S jakými typy pohovorů se můžete setkat? | Absolvent.cz

S jakými typy pohovorů se můžete setkat?

Co firma, to charakteristický způsob náboru zaměstnanců. Nenechejte proto nic náhodě a důkladně se připravte na každý z nich. Jaká jsou tedy specifika jednotlivých druhů pohovorů?

1. Rozdělení podle formy pohovoru

Formální strukturovaný pohovor

Tento druh pohovoru využívají především větší firmy s vlastním personálním oddělením, případě najatou personální agenturou. Interview s uchazečem tedy provádí nejčastěji vyškolený odborník (personalista). Ten dodržuje předem danou strukturu rozhovoru – má připravené okruhy témat a konkrétní otázky a po celou dobu udržuje zpovídaného v mírném napětí. Formální strukturovaný pohovor trvá zpravidla maximálně jednu hodinu a jeho cílem je získat komplexní profil o zkušenostech a charakteristikách daného uchazeče.

Formální nestrukturovaný pohovor

Na rozdíl od předchozího typu nestrukturovaný pohovor nesleduje předem danou linku otázek či témat. Ač se stále nese v seriózním duchu, vychází vždy z momentální situace a odpovědí kandidáta. Probíhat může v několika kolech – s personalistou i potenciálním přímým nadřízeným uchazeče.

Neformální pohovor

Neformálního rozhovoru využívají především menší a rodinné podniky, ve kterých panuje mezi zaměstnanci uvolněná až přátelská atmosféra. Jejich cílem je přivést do týmu nejen kompetentního zaměstnance s relevantními zkušenostmi, ale i kolegu(yni), který(á) zapadne do menšího kolektivu svou osobností.

Assessment centre

Zvláštním, ovšem v poslední době velmi využívaným způsobem náboru nových zaměstnanců zejména ve velkých korporacích a mezinárodních firmách je tzv. assessment centre. Při něm je najednou „testováno“ více kandidátů najednou, a to formou individuální prezentace, skupinových úkolů nebo řešení modelových situací. Personalisté pak hodnotí nejen zkušenosti a znalosti uchazeče, ale také jeho chování v týmu, vystupování před lidmi a manažerské schopnosti.

2. Rozdělení podle obsahu otázek

Kompetenční pohovor

Tazatel se při tomto typu pohovoru zaměřuje na ty otázky, které mají za úkol zjistit konkrétní dovednosti, zkušenosti a schopnosti kandidáta. Tyto kompetence rozdělujeme na tvrdé („hard skills“) a měkké („soft skills“). Mezi tvrdé řadíme třeba schopnost práce s počítačovým systémem či vyžadovaným počítačovým programem, úroveň domluvy v cizím jazyce nebo psaní všemi deseti. Dají se tedy snadno otestovat přímo na místě. Do měkkých pak patří např. časová flexibilita, schopnost koexistence v týmu, kreativita nebo obchodní duch. Zkušený tazatel je ověří vhodně kladenými dotazy. V kompetenčním pohovoru se jich však dotýká spíše okrajově.

Behaviorální pohovor

Naopak behaviorální pohovor klade na „soft skills“ daleko větší důraz. Jeho výstupem by měl být detailnější popis reakcí a osobnostních charakteristik uchazeče a způsob, kterým by řešil modelové situace. Prozradí také, jaká motivace kandidáta vedla k zájmu o danou pozici, a zda má pro její vykonávání ty správné předpoklady.

Případový pohovor

Během případového pohovoru dostane kandidát zadání modelové pracovní situace, kterou musí vyřešit. Výsledek přitom není tím stěžejním, na co se potenciální zaměstnavatel nebo personalista během rozhovoru zaměřuje. Daleko více ho zajímá způsob, kterým se kandidát ke konečnému řešení dobere a optika, kterou na zadaný problém nahlíží. Uchazeč tedy musí prokázat schopnost analytického myšlení.

3. Rozdělení podle prostředí

Pohovor face-to-face

Tradiční a stále nejvyužívanější forma pohovoru, kdy se tazatel a kandidát osobně sejdou a rozhovor vedou tváří v tvář. Přímý kontakt neskryje podvědomá gesta uchazeče a právě tato neverbální komunikace může personalistovi nebo potenciálnímu zaměstnavateli pomoci dokreslit celkový dojem zpovídané osoby.

Telefonický pohovor

Nespornou výhodou telefonického pohovoru je úspora času, a to oběma stranám. Telefonický pohovor firmy využívají zpravidla pro první kolo výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že uchazeč většinou hovor nečeká, jeho odpovědi bývají spontánnější, a tedy více vypovídající o jeho kompetencích a zkušenostech.

Video pohovor

Také video pohovor se využívá v rámci počáteční fáze náboru zaměstnanců a šetří čas jak personalistům, tak kandidátům. Vybraný uchazeč dostane odkaz na webovou stránku a podle instrukcí a dotazů, které se mu na obrazovce promítají, odpovídá na zadání za použití mikrofonu a webkamery.

Pozval vás zaměstnavatel do prvního kola výběrového řízení? Gratulujeme! Ať už si na vás nachystal jakoukoliv formu pohovoru, výhodou je, že se na ni vždy můžete alespoň částečně připravit, a zvýšit tak své šance na úspěch. Jak na to, se dozvíte v článku Jak se připravit na pracovní pohovor.

Články ze stejné kategorie