Jak mít samé jedničky z životního úspěchu | Absolvent.cz

Jak mít samé jedničky z životního úspěchu

Trápíte se, že nemáte perfektní výsledky ve škole? Nevěšte hlavu, příběhy úspěšných lidí dokazují, že samé jedničky nejsou podmínkou úspěchu.

Úspěch na známkách nestojí

Mnoho úspěšných lidí mělo ve škole výborné výsledky. Na druhou stranu mnozí z nich měli špatné známky, školu nedokončili, nebo třeba ani žádnou nestudovali.

Bill Gates

Na střední škole patřil k těm nejlepším studentům.

Po střední škole si podal přihlášky na Princeton, Yale a Harvard. Na všechny tři školy se dostal. Rozhodl se pro Harvard.

Ve třetím ročníku se však školu opustil. Se svým přítelem Paulem Allenem založil společnost Microsoft a začal podnikat.

Dnes je z něj jeden z nejbohatších lidí planety.

 

Zdroj obrázku

Zdroj obrázku

Elon Musk

Ve škole byl terčem šikany, protože byl jiný. Uzavíral se do sebe, měl svůj svět. Četl až 10 hodin denně.

V předmětech, které ho bavily, vynikal. V těch ostatních mu dokonce hrozilo propadnutí. Sám se vyjádřil, že nechtěl ztrácet čas učením se zbytečných informací.

Vysokou školu studoval v Kanadě a v USA. Tam už patřil k nejlepším studentům.

Stal se z něj velmi úspěšný podnikatel a vizionář. Spoluvlastnil internetový platební systém PayPal, založil kosmickou společnost SpaceX a spoluzaložil, a v pozici CEO, vede automobilku Tesla Inc.

Albert Einstein

Navzdory všem mýtům byl Albert ve škole úspěšným studentem. Vynikal v matematice a fyzice, a před svými spolužáky měl velký náskok díky samostudiu.

Způsob školního vzdělávání mu však nikdy nevyhovoval. Nesnášel bezduché memorování nepodstatných informací. Lpění na zavedených postupech jej iritovalo i později na univerzitě. Měl kvůli tomu problémy s vyučujícími.

Na poprvé ho nevzali na univerzitu kvůli mezerám ve francouzštině, později si látku doplnil a byl přijat na polytechniku ve švýcarském Curychu.

Je označován za největšího vědce 20. století. Mezi jeho nejdůležitější příspěvky fyzice patří obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

V roce 1921 byl Einstein oceněn Nobelovou cenou za fyziku.

Zdroj obrázku

Zdroj obrázku

Richard Branson

Do svých patnácti let zažil ve škole utrpení. Nedokázal se učit, při předmětech jako matematika měl v hlavě prázdno. Spolužáci i učitelé se mu posmívali, že při čtení slabikuje jako prvňáček, a ještě zaměňuje písmena. Bez chyby nezopakoval dlouhou větu. Nenaučil se nikdy žádnou báseň. Úspěšný podnikatel totiž trpí dyslexií.

Vzhledem ke svým zkušenostem se vzděláváním se po ukončení základního školy rozhodl ve studiu dále nepokračovat.

Dnes je nositelem Řádu britského impéria, vlastní přes 150 firem, 5000 zaměstnanců, 155 miliard Kč v investičním majetku a podniká výlety do kosmu.

Za co se ve škole neznámkuje

Pro úspěch v životě a v práci jsou klíčové úplně jiné schopnosti, než naučit se báseň nebo umět vypočítat složitou rovnici. Dovednosti, které se ve škole neučí, ale jsou předpokladem pro úspěch v profesním i soukromém životě, si budete muset osvojit sami.

1. Kreativní myšlení

​Současný školský systém svým způsobem výuky spíše kreativitu tlumí, a už vůbec ji nerozvíjí. Kreativní myšlení je však dovednost pro úspěšné podnikání klíčová a dá se naučit.

2. Finanční gramotnost

Peníze s úspěchem souvisí. Úspěšní a bohatí lidé pochopili, jak peníze fungují. Ale ze školy to většinou nemají. Existuje mnoho knih, které vás zákonitostem peněz v podnikání naučí.

3. Komunikace a chápání lidí

„Šel jsem mezi lidi a zeptal jsem se, co je zajímá a co jim chybí,” tak mluví o začátcích svého podnikání Richard Branson. Schopnost komunikace a pochopení myšlení lidí je jednou z nejdůležitějších dovedností úspěšného podnikatele.

4. Umění odpočinku, relaxace

Workoholismus a urputná snaha o dokonalost ještě nikomu opravdový úspěch nepřinesla. Ti nejúspěšnější lidé vědí, že bez odpočinku a nadhledu to prostě nejde. Bohužel, škola nás učí svým systémem hodnocení spíš soutěživosti a snaze po bezchybnosti.

5. Optimismus a zaměření na cíl

Člověk dokáže úplně cokoliv, pokud tomu opravdu uvěří.

Jak staré jsou známky ve škole?

Historie vysvědčení se začíná psát společně s vydáním Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774, kterým zavedla povinnou školní docházku. S uváděním školního řádu do praxe vznikla potřeba klasifikace žáků. První klasifikační stupnice byla vytvořena v roce 1805 a hodnotila:

  • návštěvu školy: velmi pilná, pilná, řídká

  • mravy: velmi dobré, dobré, prostřední, školnímu řádu nepřiměřené

  • prospěch v jednotlivých předmětech: velmi dobrý, dobrý, prostřední, slabý

Podoba vysvědčení se v jeho počátcích lišila od té, kterou známe dnes. Původně se vysvědčení nevydávalo v pololetí a na konci školního roku, ale až když žáci po absolvování školní docházky opouštěli školu.

Známky, které se na vysvědčení používají do dneška, byly stanoveny Novým školním a vyučovacím řádem z roku 1937.

Věřte ve svoje schopnosti a dělejte to, co vás baví. Pak přijde úspěch za vámi.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.