Jak budou probíhat letošní maturity | Absolvent.cz

Jak budou probíhat letošní maturity

Máš zmatek v tom, jak budou probíhat letošní maturity? Neustálé odklady a posuny termínů ti motají hlavu? Máme pro tebe přehled nejdůležitějších informací o letošních maturitních zkouškách.

Termín

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nestanovilo přesný termín konání maturitních zkoušek, přesto je jasné, že se budou konat nejdříve v červnu. 3 týdny po znovuotevření středních škol započne období maturitních zkoušek. Pokud se například školy žákům otevřou 11. května, začnou maturity 1. června

Jednotlivé zkoušky

Ve třech po sobě jdoucích dnech budou maturanti postupně psát didaktické testy společné části maturitní zkoušky, ke kterým se přihlásili. Pro český a cizí jazyk platí odpuštění slohové práce – zkouška tedy bude mít pouze 2 části (didaktický test a ústní zkoušení).

Termín profilové („školní“) části maturitní zkoušky vyhlašuje ředitel střední školy sám, neprodleně po oznámení obnovy výuky ministerstvem. Profilová část maturity bude probíhat společně s ústní zkouškou „státní“ části maturity před zkušební komisí.

Omezení

Pokud si žák pro společnou „státní“ část maturity vybral český jazyk a matematiku, napíše nejprve 2 didaktické testy a ústní část zkoušky bude skládat z českého jazyka a jím vybraných předmětů profilové „školní“ části.

V případě, že se rozhodl pro český a cizí jazyk, napíše nejprve 2 didaktické testy a ústní část zkoušky bude skládat z obou jazyků společně s jím vybranými předměty profilové „školní“ části. Cizí jazyk, který je součástí společné části maturity nemůže být zároveň součástí profilové části. Pokud se tedy žák rozhodne pro češtinu a angličtinu ve „státní“ části, ve „školní“ části si nemůže zvolit angličtinu.

Odpuštění maturitní zkoušky

Českým maturantům nebude odpuštěna maturitní zkouška a známky z ní nebudou založeny na průměru posledních 3 vysvědčení, jako tomu je například na Slovensku. Tento krok rozhodl o tom, že se žáci posledních ročníků středních škol budou připravovat nejen na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale právě i na zmíněné maturitní zkoušky.

 

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.