tyto názory a motivovat je k vysokoškolskému vzdělání. Časy se však mění a vysoká škola již není nutností pro úspěšnou kariéru. Příkladem může být jeden z nejúspěšnějších podnikatelů, zakladatel společnosti Apple, Steve Jobs, který vysokoškolský titul nikdy nezískal.
Jistě, můžete namítnout, že jsou profese, u kterých je titul stále nutností. Takový doktor, právník nebo nově i pedagog si bez titulu ani neškrtne. To jsou však profese, u kterých titul znamená určitý level vzdělanosti a záruku vědomostí. Obecně platí, že vzdělání je nejvýznamnějším faktorem profesního úspěchu v industrializovaných zemích. Pokud tedy k takové profesi směřujete, odpověď na úvodní otázku je vcelku jasná.
Složitější situace však nastává u dalších oborů, jako jsou humanitní či ekonomické, u kterých je v současnosti mnohonásobně větší počet pracovníků než reálných pracovních pozic. Mají výhodu otitulovaní kandidáti či kandidáti s praxí? Jak je to tedy u dalších oborů?

Škola je fajn, ale bez praxe to nepůjde

Jakub Hořický, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé a specialista na employer branding osvětluje důležitost zkušeností z praxe:"Většina zaměstnavatelů se již dnes kloní na stranu praxe a zkušeností, oproti teoretickým znalostem ze školy. Přeci jen dnešní doba je velmi dynamická a zde je větší výhodou uchazeče, když má již praktické zkušenosti. Dokonce v mnoha případech nemusí být ani přímo z oboru, ale jsou vítány zkušenosti s tím, jak se k práci postavit, jak řešit zadaný úkol, jak na něm spolupracovat s kolegy apod. Toto jsou naštěstí zkušenosti, které mohou čerství absolventi získat snadno i při studiu v rámci praxí a stáží, které mají součástí výuky anebo se na ně mohou hlásit u zaměstnavatelů."
I podle zakladatele a CEO pracovního portálu StartupJobs.cz, Filipa Mikschika, je nejdůležitějším prvkem při rozhodování zaměstnavatele kandidátova praxe, chuť pracovat a učit se novým dovednostem. Vzdělání tedy není prioritou. Podle Mikschika je situace na trhu nyní taková, že pokud firmě přistanou na stole dva životopisy, vyhrává zpravidla ten s praxí. A ve startupovém světě toto platí dvojnásob. Vždyť většina zakladatelů těchto společností titul nevlastní a své úsilí místo studia vložili do budování podniku.
Navíc proti vysoké škole hraje, bohužel, v posledních letech dosti zastaralý systém vzdělávání, u kterého je bezesporu nutná radikální reforma. Zásadní chybou současného vzdělávání je nepropojení oné výše zmiňované a potřebné praxe se studiem. Zpravidla, pokud chce student získat praxi, musí si ji zajistit sám. Školy navíc vyučují pouze teoretické znalosti a nepřipravují absolventy na nutnost dalších schopností, jako jsou například nyní moderní soft skills. “Univerzitní giganti”, tedy naše nejstarší univerzity, tak sází vlastně pouze na své jméno, na které někteří zaměstnavatelé stále slyší. Není ale divu, že s tímto systémem vzdělávání se do popředí zájmů většiny firem dostává spíše praxe.

Z výše uvedeného může vyplývat, že vysoká škola je vlastně kandidátovi ke škodě. Nenechte se však mýlit. Odborné znalosti jsou stále potřeba a titul z vysokých škol je vždy plusem. Otevírá totiž absolventovi spoustu nových možností a může urychlit jeho kariéru. Ale, jak bylo zmíněno několikrát výše, je již nutností jej spojit s pracovními zkušenostmi! Bez praxe to již zkrátka nejde.

Studovat nebo nestudovat, to je oč tu běží!

Odpověď na otázku, zda je tedy lepší studovat vysokou školu či se pustit rovnýma nohama do pracovního života, nelze generalizovat. Je nutné si uvědomit hned několik základních informací a zvážit všechny okolnosti. Jaký obor chcete studovat? Je v něm velká konkurence a využijete tedy každou možnou výhodu? Najdete na trhu práce s tímto oborem uplatnění? Jak lze získat praxi v oboru? Existují i jiné formy vzdělávání, které předají ty samé znalosti?
Avšak odpověď na otázku, zda lze sehnat slušnou pracovní pozici i bez univerzitního titulu, je jasné ano! S chutí učit se, rozvíjet své schopnosti a pracovat, se můžete vypracovat velmi rychle.
A malá rada na závěr. Pokud chcete studovat vysokou školu pouze a jen kvůli touze po titulu, nedělejte to. Ušetřenou energii raději věnujte opravdu své kariéře.

Věděli jste?!

Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2018 byla míra nezaměstnanosti mladých lidí se středním vzděláním mezi 5 a 7 %. Jedná se o absolventy s výučním listem, s maturitou běžného odborného maturitního studia a maturitního studia s odborným výcvikem a dále o absolventy nástavbového studia. Dobře se na trhu práce uplatní i absolventi gymnázií.
A jak to bylo u vysokoškoláků?
Můžeme pozorovat nižší míru nezaměstnanosti absolventů s bakalářským vzděláním, konkrétně 2,4 %. Stejný údaj měl u absolventů s magisterskou úrovní vzdělání hodnotu 2,2 %.
Je tedy zřejmé, že obě hodnoty jsou výrazně nižší než u středoškoláků. Otázkou však zůstává, jak se změní situace po právě probíhající pandemii?

Články ze stejné kategorie

A je to tady..První dny v nové práci!

Co teď? Ničeho se nebojte, třikrát se zhluboka nadechněte a vykročte pravou nohou. Začátky jsou stresovým obdobím pro každého. Rozhodně se tedy nemusíte za motýli v břiše stydět.