Jak mít dobrou práci v jakékoli životní situaci | Absolvent.cz

Jak mít dobrou práci v jakékoli životní situaci

„Máte děti? Vy nemáte žádnou praxi? Kolik, že vám je let? Tak nashledanou.” Dříve si maminky s dětmi, absolventi nebo lidé nad padesát hledali práci jen těžko. Dnes je to jinak. Co se změnilo?

Věk hýbe pracovním trhem

Podle výzkumu provedeného agenturou STEM v roce 2014 se 73 % občanů domnívá, že v České republice dochází na trhu práce k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Podle dotazovaných jde především o diskriminaci podle věku. Myslí si to až 85 % z nich.

Statistiky úřadu práce tuto skutečnost jenom potvrzují. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání se stále zvyšuje — dnes je to 43 let. Z celkového počtu nezaměstnaných je až 36,5 % osob nad 50 let. Absolventů škol a mladistvých je z celkového počtu nezaměstnaných evidováno 3,8 %. Výzkumy ukazují, že návrat matek s malými dětmi po ukončení mateřské dovolené na trh práce je také problematický. Míra jejich nezaměstnanosti je až 28 %. Převážná většina žen po mateřské s pěti až sedmiletým dítětem je nezaměstnaná více než rok.

Hledáme zaměstnance, značka: Věk nás nezajímá

Trend se však začíná měnit. Mnoho zaměstnavatelů zjistilo, že věk může být naopak kritériem, které firmu obohatí. Starší zaměstnanci jsou zkušení a mohou učit ostatní, mladí zase plní energie s vůlí dozvídat se nové věci.

Ve výhodě bude ten zaměstnavatel, který pochopí, že každá věková kategorie má svá pro i proti. Výhod využije a s nevýhodami bude pracovat.

Strategii řízení společnosti s ohledem na věk zaměstnanců se říká „age management”. Nejde o to, připravovat speciální programy pro 50 plus nebo pro mladé absolventy či jen ženy na mateřské. Koncept age managementu je širší. Zahrnuje opatření, která pomohou každému zaměstnanci uplatnit svoje znalosti a talent s ohledem na jeho aktuální životní situaci.

Dokonalý tým je věkově různorodý

Věkově i typově rozdílně složené týmy bývají nejefektivnější. Proto se mnozí zaměstnavatelé naopak přímo zaměřili na přijímání zaměstnanců v různém věku.

Mladí mohou přinést nové nápady, potřebnou energii, ale vyžadují čas pro svůj rozvoj. Starší zaměstnanci mají naopak cenné zkušenosti, a mohu mladé mnoho naučit. Dohromady tak vytvoří dokonalý tým.

Důvodem pro současný rozvoj age managementu ve firmách je také vliv demografických změn na strukturu zaměstnanců. Zkušení odborníci odcházejí do důchodu a mladých je málo.

Dokonalý tým není složen jen z jedné věkové kategorie. Zdroj obrázku

V bance nebo u McDonalda obsluhují zaměstnanci ve vašem věku

V zahraničí se programy age managementu stávají doslova trendem. Příkladem firmy, která vědomě pracuje s rozvojem talentů zaměstnanců ve všech věkových kategoriích, je Erste Bank. Na pobočce ve Vídní mají například vyškolenou speciální skupinu poradkyň pro starší ženy vdovy, které zdědily majetek a finance. Poradkyně jsou ve stejné věkové kategorii jako klientky. Ty jim jsou tak daleko bližší a věří jim. Pro banku jsou tyto zaměstnankyně velmi cenné.

Firma McDonald’s cíleně zaměstnává lidi nad padesát. Do restaurace nechodí totiž jen mladí, ale také babičky a dědečkové se svými vnoučaty, a tak chtějí mít věkově odpovídající personál pro každého zákazníka.

Kvůli věku vás neodmítnou ve Škodovce ani v České spořitelně

V tuzemsku je lídrem v age managementu Škoda Auto. Zaměstnanci starší 50 let například získávají finanční benefity za odpracované roky. Mohou využívat rekondičních pobytů či pracovního volna navíc, a to s náhradou mzdy. Velkou pozornost dlouhodobě věnuje firma ergonomii na pracovišti, rehabilitačním programům a péči o zdraví pracovníků.

Společnost získala za tuto strategii ocenění v soutěži „TOP Odpovědná firma 2012” v kategorii „Firma vstřícná seniorům”.

Komplexní program age managementu má také Česká spořitelna. Pod projektem Diversitas se skrývá několik dílčích programů pro zaměstnance v různých životních situacích.

Například program Transition — Bez bariér pro zdravotně postižené. Projekt Moudrá sova zase otevírá mezigenerační dialog, a umožňuje tak mladším a starším generacím sdílet své zkušenosti, znalosti a dovednosti a naplno využívat svůj potenciál. Nebo třeba projekt Grant — Flexi kancelář, který umožňuje sladit rodinný a pracovní život formou flexibilní pracovní doby.

Každý zaměstnanec má svůj potenciál. Zdroj obrázku

Firmy, které respektují životní situace svých zaměstnanců, umějí využít jejich potenciál v jakémkoli věku.  Vědí, že úspěch není v zázračných technologiích, či technickém vybavení, ale v lidech.

Články ze stejné kategorie