Jak mít dobrou práci v jakékoli životní situaci | Absolvent.cz

Jak mít dobrou práci v jakékoli životní situaci

„Máte děti? Vy nemáte žádnou praxi? Kolik, že vám je let? Tak nashledanou.” Dříve si maminky s dětmi, absolventi nebo lidé nad padesát hledali práci jen těžko. Dnes je to jinak. Co se změnilo?

Věk hýbe pracovním trhem

Podle výzkumu provedeného agenturou STEM v roce 2014 se 73 % občanů domnívá, že v České republice dochází na trhu práce k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Podle dotazovaných jde především o diskriminaci podle věku. Myslí si to až 85 % z nich.

Statistiky úřadu práce tuto skutečnost jenom potvrzují. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání se stále zvyšuje — dnes je to 43 let. Z celkového počtu nezaměstnaných je až 36,5 % osob nad 50 let. Absolventů škol a mladistvých je z celkového počtu nezaměstnaných evidováno 3,8 %. Výzkumy ukazují, že návrat matek s malými dětmi po ukončení mateřské dovolené na trh práce je také problematický. Míra jejich nezaměstnanosti je až 28 %. Převážná většina žen po mateřské s pěti až sedmiletým dítětem je nezaměstnaná více než rok.

Hledáme zaměstnance, značka: Věk nás nezajímá

Trend se však začíná měnit. Mnoho zaměstnavatelů zjistilo, že věk může být naopak kritériem, které firmu obohatí. Starší zaměstnanci jsou zkušení a mohou učit ostatní, mladí zase plní energie s vůlí dozvídat se nové věci.

Ve výhodě bude ten zaměstnavatel, který pochopí, že každá věková kategorie má svá pro i proti. Výhod využije a s nevýhodami bude pracovat.

Strategii řízení společnosti s ohledem na věk zaměstnanců se říká „age management”. Nejde o to, připravovat speciální programy pro 50 plus nebo pro mladé absolventy či jen ženy na mateřské. Koncept age managementu je širší. Zahrnuje opatření, která pomohou každému zaměstnanci uplatnit svoje znalosti a talent s ohledem na jeho aktuální životní situaci.

Dokonalý tým je věkově různorodý

Věkově i typově rozdílně složené týmy bývají nejefektivnější. Proto se mnozí zaměstnavatelé naopak přímo zaměřili na přijímání zaměstnanců v různém věku.

Mladí mohou přinést nové nápady, potřebnou energii, ale vyžadují čas pro svůj rozvoj. Starší zaměstnanci mají naopak cenné zkušenosti, a mohu mladé mnoho naučit. Dohromady tak vytvoří dokonalý tým.

Důvodem pro současný rozvoj age managementu ve firmách je také vliv demografických změn na strukturu zaměstnanců. Zkušení odborníci odcházejí do důchodu a mladých je málo.

Dokonalý tým není složen jen z jedné věkové kategorie. Zdroj obrázku

V bance nebo u McDonalda obsluhují zaměstnanci ve vašem věku

V zahraničí se programy age managementu stávají doslova trendem. Příkladem firmy, která vědomě pracuje s rozvojem talentů zaměstnanců ve všech věkových kategoriích, je Erste Bank. Na pobočce ve Vídní mají například vyškolenou speciální skupinu poradkyň pro starší ženy vdovy, které zdědily majetek a finance. Poradkyně jsou ve stejné věkové kategorii jako klientky. Ty jim jsou tak daleko bližší a věří jim. Pro banku jsou tyto zaměstnankyně velmi cenné.

Firma McDonald’s cíleně zaměstnává lidi nad padesát. Do restaurace nechodí totiž jen mladí, ale také babičky a dědečkové se svými vnoučaty, a tak chtějí mít věkově odpovídající personál pro každého zákazníka.

Kvůli věku vás neodmítnou ve Škodovce ani v České spořitelně

V tuzemsku je lídrem v age managementu Škoda Auto. Zaměstnanci starší 50 let například získávají finanční benefity za odpracované roky. Mohou využívat rekondičních pobytů či pracovního volna navíc, a to s náhradou mzdy. Velkou pozornost dlouhodobě věnuje firma ergonomii na pracovišti, rehabilitačním programům a péči o zdraví pracovníků.

Společnost získala za tuto strategii ocenění v soutěži „TOP Odpovědná firma 2012” v kategorii „Firma vstřícná seniorům”.

Komplexní program age managementu má také Česká spořitelna. Pod projektem Diversitas se skrývá několik dílčích programů pro zaměstnance v různých životních situacích.

Například program Transition — Bez bariér pro zdravotně postižené. Projekt Moudrá sova zase otevírá mezigenerační dialog, a umožňuje tak mladším a starším generacím sdílet své zkušenosti, znalosti a dovednosti a naplno využívat svůj potenciál. Nebo třeba projekt Grant — Flexi kancelář, který umožňuje sladit rodinný a pracovní život formou flexibilní pracovní doby.

Každý zaměstnanec má svůj potenciál. Zdroj obrázku

Firmy, které respektují životní situace svých zaměstnanců, umějí využít jejich potenciál v jakémkoli věku.  Vědí, že úspěch není v zázračných technologiích, či technickém vybavení, ale v lidech.

Články ze stejné kategorie

A je to tady..První dny v nové práci!

Co teď? Ničeho se nebojte, třikrát se zhluboka nadechněte a vykročte pravou nohou. Začátky jsou stresovým obdobím pro každého. Rozhodně se tedy nemusíte za motýli v břiše stydět.

Progresivní obory

Každý student si klade otázku, kterému oboru se nadále věnovat, aby si zajistil co nejlepší budoucnost. Který obor je tím pravým? Odpověď na tuto otázku však není jednoduchá a jednoznačná.